Norge

Punkt for punkt: Fremgang eller fullt sammenbrudd for gods på jernbane?

Endelig øker godstransport på tog. Hvorfor er det da fare for fullstendig kollaps, ifølge damen som leder landets store godsprosjekt? Og hvorfor kan selvtenkende varer hjelpe?

- Hvis ikke toget klarer å være fremme i tide, er det «game over» sier Einar Spurkeland i DB Schenker og Karl Ivar Nilsen i godsselskapet CargoLink.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

«Godstransport på jernbane skal dobles. Og etter hvert tredobles!»

Det er ikke bare jernbanens mål. Det er hva norske regjeringer de siste ti årene har jobbet for å få til.

Helt uten å lykkes. I fem år i strekk fra 2008 har gods på jernbane stups. Millioner av tonn er flyttet til tungtransport på vei.

Derfor feires det som en liten seier når NHO Logistikk kan dokumentere at trenden ble snudd i 2014. Så vidt.

Artikkelen fortsetter under grafikken

godstransportnett-SgMTQQJLR5.jpg

2014 ble et lite lyspunktEtter å ha tapt 90.000 containere, hver av dem 20 fot lange og med betegnelsen TEU, har jernbanen nærmet seg grensen på frakt av 500.000 TEU gjennom et helt år i 2014. En grense jernbanen ikke har vært over siden 2007.

— Vi øyner en bedring og det skal regjering og Storting ha ros for, sier Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk.

- Uten at det virkelig satses på skinnegående godstransport, er det fare for full kollaps, sier Else Marie Marskar som leder analysearbeidet for gods i Norge.

Likevel fare for full kollapsSå hvorfor er det da at Else Marie Marskar, som leder arbeidet med Den Store Godsanalysen i Norge, uttaler følgende i siste nummer av Jernbanemagasinet:

«Uten at det virkelig satses på skinnegående godstransport, er det fare for full kollaps!»

Dette er punkt for punkt situasjonen for gods på jernbane, som ifølge jernbanen selv og miljøbevegelsen kan fjerne titusenvis av tunge kjøretøyer på norske veier:

Artikkelen fortsetter under grafikken

toggrafikknett-T9rMbSKjdX.jpg

1)Så mye gods fraktes på jernbane i dagPå lange strekninger er jernbanen jevnbyrdig med tungtransport på vei, og vel så det:

 • 92 prosent av alt gods mellom Narvik og Oslo går med tog (gjennom Sverige!).
 • 72 prosent av alt gods mellom Oslo og Bodø går med tog (i Norge).
 • Over 50 prosent av alt gods fra Oslo til Bergen og Trondheim går med tog.
  Over Svinesund er situasjonen helt annerledes.
 • Fem ganger så mye gods går på vei sammenlignet med tog fra Gøteborg/Malmø til Oslo.
 • 2500 tunge kjøretøyer over Svinesund hver dag, nesten to i minuttet døgnet rundt.

2)Hvorfor er jernbanen på defensiven?

Som Jernbanemagasinet påpeker, finanskrisen ga en smell for all varetransport i Europa. Jernbane og sjøtransport bruker lengre tid på å ta igjen tapt terreng enn vei. Hvis ikke båtruter fungerer blir varer til England sendt med bil!

De to siste årene har en eller flere av norske banestrekninger vært stengt til sammen to måneder! Bergensbanen, Nordlandsbanen og Dovrebanen (Trondheim) er alle gamle og sårbare jernbanestrekninger med hyppige forsinkelser og innstillinger.

I dag må mottakerne ha varen på et gitt tidspunkt. Hvis ikke kan varetransporten nærmest droppes.

I kampen om plass på sporet blir i dag godstog nedprioritert i forhold til persontog. De sinker trafikken. Den nye togsatsingen i Norge handler mer om persontog enn godstog.

Av Norges fire store godsterminaler er Ganddal ved Stavangers nesten ny, Alnabru i Oslo håpløst akterutseilt teknologisk, mens Trondheim og Bergen desperat trenger nye anlegg, på nye steder.

Alnabru i Oslo er navet i norsk godstransport på jernbane. Men navet er rustent og teknologisk utdatert.

Terminalene mangler tilbud til lastebilsjåfører, som døgnhvileplasser og bilvask.

En rekke utredninger er laget for å øke gods på skinner. Forslagene er systematisk lagt i skuffen.

I dag finnes 10.000 transportører på vei, 1000 på sjø, åtte på jernbane. De siste åtte sliter med å tjene penger.

3)Derfor rykker lastebilene frem

Transporten går raskere på vei enn bane, selv Oslo-Trondheim, der toget teoretisk sett kan gå mye raskere.

Lastebiler har vist seg som et sikrere alternativ, til tross for problemer på norske vinterveier.

På stadig nye strekninger får ekstra store vogntog grønt lys, 25 meter lange og 60 tonn tunge.

Et stadig større innslag av utenlandske sjåfører og biler som opererer i eller til Norge presser prisene på vei ned.

4)Hva gjøres for å bedre forholdene?

Siv Jensen (Frp) valgte å legge innspurten for valgkampen i 2013 til Alnabru.

Og, Regjeringen har giret opp planene for opprusting av Alnabru og satt fortgang i arbeidet med å plassere nye terminaler i Bergen og Trondheim.

Stortinget har vedtatt å øke bevilgningene til vedlikehold av jernbane. Nå skal forfallet tas igjen.

Et stort analysearbeid gjøres nå for å få en smartere samkjøring av transport på vei, bane, sjø og fly, for hele Oslofjordområdet. Det er aktuelt med flere terminaler for omlasting, som i Vestby syd for Oslo.

Kandet hjelpe godstransport p jernbane om varene selv kan finne raskeste vei?

Ifølge Jernbaneverket skal godstog prioriteres på Rørosbanen når Dovrebanen klapper sammen.

Det skal etableres alternative omlastingsplasser langs Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Det er aktuelt å etablere felles datasystem for godstransport på bane som alle aktører skal kunne bruke.

Jernbaneverket overtar godsterminalene. Tilhengerne håper at dette skal sørge for lik konkurranse mellom godsaktørene.

5)Dette foreslår aktørene

Det må finnes smartere løsninger ikke minst for tømmer, metall, papir, kjemiske produkter, fisk og andre råvarer.

Dagens baneterminaler er fokusert på containere og det som kalles samlastet gods. Noe som gjør at gods på norsk jernbane i dag domineres av 4-5 aktører, som Schenker og Posten. De må bli mer attraktive for andre varegrupper.

Bjørn Erik Kanstad, veteran fra både Jernbaneverket, Ofotbanen og privat side, sier at elektrifisering av Rørosbanen vil gi miljøgevinst, og billigere banetransport.

Erling Sæther i NHO sier at det må bygges krysningsspor for tog som er 600 meter lange, for å få mer gods per togavgang.

6)Hva er potensialet for gods på jernbane?

Flere utredninger har vist at gods på skinner både kan dobles og tredobles i årene som kommer.

Ifølge Else Marie Marskar kan trafikken økes med 50 prosent om Alnabru utvikles og det kommer en ny terminal i Vestby.

Ifølge Forskningsrådets transportforskningsprogram de siste åtte år kunne Norge ha sendt langt mer fisk med tog, dersom jernbanen var mer tilgjengelig, hadde hatt mer kapasitet og dersom Nordlandsbanen hadde hatt automatisk togstyring.

Dersom all fersk oppdrettsfisk ble sendtmed tog for omlasting til bil i Oslo, ville miljøbelastningen fra transporten bli redusert med minst 40 prosent.

7)Gods som tenker selv — og sier fra

Ifølge Forskningsrådets transportforskning kan fem og ti milliarder kroner spares i året med smartere logistikk, ved å kutte ned på forsinkelser, svinn og unødvendige transporter.

Sensorer som festes til varene gjør det mulig for varene å selv finne den beste transportruten, og varsle om hvor varene befinner seg. De kan også varsle om noe uheldig skjer, som at temperaturen stiger eller at kasser faller på bakken.

Les også om da Siv Jensen la innspurten av valgkampen til Alnabru:

Les også

 1. - Siv Jensen kan få problemer med å innfri veiløftene som finansminister

 2. Uten denne oldefaren er norsk jernbane i trøbbel

 3. Jernbaneverket vil bli et eget statsforetak

 4. Det store skandinaviske togprosjektet - som de færreste bryr seg om

Les mer om

 1. Samferdsel