Norge

Vi kjøper mer reseptfritt i butikk

Salg av reseptfrie legemidler utenom apotek hadde en svak økning i 2012, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Årsaken til at totalsalget fra kiosker og butikker stiger er at flere kjøper røykeavvenningsmidler og midler mot allergi. Vi kjøper nemlig ikke mer reseptfrie smertestillende legemidler, hverken i dagligvarehandelen eller i apotek.

Nødprevensjon

Salg av nødprevensjon, eller såkalte angrepiller, ble tillatt utenom apotek i januar 2009, men økt tilgjengelighet av nødprevensjon har ikke medført en økning i forbruket. Bare fem prosent av dem som kjøper har det så travelt at de må handle utenom apotek. Totalt ble det solgt 157 000 doser nødprevensjon i 2012, hvorav 7 700 (fem prosent) i dagligvare. Salg av nødprevensjon er uforandret sammenlignet med 2011.

FS00041578.jpg

35 smertepiller i året

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol gikk opp med én prosent målt i definerte døgndoser (DDD). Dette tilsvarer at hver innbygger kjøpte 35 tabletter i 2012. Andelen reseptfritt salg i dagligvarehandelen har i flere år vært stabilt rundt 50 prosent.

Totalsalget øker likevel

Totalsalget av paracetamol (reseptpliktige og reseptfrie pakninger) øker fortsatt gradvis. Økningen skyldes salg av store pakninger etter resept fra lege. Dette salget økte med nær ti prosent i 2012, mens reseptfritt salg har vært stabilt over flere år. Andelen som selges reseptfritt gikk ned fra 47 prosent i 2011 til 45 prosent i 2012.

Salget av reseptfrie pakninger med ibuprofen gikk ned med tre prosent i 2012 sammenlignet med 2011. Dagligvarehandelen stod for 39 prosent av dette salget. Også salg av reseptbelagte pakninger gikk ned i 2012, og totalsalget av ibuprofen gikk ned med 1,5 prosent. Andelen som selges reseptfritt var 55 prosent av totalsalget.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler (for eksempel nikotintyggegummi) økte med syv prosent i 2012. Apotekene har hatt den største andelen av dette markedet siden det ble åpnet for salg utenom apotek, men dagligvarehandlenes andel øker gradvis og var 35 prosent i 2012.

Midler mot allergi

I 2012 var det en økning i salg av reseptfrie pakninger med cetirizin (antihistamin) med 18 prosent sammenlignet med 2011. Andelen solgt i dagligvarehandelen økte fra ti prosent til 19 prosent. Årsaken er at det nå også selges større pakninger med 21 tabletter utenom apotek. Tidligere ble bare pakninger med syv tabletter solgt.

Andre legemidler

Slimløsende hostesaft og reisesyketabletter selges i dagligvarehandelen, men andelen er fortsatt lav (se tabell). I tillegg selges det et lite volum av andre legemidler, blant annet midler mot halsbrann/sure oppstøt og mot diaré.