Ofrene i Lime-saken: Jobbet opp til 16 timer hver dag – fikk 10.000–12.000 i lønn

Dommerne i Lime-saken har valgt å tro på de fornærmede i saken, som har forklart at de måtte jobbe opp til 16 timer dagen for luselønn.

Ventetiden er over for Sajjad Hussain som fredag fikk dom i Lime-saken. Her sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden.

To og et halvt år etter at rettssaken startet, ble Sajjad Hussain (41) dømt til ni års fengsel i den såkalte Lime-saken. Han må også tåle inndragning av 42,5 millioner kroner. 41-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, kunne raskt meddele at dommen blir anket.

Tilsammen var 13 personer tiltalt for menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. I hovedsak skjedde dette i dagligvarekjeden Lime, kjeden som hadde sitt utspring i den Norgesgruppen-kontrollerte Joker-kjeden. 12 av de tiltalte har pakistansk bakgrunn. Én av dem har tamilsk bakgrunn.

Hussain er dømt for menneskehandel, bedrageri og brudd på mafiaparagrafen.

11 av dem som var tiltalt for grov menneskehandel, ble dømt for akkurat dette.

Utnyttet til tvangsarbeid

Hussain er frifunnet for enkelte av de mest alvorlige punktene i tiltalen. Alt i alt er straffen på ni år. Det er fire år mindre enn aktors påstand om fengsel i 13 år.

Retten har i all hovedsak lagt vekt på forklaringen fra de fornærmede i saken og konkludert med at syv fornærmede er blitt utnyttet til tvangsarbeid ved utnyttelse av sårbar situasjon de var i.

Når det gjelder to av ofrene, så mente retten at de ikke ble utnyttet slik de syv andre.

Advokat Elden mener at retten har lagt for mye vekt på de syv som er å anse som ofre i saken.

– Sajjad mener retten har lagt feil tall til grunn og i for stor grad trodd dem som krever ham for erstatning. Syv av 150 ansatte var fornærmede, og det er rart at saken skal være så forskjellig fra disse syv til de 143 andre, skriver Elden i en SMS til Aftenposten.

Skulle få 500.000 i lønn

Ifølge dommen kom de fornærmede til Norge som «lønnsspesialister». For noen år siden kunne bedrifter i Norge hente arbeidskraft fra utlandet ved å gi de ansatte 500.000 kroner i årslønn. Det er denne ordningen 41-åringen skal ha misbrukt.

Han skal ifølge dommen ha tatt betalt fra ofrene for å få dem til Norge. De fleste av disse kom fra Pakistan høsten 2010. Her skulle de jobbe i Lime-kjedens butikker, noen av dem jobbet også i Norgesgruppens Joker-butikker før Lime-kjeden ble etablert.

Ifølge flere av ofrene måtte de jobbe i 12–16 timer i seks–syv dager i uken. For dette fikk de 10.000–12.000 kroner i lønn i måneden.

Dommerne mente også at Sajjad Hussain krevde 21.000 i måneden fra ofrene eller fra deres familier. Dette for å dekke kostnadene Hussain hadde med å betale skatter og avgifter for ofrene. Dermed opparbeidet de seg gjeld til Hussain. Ofrene var avhengige av Hussain for å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

De ansatte fortalte også om at de ble grundig kontrollert av Hussain og flere medlemmer i familien hans. Hussain kunne skjelle dem ut over en lav sko. De ble ydmyket og ble kalt for ord som «hund» og «bonde». «Hund» er å anse som banneord på urdu. «Bonde» kan være nedsettende.

Ordningen med lønnsspesialister ble avviklet i 2013.

Her bærer politiet beslaglagt materiale under razziaen mot Lime-kjeden i 2014.

Advokat fikk fire år

Også advokat Mohammad Shahzad Nazir var tiltalt i saken. Han er dømt til fengsel i fire år. Den 38 år gamle advokaten var tiltalt for medvirkning. Han skal ha bistått Hussain-familien til å få flere av ofrene i saken til Norge.

Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i åtte år for advokaten. Han ønsket ikke å kommentere dommen fredag.

– Han kommer til å anke over lovanvendelse og saksbehandlingen. Han har bistått disse personene fordi de ønsket å bo i Norge, sier Mette Yvonne Larsen, Nazirs forsvarer.

Hun håper nå at dommen blir opphevet i lagmannsretten på grunn av lang saksbehandlingstid.

– Vi kan ikke ha så store saker at dommen kommer halvannet år etter hovedforhandlingene, mener Larsen.

Hovedmannens ett år eldre bror ble dømt til fengsel i tre og åtte måneder. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i fem år for broren. Også broren ble frifunnet for noen av punktene i tiltalen.

Faren i Hussain-familien fikk ett og et halvt år. Det er halvparten av aktors påstand. Han har så å si sonet hele dommen i varetekt.

En 41 år gammel mann ble frikjent i saken. Aktor hadde lagt ned påstand om at han skulle dømmes til fengsel i ett år.

Aktor: Vanskelig å vite hva straffenivået er

Statsadvokat Peter André Johansen er en av to aktorer i saken. Han sier til Aftenposten at de har fått medhold i skyldspørsmålet i det vesentlige i tiltalen.

Geir Evanger (til venstre) og Peter André Johansen har vært aktorer i Lime-saken. De måtte fredag konstatere at alle de domfelte i saken har fått mildere dommer enn det de hadde bedt om.

– Straffeutmålingen ligger noe under vår påstand, men vi har ikke hatt slike saker før, sier Johansen til Aftenposten.

– Gikk dere for høyt ut?

– Vi mener ikke det. Vi la oss på et riktig nivå. Det er vanskelig å vite hva retten har begrunnet dette med før vi har fått dommen, svarer Johansen.

Dom på 1100 sider

Dommeren forklarte ved starten av domsavsigelsen hvorfor det tok halvannet år før dommen kom. Det var tilsammen 12 fornærmede i saken. I tillegg ble 111 vitner avhørt.

– Bortsett fra få unntak var det ingen erkjennelser i saken, kunne tingrettsdommer Yngvild Thue meddele de fremmøtte.

Dommen er på hele 1099 sider.

Les mer om Lime-saken her: