Entreprenørene: Vi kunne bygget InterCity i tide. Hvorfor ble vi ikke spurt?

Bygg ut InterCity på Østlandet som planlagt. Vi har aldri bedt om noen utsettelse. Det er beskjeden fra entreprenørbransjen til Ketil Solvik-Olsen og Bane Nor.

Bane Nor-toppene Gorm Frimannslund og Sverre Kjenne møter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Sentrum Scene 6. april i år. Alle tre støtter å utsette åpning av InterCity med flere år. Nå vil entreprenørbransjen ha dem til å snu.

Det er ulønnsomt å utsette InterCity, og det rammer arbeidsmarkedet på Østlandet, hevder bransjen.

I et brev ber NHO og entreprenørene samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Bane Nor om å bygge InterCity som planlagt i den vedtatte Nasjonal transportplan (NTP).

Slik skulle InterCity bygges ut ifølge Nasjonal transportplan. Bane Nor og Jernbanedirektoratet ønsker å utsette ferdigstillelsen, og har fått støtte fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Da Bane Nor i februar gikk inn for å utsette ferdigstillelse av InterCity på Østlandet med flere år var én viktig begrunnelse hensynet til entreprenørene. Som Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund skrev i et innlegg i Aftenposten:

«Hvis mange store anlegg skal bygges samtidig, vil kapasiteten hos norske entreprenører og rådgivere bli presset. Dette betyr økt risiko for høyere markedspriser og redusert leveransekvalitet

Det ble skapt et inntrykk av at Bane Nor hadde forhørt seg med bransjen, og fått anbefalinger herfra om utsettelse.

«Begrunnelsen er ikke riktig»

Det mener NHO, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen er helt galt.

«Denne begrunnelsen er ikke riktig – og ikke forankret i dialog med næringen,» heter det i brevet til Bane Nor og Solvik-Olsen.

Bransjen hevder at den er fullt i stand til å bygge ut både Indre InterCity og ytre, strekningene til Lillehammer, Skien og Halden, slik det tidligere er planlagt, med åpning i henholdsvis 2024 og noe etter 2030.

Brevet er underskrevet av viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, administrerende direktør Jon Sandnes i BNL og Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Det er Flirt-togene som symboliserer InterCity i Norge.

– Dyrt å utsette InterCity

– Vi er skuffet over at Bane Nor foreslår en utflating av utbyggingstakten på InterCity. Utsettelser er uheldig, ulønnsomme og skaper uforutsigbarhet. Næringen gis ikke mulighet for langsiktig planlegging og disponering av ressurser, sier Jon Sandnes i BNL.

– Blir kontraktene passe store og betingelsene ellers forutsigbare kan man klare å øke kapasiteten med 45 prosent – som er det som skal til, sier Kari Sandberg i EBA.

– Å utsette er feil medisin: Det blir ikke mer kapasitet ved å utsette byggingen av InterCity. Det eneste som bygger kapasitet er forutsigbarhet og aktivitet.
Utsettelse stopper utviklingen av gode bo og arbeidsmarkedsregioner på Østlandet. Det får store konsekvenser for pendlere og for miljøsatsingen, sier Ole Erik Almlid i NHO.

Viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Jernbanedirektoratet: Skorter på jernbanefaglig kapasitet

Aftenposten har konfrontert jernbanedirektør Kirsti Slotsvik med utspillet fra entreprenørbransjen.

Til spørsmålet om de har spurt bransjen, svarer hun i en e-post at «situasjonen i entreprenør- og rådgiverbransjen» ikke er omtalt i Jernbanedirektoratets handlingsprogram.

Så viser hun til at det handler vel så mye om rådgivere, for eksempel ingeniører, og jernbanetekniske entreprenører for å gjennomført prosjektene.

– Det er en utfordring at det skjer mye på grunnarbeidsfronten, uten jernbanetekniske entreprenøroppdrag, for deretter at all jernbaneteknikk kommer på et par år, for deretter å falle dramatisk, skriver Slotsvik.

– I tillegg er det en fare for at prisene på grunnarbeider også stiger på grunn av høy sysselsetting og lav konkurranse, hevder hun.

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

Bane Nor: Hensynet til de reisende

Også Bane Nor er konfrontert med at entreprenørene bestrider at de mangler kapasitet.

Dette velger kontrakt- og markedsdirektør Henning Scheel i Bane Nor å besvare slik, i en e-post:

«De siste årene har vi ikke fått til en tilstrekkelig jevn utbyggingstakt og det er krevende for entreprenørene. Vi har forståelse for deres situasjon og ved å spre utbyggingen litt ut i tid får vi en jevnere utbyggingstakt med en mer forutsigbar vekst.»

Og:

«Å bygge ferdig mange milliardprosjekter på en gang kan gjøre jernbanebygging veldig dyrt på grunn av kraftig etterspørsel etter kapasitet og de rette fagfolkene. Resultatet kan bli en høy pris pr. meter ny jernbane.»

Han gjentar også argumentet fra tidligere i vår om at en viktig grunn til forlenget byggetid er hensynet til de reisende.

– Dersom vi bygger ut mange banestrekninger på en gang, må vi stenge flere banestrekninger samtidig i kortere og lengre perioder. Buss for tog i så stor skala kan bli uholdbart og vanskelig å gjennomføre i praksis, skriver han.

På spørsmål om hvorvidt Bane Nor har spurt entreprenører svarer Scheel i en ny e-post:

– Bane NOR er i jevn dialog med bransjen om synet på markedet, både med enkeltentreprenører og bransjeorganisasjonene. Vi opplever for eksempel at EBA er tydelige på at medlemmene deres kan ta alt av arbeid fremover, bare de får forutsigbarhet. Andre deler av bransjen registrerer vi er adskillig mer nyanserte i forhold til risiko for kapasitetsutfordringer i Norge innen infrastruktur og jernbane.