Økokrim avviser offentlig Aleris-anmeldelse

Økokrim har ikke funnet grunnlag for å starte etterforskning av Aleris Ungplan & BOI etter at nåværende og tidligere ansatte i selskapet gikk til søksmål.

Fagforbundet har anmeldt Aleris for mulige skatte- og avgiftslovbrudd, arbeidsmiljølovbrudd, bedragerier, dokumentfalsk og narkotikalovbrudd. Saksøkerne mente de hadde krav på flere millioner kroner i ubetalt overtid, pensjon og ulovlig pålagte utlegg.

Verken skatteetaten eller Arbeidstilsynet har funnet grunn til å be om politietterforskning, og heller ikke fylkesmannen i Oslo og Akershus har sett seg nødt til å følge opp saken.

– Ikke overrasket

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet, men ikke spesielt overrasket.

– Det er oppsiktsvekkende at de ikke føler at de bør gå inn i en sak som både går på forsvarlig helsehjelp, lønns- og arbeidsvilkår og skatter og avgifter, sier hun.

I en pressemelding skriver administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Norge følgende:

«Vi konstaterer at Økokrim avviser Fagforbundets offentlige anmeldelse av Aleris Ungplan & BOI, og ikke har funnet noe grunnlag for å starte etterforskning. Vi tar avvisningen til etterretning. Vi har hele tiden sagt at vi er trygge på kvaliteten på det arbeidet vi gjør og at vi ikke har gjort noe galt.»

– Rettssaken går som planlagt

Tidligere har også 26 konsulenter som har jobbet for Aleris Ungplan på Østlandet gått til gruppesøksmål. Det gjorde de ved hjelp av Fagforbundet som også har anmeldt Alexis Ungplan & BOI til Økokrim.

Konsulentenes søksmål baserer seg på at de mener seg snytt for store summer etter å ha blitt innleid som enkeltpersonforetak da de i realiteten har vært fast ansatte.

Fagforbundet understreker at avgjørelsen fra Økokrim ikke påvirker selve søksmålet og at rettssaken vil gå som planlagt fra 7. januar til 26. mars.