Norge

New York-oppskrift på krimfritt Oslo

Tirsdag pratet Michael Scagnelli om New York-metoden til Oslo-politiet. Men om den vil virke i Norge er det svært delte meninger om.

New York gikk fra å være en av verdens farligste byer i 1970- og 80-årene til å bli en av de tryggeste. Politiet har slått knallhardt ned på alle typer kriminalitet. Men hjelper dette i Oslo?
  • Tone Tveøy Strøm-Gundersen

Økende antall vinningsforbrytelser. Åpent kjøp, salg og bruk av narkotika i sentrum. Uteliggere og tiggere. Da New Yorks nylig avgåtte politisjef, Michael Scagnelli (63), spaserte fra Oslo sentralbanestasjon til Politihuset på Grønland, fikk han et innblikk i hva hans politikolleger i Oslo strever med.

–Slik trenger det ikke være. Politiet og politikere må bare bestemme seg, sier Scagnelli og viser til oppryddingen som er gjort på gatene i New York de siste ti årene.

Slik mener New York Citys nylig avgåtte politisjef, Michael Scagnelli (63), Oslo kan bli kvitt kriminaliteten:

flashObject.write("http://media.aftenposten.no/mm/2009/09/14-nypd/konseptet/prosjekt.swf", { width:"160px", height:"260px", version:"9.0.0", params: {wmode:"opaque", salign:"tl", allowscriptaccess:"always", allowfullscreen:"true", bgcolor:"#fff"}, flashvars: {traffidId:"nypd_polvilje"}, alt:"<p><a href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' target='_blank'>Last ned Adobe Flash Player</a></p>", id:"minid1"});

1. Alle må fotfølges

Uteliggere. Narkomane. Småkriminelle. Tiggere. Pushere. Politiet må fotfølge disse gruppene nøye og arrestere dem for hver minste overtredelse av loven. En nulltoleranse for overtredelser må praktiseres. Politiet må ta alle for alt.

Teorien er at de små overtredelsene må tas med en gang, før de utvikler seg til større straffbare handlinger. Tar du det lille blir det aldri større. I New York City opplevde innbyggerne aggressive og pågående tiggere for ti år siden. Effekten av nulltoleransen kom umiddelbart.

Slik gjøres det i Oslo: Oslo-politiet startet i januar en aksjon for å slå ned på den åpenlyse narkotikaomsetningen. Flere selgere er blitt innbrakt av politiet og har fått bøter, fengselsstraffer eller er kastet ut av landet. Med aksjonen varslet politiet en ny linje der de også skulle slå ned på mindre overtredelser. Tigging er imidlertid lovlig i Norge.

flashObject.write("http://media.aftenposten.no/mm/2009/09/14-nypd/polvilje/prosjekt.swf", { width:"160px", height:"260px", version:"9.0.0", params: {wmode:"opaque", salign:"tl", allowscriptaccess:"always", allowfullscreen:"true", bgcolor:"#fff"}, flashvars: {traffidId:"nypd_polvilje"}, alt:"<p><a href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' target='_blank'>Last ned Adobe Flash Player</a></p>", id:"minid2"});

2. Daglig innrapportering

Alt av kriminalitet må registrertes i hvert lille distrikt (precinct) og innrapporteres systematisk daglig til overordnede. Hver måned må politiet sammenligne månedstallene med tilsvarende tall for året før. Tallene må være nedbrytbare på hver enkelt kriminalitetsform (for eksempel: biltyverier, innbrudd, nasking, voldtekt). Tallene må tas aktivt i bruk hele tiden for å finne ut hvor, både geografisk og på hvilken type kriminalitet, politiressursene skal brukes.

Slik gjør de det i Oslo: Det er innrapportering fra de som er på patrulje i den enkelte divisjon før en ny gruppe kommer på jobb til hvert skift. Ukentlig innrapportering fra seksjonene til toppledelsen. Rapport hver måned til kriminalstatistikken.

3. Utspørring

Hver uke må politiledelsen ta ut statistikken fra alle distriktene i byen. Ledelsen kaller deretter inn de distriktene som skårer dårligst på statistikken. De må møte til utspørring hvor de må forklare bakgrunnen for de dårlige resultatene. Hensikten med utspørringen er å finne ut hvordan resultatene kan forbedres og motivere til bedre arbeid. Krever at utspørrerne har satt seg godt inn i tallene.

flashObject.write("http://media.aftenposten.no/mm/2009/09/14-nypd/legalisering/prosjekt.swf", { width:"160px", height:"260px", version:"9.0.0", params: {wmode:"opaque", salign:"tl", allowscriptaccess:"always", allowfullscreen:"true", bgcolor:"#fff"}, flashvars: {traffidId:"nypd_polvilje"}, alt:"<p><a href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' target='_blank'>Last ned Adobe Flash Player</a></p>", id:"minid3"}); Slik gjøres det i Oslo: Den enkelte leder i seksjonen setter fokus på resultatoppnåelse og utfordringene i sine ledergrupper.

4. Konkrete strategier

Innen for hvert eneste lille kriminalitetsområde (eksempelvis narkotikasalg, drikking på offentlig sted, råkjøring, sykling på rødt lys) må politiet lage helt konkrete strategier og planer for hvordan de skal greie å redusere kriminaliteten. Det må ikke være papirplaner men planer for hvordan politiet faktisk skal gå frem.

Slik gjøres det i Oslo: Har konkrete strategier for krimreduksjon på flere områder. For eksempel forsterket innsats mot vinningskriminalitet, med særlig vekt på boliginnbrudd. Et annet eksempel er strategi for bekjempelse av den åpenlyse narkotikaomsetningen.

flashObject.write("http://media.aftenposten.no/mm/2009/09/14-nypd/narkoproblem/prosjekt.swf", { width:"160px", height:"260px", version:"9.0.0", params: {wmode:"opaque", salign:"tl", allowscriptaccess:"always", allowfullscreen:"true", bgcolor:"#fff"}, flashvars: {traffidId:"nypd_polvilje"}, alt:"<p><a href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' target='_blank'>Last ned Adobe Flash Player</a></p>", id:"minid4"});

5. Geografisk oversikt

Politiet må ha et system hvor de kan plotte inn hver enkelthendelse i et geografisk datasystem slik at de kan trykke på én knapp og se hvor kriminaliteten skjer i byen. Disse kartene må oppdateres daglig, med alle hendelser, slik at man kan sette inn politipatruljer der det skjer kriminalitet og utviklingen går i feil retning, og ikke fordele politiet likt over hele byen.

Slik gjøres det i Oslo: Alle stasjonene som har et geografisk område de dekker har analyseenheter. Gjennom et geografisk informasjonssystem kan de se hvor ting skjer og hva som skjer hvor, slik at de kan sette inn ressurser der. Ressurser i et område settes inn etter behov og kriminalitetsutvikling. Har også mobile politiposter som er spesielt tenkt til slike oppgaver.

Les også

- Nulltoleranse for feil her