Alvorlige brudd på droneforbudet under Trident Juncture

De siste dagene har det vært flere brudd på flyforbudet som er innført i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture, opplyser politiet.

De siste dagene har det vært flere brudd på droneforbudet som er innført i forbindelse med NATO-øvelsen som pågår. Dette er et arkivbilde av en av de mest populære dronene både blant amatører og mange profesjonelle, en DJI Phantom.

Både ved Røros og Værnes flyplasser er det observert droner, noe som blant annet har hindret Forsvarets beredskapshelikopter i å ta av.

– Vi ser svært alvorlig på at det flere ganger er brukt droner i forbudsområdet. Det er forbudt og kan føre til alvorlige konsekvenser for lovlig lufttrafikk, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

Han legger til at straffen for brudd på flyforbudssoner er bøter og i ytterste fall fengsel. Et eksempel er en dronepilot som fløy for nær en flyplass og fikk 20.000 kroner i bot og inndragning av utstyret.

Under øvelsen Trident Juncture er det stor aktivitet i luftrommet med cirka 150 fly og flere enn 60 helikoptre. Det er også stor aktivitet i luften på steder hvor det vanligvis ikke flys så mye. Alle som flyr droner, skal holde seg orientert om hvor det ikke er tillatt å fly.