Dette sa Erna Solberg om gisselsituasjonen i Syria

Erna Solberg holdt en orientering om nordmannen som er tatt til fange av IS. Her er talen gjengitt i sin helhet.

«ISILs brutalitet har ingen grenser. Nå rammer den en av våre.

Vi kan i dag bekrefte at en norsk statsborger holdes som gissel i Syria. Alt tyder på at det er ISIL som står bak.

Vi mener det er riktig å bekrefte enkelte opplysninger i saken, og ønsker å gi den informasjon som vi kan gi på nåværende tidspunkt.

Norske myndigheter ble i slutten av januar gjort kjent med en mulig kidnapping av en norsk statsborger i Syria.

Har du ikke tid til å lese hele talen? Her kan du lese artikkelen:

Les også

Erna Solberg: - Norge betaler ikke løsepenger

Så langt vi kjenner til skal det norske gisselet – en mann i 40-årene – ha blitt kidnappet inne i Syria i slutten av januar i år.

Han har i tiden etter dette blitt holdt fanget av forskjellige grupperinger, men vi har i dag grunn til å tro at han holdes fanget av ISIL.

Kidnappernes har fremsatt en serie krav om betydelige summer i løsepenger.

Så snart norske myndigheter ble varslet om kidnappingen ble det umiddelbart etablert en krisestab under ledelse av Utenriksdepartementet og med deltakelse fra Politiets krise— og gisselforhandlertjeneste (KGF), E-tjenesten, Kripos, PST og Politidirektoratet.

Krisestaben arbeider pågår for fullt.

Vi har mobilisert alle relevante krefter norske myndigheter råder over i arbeidet med denne saken.

Vi samarbeider med flere andre land og med deres ulike tjenester. Vi har også kontakt med ulike aktører i regionen som potensielt kan bidra til vårt arbeid i denne saken.

Vårt mål er å få vår statsborger hjem. Men la meg være tydelig: Dette er en svært krevende sak.

Regjeringens sikkerhetsutvalg har blitt jevnlig orientert om utviklingen i saken. De parlamentariske lederne er også orientert.

Det er tungt å ta inn over seg den ekstreme belastning en norsk borger og hans familie nå utsettes for.

Vi har fra myndighetenes side fulgt opp familien og gitt løpende informasjon. Det er vanskelig å forestille seg den frykten og uvissheten de har levd med og fortsetter å leve med.

De er i kveld orientert om utviklingen i saken.

Nordmannen har vært holdt fanget siden januar:

Les også

Nordmann holdt som gissel av IS

Jeg vil på det sterkeste henstille media om å respektere deres privatliv.

Dette er en sak regjeringen tar svært alvorlig.

Vi hverken kan eller vil gi etter for press fra terrorister og kriminelle.

Norge betaler ikke løsepenger. Dette er et prinsipp vi ikke kan fravike i møte med kyniske terrorister.

Utbetaling av løsepenger vil øke risikoen for at andre norske borgere tas som gissel.

Vi er også forpliktet av folkeretten og FN-resolusjoner til å motvirke terrorfinansiering.

Dessverre vil den oppmerksomheten organisasjonen nå får i Norge være nettopp det de ønsker.

Dette er en sak som utfordrer oss som nasjon. Her står vi mot krefter som ikke kjenner annet språk en vold og hat.

ISILs brutalitet har drevet milioner fra hjemmene sine i Irak og Syria og kostet tusener av mennesker livet.

ISIL må stoppes og Norge både bidrar og vil fortsette å bidra i denne kampen.

Denne typen bilder har vi sett før. Nå er det en norsk familie som opplever frykt og redsel for en av sine.

Mer enn noen gang kommer det til å bli viktig å stå sammen og stå opp for det vi tror på.»

Les også

-Norge betaler ikke løsepenger

!_