Byantikvaren: - Ordførerens idé er spennende

Slik ser Fabian Stang for seg det nye Regjeringskvartalet.
  • Jeg ble glad da jeg så Fabians Stangs forslag i Aftenposten, sier Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg.

Soloutspill eller nytenkning? Reaksjonene på Fabian Stangs idé for Høyblokken spriker.

Byantikvaren har allerede markert sitt nei til riving av Høyblokken. Hun tar godt imot Oslo-ordfører Fabian Stangs forslag for Regjeringskvartalet.

— Spennende

— Ideen er spennende. Forslaget viser at det å ta vare på Høyblokken ikke står i motsetning til det å bygge nytt i kvartalet. Skissen og ideen bak om å slå en ring rundt demokratiet, kommuniserer godt til meg. Dessuten synes jeg det er interessant at han går ut med sin personlige holdning til dette, sier Janne Wilberg.

Riksantikvar Jørn Holme tar til orde for arkitektkonkurranse.

— Jeg synes det er flott at Fabian Stang har latt arkitekter utforme sitt forslag. Det er ikke riktig av meg i min posisjon å bedømme det. Jeg er helt sikker på at dyktige akitekter klarer balansen mellom vern, gode byrom og moderne behov pa en god måte. Vi må derfor ha en arkitektkonkurranse før noen beslutning tas, skriver Holme i en sms-melding.

Frykter soloutspill

Hugo Lauritz Jenssen har skrevet bok om Høyblokkens historie. Han synes Stangs forslag er morsomt.

Les også

Han tegnet Regjerings- kvartalet på en serviett

— Og det er interessant at byens ledere engasjerer seg. Det fortjener stedet og byggene. Samtidig er prosessen på et godt spor. Da er det viktig at dette ikke forkludres av soloutspill, sier Jenssen.Han har allerede signalisert at han er imot riving av Høyblokken.

- Jeg må likevel innrømme at jeg tenkte på en boaslange som slukte Høyblokken, da jeg så tegningen. Det var første reaksjon. Så tenkte jeg kanskje boaslangen skulle beskytte bygningen, sier Jenssen.

Tvilende kunstner

Kunstneren Odd Tandberg utsmykket Regjeringskvartalet sammen med Pablo Picasso. Nå er han imot riving av Høyblokken, men er skeptisk til Stangs forslag.

Les også

Byrådet i Oslo åpner for å rive Høyblokka

— Hvis man river Y-blokken, kan man like godt rive alt sammen. Jeg stiller meg tvilende til en løsning hvor bare Høyblokken står igjen. Da må alt vekk. Hvis det skal bevares, må det bevares slik det var tenkt fra start, sier kunstneren.

Tar ikke stilling

Bjørn Halvorsen i Norsk Tjenestemannslag (NTL) representerer brorparten av de ansatte i departementene. Han har sett forslaget Fabian Stang i Aftenposten, men NTL ønsker ikke å mene noe om dette.

— Vi har bestemt oss for ikke å ta stilling til spørsmålet om riving av Høyblokken eller Y-blokken. Blant våre medlemmer har det vært gjort undersøkelser om holdningen til riving. Resultatet var sprikende, sier Halvorsen.

— Vi er mest opptatt av å få hensiktsmessige og sikre lokaler, sier Halvorsen.