Her er det nye nasjonale minnesmerket etter 22. juli.

Det er en vegg med alle ofrenes navn og alder. Syv år etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya er et nytt, men midlertidig minnesmerke avduket.

Minnesmerket ble avduket i Regjeringskvartalet søndag morgen.

– I dag vil vi minnes og hedre de som ble skadet, de som ble drept og de som fikk livet endret for alltid, sier Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli.

Det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i Oslo ble avduket under minnemarkeringen i Regjeringskvartalet. 77 mennesker mistet livet i terrorhandlingene i 2011.

Minnesmerket består av en vegg med alle ofrenes navn og alder, i tillegg til et «gulv» av tromlet glass. Glassbitene symboliserer det knuste glasset i området rundt regjeringskvartalet etter at bomben gikk av. Minnesmerket er plassert på Johan Nygaardsvolds plass.

– Minnestedet er et viktig bidrag til å fortelle den sterke historien. En veiviser i minne og læring. Kunnskap er vårt fremste forsvar mot hat, vold og ekstremisme. Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av vårt demokrati og mot våre mest sårbare, våre barn, sier Røyneland.

– Noen må leve med det hver eneste dag

AUF-leder Mani Hussaini sier vi må bruke 22. juli til å skape nasjonalt samhold og ta et oppgjør mot hat.

– Det er det verste terrorangrepet som har rammet landet vårt, og det begynte med en bombe her, sier Hussaini under markeringen i regjeringskvartalet.

Her er det nye nasjonale minnesmerket.

Søndag er det syv år siden terrorangrepet i 2011 da 77 mennesker mistet livet. Samtidig avdukes det midlertidige nasjonale minnesmerket for angrepene i Oslo.

– Mange lever med 22. juli akkurat i dag, noen må leve med det hver eneste dag. Når storsamfunnet går videre, kan det bli ekstra tøft å henge igjen fordi kontrastene blir så store, sier Hussaini som tilføyer at Norge skylder å stille opp for dem som bærer den tyngste sorgen.

NATO-sjef og statsminister under terrorangrepet, Jens Stoltenberg, er til stede under avdukingen. Her sammen med AUF-leder Mani Hussaini.

Solberg: – Hatet lever fortsatt

Statsminister Erna Solberg (H) talte under markeringen i regjeringskvartalet søndag formiddag, på dagen syv år etter terrorangrepene.

– Da ble demokratiet vårt angrepet. Uskyldige mennesker ble drept i et forsøk på å ramme åpenheten, mangfoldet og tilliten som preger det norske samfunnet, sa Solberg.

– Syv år høres lenge ut, men mange har en hverdag som fortsatt er preget av 22. juli, sa hun.

Statsministeren trakk frem Erik Poppes Utøya-film, som kom tidligere i år, og flere kommende filmer.

– På den måten blir vi minnet om det som skjedde den grusomme fredagen i 2011. Det er vondt men det er viktig, sa hun.

Solberg minnet også om at vi lever i en tid som preges av falske nyheter og hatefulle kommentarer på internett.

– I dag vet vi at den høyreekstreme terroristen befant seg i et ekkokammer med meningsfeller som delte hans konspiratoriske verdensbilde. Et verdensbilde preget av fremmedfrykt og at det finnes et «oss» og et «dem» i dette landet. I dag ser vi de samme konspirasjonene i kommentarfeltene. Hatet lever fortsatt, sa Solberg.

– Flere av dem som overlevde, ble rammet av terroristens kuler. Nå opplever de også ord som rammer. Som har til hensikt å bringe dem til taushet, fortsatte hun.

– De som rammes av hets og hat, skal vite at de har oss alle i ryggen, slo Solberg fast i talen.

Støttegruppens leder Lisbeth Røyneland (nr. to fra venstre), AUF-leder Mani Hussaini og statsminister Erna Solberg legger ned krans ved det midlertidige minnesmerket.

Blir høymesse og Utøya-markering

Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli, er glad for at minnesmerket nå kommer på plass.

– Dette er veldig etterlengtet. Det har tatt langt tid. Det har gått syv år siden angrepene, men endelig får vi et nasjonalt minnested. Det blir satt veldig pris på, sa hun til NTB tidligere denne uken.

Lisbeth Røyneland mistet selv datteren sin i angrepet på Utøya.

Etter markeringen ved minnestedet i regjeringskvartalet er det høymesse i Oslo domkirke klokken 11.

Klokken 16 blir det så en markering på Utøya. Her skal Røyneland, Hussaini og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre tale.

Arrangementer over hele landet

I løpet av dagen markeres 22. juli også en rekke andre steder rundt om i landet. Arrangementer i Haugesund, Levanger, Malvik, Orkland, Stryn Sula, Vestby, Vestfold, Ås og ulike plasser i Hordaland vil også finne sted.

I Bergen blir det minnemarkering ved den blå steinen og kransenedleggelse ved Arbeiderpartiet og AUF. Trondheim by skal også markere dagen med taler, appeller og musikalske innslag i parken.