Norge

PST mener ekstremistmiljøet i Norge er svekket - politiet vurderer nå den midlertidige bevæpningen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener sannsynligheten for et terrorangrep i Norge er redusert. Nå vurderer Politidirektoratet den midlertidige bevæpningen til norsk politi.

-Vi har fremmedkrigere fra nesten alle distrikter i Norge, og politifolkene som skal bidra på våre etterforskninger, får ta med seg kompetansen tilbake til distriktet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Det kom frem i enny trusselvurdering fra PST torsdag. Sikkerhetstjenesten mener sannsynligheten for et terrorangrep fra IS-sympatisører er «noe redusert».

Samtidig mener de ekstremistmiljøet i Norge fremstår svekket fordi 18 personer fra miljøene mest sannsynlig er drept i Syria, mens ni er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet.

Slik jobbet norske myndigheter da de fikk informasjn om et mulig nært forestående terrorangrep i fjor sommer:

Les også

Jobbet i seks dager før de gikk ut med terrorinformasjon

Vurderer politiets bevæpning

Årsaken til at politiet ble bevæpnet i fjor sommer, var trusselen om terrorhandlinger i Norge. Etter den nye vurderingen fra PST varsler Politidirektoratet at de vil vurdere den midlertidige bevæpningen av politiet.

— Det er positivt at PST nå vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden. Vi vil nå se på hva dette betyr for de tiltak vi har iverksatt, herunder den midlertidige bevæpningen, sier Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD).

Han sier POD vil gå nøye gjennom trusselvurderingen fra PST.

— Vi vil i løpet av kort tid komme med vår vurdering av hvilke konsekvenser dette får for politiet, sier Songstad.

Beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet (POD)

Mener ekstremistmiljøet i Norge fremstår svekket

Ifølge PST er utviklingen fremover likevel ustabil og usikker: «Trusler og oppfordringer, blant annet fra ISIL, kan fortsatt påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep», mener PST.

«Angrep med enkle våpentyper og mot symbolske mål, inkludert blant annet personell tilknyttet politiet eller forsvar, er fortsatt vurdert å være de mest sannsynlige scenarioer», mener norske sykkerhetsmyndigheter.

Sikkerhetstjenesten vurderer det som «mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep mot mål i Norge».

Les redaktør Per Anders Madsens kommentar om sikkerhetspolitiets trusselvurderinger — «PSTs vage ordbruk»:

Les også

Etterretning er ikke «sannferdig»

De mener det nå derfor er mindre risiko for at sivile enkeltpersoner rammes av slike angrep.

«Denne typen spontane angrep vil ha begrenset skadeomfang og kjennetegnes av kort forberedelsestid og minimal grad av planlegging. Dette reduserer muligheten for både å varsle og avverge angrep», ifølge PST.

Anundsen: Politiet må selv vurdere bevæpningen

PSTs åpne trusselvurdering for 2015 beskrev en negativ utvikling i trusselbildet. Her Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister sammen med PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), vil ikke si om PSTs nye trusselvurdering bør få konsekvenser for politiets midlertidige bevæpning.

— Det er Politidirektoratet som må foreta den faglige vurderingen rundt de risikoreduserende tiltakene opp mot den trusselvurderingen, der midlertidig bevæpning er ett av tiltakene, sier Anundsen.

- Årsaken til at politiet ble bevæpnet i fjor sommer, var trusselen om terrorhandlinger i Norge. PST sier det nå er mindre sannsynlig at en terrorhandling vil skje, er ikke da mye av premisset for den midlertidige bevæpningen endret?

— Det er faglig spørsmål som Politidirektoratet må vurdere, sier Anundsen.

Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) fornøyd med at POD vil vurdere politibevæpningen på nytt.

– Det er en helt nødvendig konsekvens av PSTs nye trusselvurdering, sier hun til NTB.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av justiskomiteen, sier det er naturlig at den midlertidige bevæpningen vurderes i lys av et endret trusselbilde.

— Faglige råd skal fortsatt veie tungt. Men det er ingen grunn til å slakke av på samfunnets årvåkenhet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Tvert i mot. Det langsiktige forebyggende arbeidet må fortsette, sier Elvenes. til Aftenposten.

Terroren gjelder uniformerte personell. - Det er ikke befolkningen som sådan som har fått et økt trusselnivå, sier politidirektøren:

Les også

Politiet: Sannsynlig med terror det neste året

Juli i fjor: Hadde informasjon om mulig terrorangrep

I fjor sommer gikk PST-sjef Benedicte Bjørnland ut og offentliggjorde at de hadde informasjon om et «nært forestående anslag».

I fjor sommer gikk norske sikkerhetsmyndigheter ut og sa at de hadde mottatt informasjon om at personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge.

Etter en uke anså de troverdigheten for denne informasjonen å være såpass svekket at trusselvurderingen reduseres.

— Samlet sett har informasjonsinnhentingen denne siste uken gradvis gitt oss bredere og mer detaljert vurderingsgrunnlag. Vi mener derfor at usikkerheten er blitt vesentlig redusert, og at vi nå har et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, sa PST-sjefen da.

Lest helt hit? Da er du sikkert interessert i disse gode Aftenposten-sakene også, blant annet om terrortrusselen myndighetene gikk ut med i fjor sommer:

Les også

  1. PST-sjefen: - Vi hadde ganske presis informasjon

  2. Terrorceller fra IS kan bli en trussel mot Vesten

  3. PST nedjusterer trusselnivået