Norge

Mahad Mahamud tapte ankesaken om norsk statsborgerskap

Mahad Mahamud tapte ankesaken som han anla mot staten etter å ha blitt fratatt sitt norske statsborgerskap etter 16 år i Norge.

Mahad Mahamud tapte ankesaken for å få beholde sitt norske statsborgerskap. Nå må han betale Utlendingsnemndas saksomkostninger på 137 810 kroner. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

 • Thomas Olsen
  Journalist
 • Olga Stokke
  Journalist

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger. Han ble innvilget midlertidig opphold og fikk i 2008 norsk statsborgerskap. Han utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus.

I 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

 • Ny UDI-enhet: Vurderer oppholdstillatelsen til flere tusen

Gikk til sak

Politiet ble koblet inn og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia og han mistet både sitt norske statsborgerskap og jobben.

Han gikk da til sak for å få omgjort vedtaket, men Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Mahmuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge, og at han og familien kommer fra Djibouti.

Denne dommen er nå stadfestet av Borgarting lagmannsrett.

«Ikke troverdig»

Lagmannsretten mener, i likhet med Oslo tingrett, at «Mahamud mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn og identitet, herunder sin nasjonalitet, samt at dette har hatt vesentlig betydning for innvilgelsen av norsk statsborgerskap».

Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum, konkluderer lagmannsdommen.

Les mer om

 1. Fratar ID-juksere statsborgerskap
 2. Asyl
 3. Utlendingsnemnda (UNE)

Fratar ID-juksere statsborgerskap

 1. NORGE
  Publisert:

  Reisebyråer tror ferieturer til hit vil ta av i 2019: For noen kan reisen være brudd på oppholdstillatelsen

 2. NORGE
  Publisert:

  Besøker hjemlandet ulovlig: Dobling i antall Syria-saker

 3. NORGE
  Publisert:

  Fikk opphold i Norge, men var mer enn to år i Irak. Nå kan oppholdstillatelsen ryke.

 4. NORGE
  Publisert:

  Hver fjerde flyktning fra Somalia har vært på reise i hjemlandet. – Jeg har lyst å bidra der.

 5. NORGE
  Publisert:

  Lovendringen som skal straffe asyljuks, gir millionsmell