Politiet: Ønsker å avhøre Keshvari «så snart det er mulig»

Politiet bekrefter at de er i gang med å etterforske stortingsrepresentant Mazyar Keshvari etter Aftenpostens avsløringer om juks med reiseregninger på Stortinget. Frp-profilen er mistenkt for grovt bedrageri.

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har levert en rekke reiseregninger til Stortinget for reiser han ikke har vært på.

Keshvari ble politianmeldt av Stortingets administrasjon dagen etter at Aftenposten avslørte hvordan Frps stortingsrepresentant gjennom to år hadde levert udokumenterte reiseregninger for minst 290.000 kroner.

Ved en rekke anledninger kan det dokumenteres at Keshvari har vært hjemme i Oslo mens han har oppgitt å ha vært andre steder i landet. På denne måten har han urettmessig fått utbetalt store summer i kost- og kjøregodtgjørelse fra skattebetalerne.

Nå bekrefter politiet at de er i en etterforskningsfase, og at Keshvari er mistenkt for grovt bedrageri.

– Vi er nå godt inne i materialet vi har fått fra Stortinget, og vi skal avhøre mistenkte.

Vil avhøre Keshvari «så snart det er mulig»

– Når kan avhøret skje?

– Det kommer an på hvor tilgjengelig mistenkte er for oss, men vi ønsker å gjennomføre det så snart det er mulig. Vi er i dialog med hans forsvarer for å avklare når dette kan skje.

– Hva har dere funnet i materialet dere har undersøkt så langt?

– Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene i dette nå. Vi ønsker å konfrontere mistenkte med dette først, sier Skjold.

Keshvari har erkjent at han har levert feilaktige reiseregninger og gitt uttrykk for at han «beklager dypt».

Hverken advokatene eller Stortingets administrasjon vil si hvor mye penger Keshvari erkjenner at han urettmessig har fått utbetalt.

Advokat: Keshvari vil samarbeide med politiet

– Nå skal vi gjennomføre en etterforskning og avhør av den mistenkte, så vil påtalemyndigheten vurdere om det er grunnlag for siktelse og tiltale, eventuelt om det kan gå som en tilståelsessak, sier Skjold.

Keshvaris advokat Arne Gunnar Aas bekrefter at han har hatt en dialog med politiet, men at han foreløpig ikke har fått noen formell henvendelse om å gjennomføre et avhørt på et gitt tidspunkt.

– Vi vil forholde oss til dette når henvendelsen foreligger, sier han.

– Hvordan forholder Keshvari seg til det som nå skjer?

– Han sier at han vil samarbeide med politiet for å få belyst denne saken.

19. oktober opplyste Keshvaris daværende advokat, Arve Lønnum, at Frp-profilen hadde presentert en oversikt over alle reiseregningene han hadde jukset med.

– Jeg har ikke sett denne og forholder meg til det materialet som Stortinget har. Det har jeg foreløpig ikke mottatt, sier Aas.