Russer spionsiktet etter seminar på Stortinget – ambassaden mener anklagene er «absurde»

En 51 år gammel russisk statsborger er varetektsfengslet i to uker, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et seminar på Stortinget.

En russisk statsborger er varetektsfengslet, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter et digitaliseringsseminar på Stortinget torsdag og fredag.

PST pågrep russeren fredag kveld på Oslo Lufthavn Gardermoen. Han ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett lørdag.

– Der ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten.

Hugubakken sier at mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 121. Den omfatter ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter (se faktaboks) og har en strafferamme på tre år.

Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare, og har sammenheng med et seminar på Stortinget.

Stortingets direktør Marianne Andreassen sier til NRK at de kontaktet PST fordi ansatte på Stortinget mente mannen oppførte seg mistenkelig. Hun vil ikke utdype dette. Lørdag ble samtlige stortingsrepresentanter informert om saken, skriver Dagbladet.

Ifølge NRK har mannen tidligere holdt foredrag ved lignende seminarer om blant annet om bruk av mobile applikasjoner.

Forsvarer: – Han mener det er en misforståelse

51-åringens forsvarer Hege Kristine Aakre sier at klienten, som er en russisk statsborger uten tilknytning til Norge, stiller seg uforstående til siktelsen og mener den skyldes misforståelser. Hun bekrefter at det er beslaglagt utstyr, «vanlige elektroniske enheter», som han har gitt politiet tilgang til.

– Er det snakk om utstyr som kan brukes til overvåking?

– Det må du nesten spørre politiet om.

– Hvilken type hemmelige opplysninger er det din klient skal ha samlet inn?

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det.

Trond Hugubakken i PST vil ikke svare på om det beslagslagte utstyret kan knyttes til overvåking.

– Det viktige nå vil være å sikre oss bevis som kan styrke eller svekke mistanken mot mannen, sier han.

Deltatt på mange konferanser

NRK skriver at 51-åringen har deltatt på en rekke ligenende konferanser i tidligere år.

Han er da oppført som spesialrådgiver ved føderasjonsrådet, som er et av to kamre i det russiske parlamentet.

Ved flere av seminarene har han holdt foredrag om bruken av mobile applikasjoner og datasystemer i føderasjonsrådet.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Russlands ambassade: Et konstruert påfunn

I ettermiddag kom den første bekreftelsen fra russisk side om saken:

– Norge har notifisert Russland om at et av landets statsborgere er blitt arrestert, sier anonyme russiske diplomatkilder til Interfax.

På sine Facebook-sider kaller den Den russiske ambassaden varetektsfengslingen av russeren for et konstruert påfunn. De bekrefter at de gir konsulær bistand til 51-åringen, og kaller beskyldningen absurde.

Russlands ambassadør i Norge Teimuraz Ramishvili sier at han er på ferie i Spania, og ikke kan kommentere saken nå.

Russlands ambassade i Norge ligger i Drammenssveien i Oslo.

Stortinget: – Seminaret var ikke sensitivt

Seminaret der den siktede deltok fant sted torsdag og fredag i Stortingets kinosal øverst i fløyen som ligger mot Akersgata, får Aftenposten opplyst.

Dette er samme rom som i fjor ble brukt til å behandle Riksrevisjonens graderte rapport om objektsikring.

Det var en årlig konferanse i regi av ECPRD, The European Center for Parlamentary Research and Documentation. Årets tema var digitalisering. ECPRD ble etablert i 1977, og har som formål å utveksle erfaringer mellom parlamenter.

De 79 deltakerne på konferansen var administrativt ansatte i parlamenter. Totalt var det ansatte fra 34 land til stede, inkludert ansatte ved den russiske dumaen.

– Seminaret var ikke sensitivt, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen via pressevakt Siri Bentserud Wingerei.

– Hvilken kontroll har dere gjort av deltakerne på seminaret?

– Vi har et godt regelverk for adgangskontroll og besøk. Det følger av adgangsreglementet at «Besøkende skal følges under hele besøket». Vi har et løpende og godt samarbeid med Politiet og sikkerhetsmyndighetene i vårt arbeid for et sikkert storting. Utover dette kommenterer vi ikke konkrete sikkerhetstiltak, sier Andreassen.

Medlemmer av Stortingets presidentskap ble orientert om saken lørdag.

Hugubakken i PST vil ikke kommentere om spionsiktelsen kan knyttes til innholdet på seminaret.

– Hvis jeg sier noe om det, går jeg lenger jeg ønsker å gjøre per nå, sier Hugubakken.

Nordmannen Frode Berg sitter fengslet i Russland, siktet for spionasje. Hans norske forsvarer mener at en spionsak som involverer en russer i Norge vil øke muligheten for at Berg blir utlevert.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har bidratt

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter overfor Aftenposten at de har bidratt med «tekniske ressurser» i saken.

NSM er en av de hemmelige tjenestene, og er statens ekspertorgan innen informasjons- og objektsikkerhet. Organisasjonen er også varslings- og koordineringsinstans ved alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

– Vi fikk en anmodning tidlig i helgen om å bistå med tekniske ressurser, sier kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy.

– Er oppdraget avsluttet?

– Ikke så vidt jeg vet. Men dette er alt jeg kan si om saken. Den håndteres av PST og Stortinget, sier Arnøy.

Konferanser og tilgang nevnt i trusselvurderinger

I sin siste trusselvurdering påpeker NSM at sensitiv informasjon hos offentlige virksomheter kan kompromitteres ved at «trusselaktører» får fysisk tilgang til bygningen og derfor kan koble seg til datautstyr og nettverk.

I trusselvurderingen for 2018 sa PST at etterretning fra land som Russland er den største trusselen mot norske interesser. Konferanser ble nevnt som mulig arena.

«Vi ser at etterretningsoffiserer særlig benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon, som arenaer for å etablere slike kontakter. Vi forventer at disse arenaene vil være aktuelle også i 2018.» skrev PST.

Les også

PST: «Sannsynlig» at Sandbergs sikkerhetsbrudd er blitt misbrukt av Kina og Iran

Saken oppdateres.