Skal prest eller politi bringe dødsbudskapet til de nærmeste pårørende?

Politiet har ansvaret for å overlevere meldingen om at noen i din nærmeste familie er død. Likevel er det en prest som kommer på døren med beskjeden. – Problematisk, mener Human-Etisk Forbund.

Inge Ålgård, prest og politi, har som jobb å levere triste budskap til pårørende, det mener han prestene burde fortsette med.

Politidirektoratet bekrefter til Aftenposten at det ikke finnes noen nasjonale regler for politiet om hvem som skal komme med den tunge beskjeden til pårørende om at noen av deres nærmeste kjære er død. Det bestemmer hvert enkelt politidistrikt.

– Vi bruker prester i hovedsak for å fortelle folk at deres nærmeste er død. Unntak er om det er tidsnød, da blir politiet brukt, forteller Arne Hammer i Nordland politidistrikt

Misfornøyd med ordningen

Alle 12 distriktene oppgir at de ønsker å bruke prester så mye som mulig. Det er ikke alle like fornøyd med.

– Flesteparten av befolkningen er ikke-troende. Da er det unaturlig at et trossamfunn får oppgaven å opplyse om døden, forteller generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

– Det signalet vi har fått er at noen ser det som en ekstra belastning når det er en prest som kommer på døren, sier Trond Enger.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger mener skillet mellom kirke og stat burde komme frem i overleveringen av dødsbudskap.

Budbringer positiv til prestebruk

Inge Ålgård er utdannet prest og har jobben med å fortelle mennesker i Oslo at en av deres nærmeste er død.

– Jeg har aldri møtt noen som tar det som en ekstra belastning at det er en prest som gjør dette, tvert imot, forteller Ålgård.

– Det finnes prester over hele Norge, jeg tror ingen andre kan gjøre en så god jobb som oss, sier Inge Ålgård retorisk.

Må kunne endre seg

– Er det ikke greit at prestene gjør dette når de har så god kunnskap og erfaring?

– De gjør en fantastisk bra jobb, men vi må kunne endre oss når samfunnet har endret seg. Dette burde det være en offentlig oppgave, sier Enger.

Kirke og stat har skilt lag

I 2012 ble det bestemt at kirken og staten skulle skilles. I 2013 ble det levert en rapport fra Stålseth-utvalget til kulturdepartementet for hvordan skillet skal gjennomføres. Om overlevering av dødsbudskap står det følgende:

«Utvalget mener at hensynet til tros- og livssynsfriheten blir best sikret ved en livssynsuavhengig formidler av dødsbudskap, enten ved politi eller ved helsepersonell.»

Vanskelig å vite religionen

Politiet bruker folkeregisteret for å se hvem de skal ut med beskjeden til. Der står det ingenting om religion, opplyser politipresten.

– Religion er en privatsak. Presten blir derfor budbringeren uansett livssyn. Det presten bidrar med er trøst og omsorg. Dette handler mer om kompetanse enn religion, mener Ålgård.

Problematisk med ukjent livssyn

Det er ikke Human-Etisk Forbund enig i. De mener det er problematisk når budbringeren ikke vet livssynet til avdøde eller pårørende.

– Mangelen på innsikt i folks religion gjør at det er nettopp som politiet må ta dette ansvaret. Det er ingenting i veien for at de pårørende kontakter noen fra kirken, eller andre religioner på et senere tidspunkt for bistand og trøst, mener Enger.

Ny avtale for prestene

Forrige uke ble det forhandlet en ny avtale som skal regulere lønn og beredskapsplan for prestene dersom politiet spør om hjelp til overlevering av dødsbudskapet.

Rettelse: I første versjon av denne saken ble Trond Enger omtalt som leder for Human-Etisk Forbund. Han er generalsekretær. Tom Hedalen er forbundets leder. Vi beklager feilen.