Mahad Mahamud tapte ankesaken om norsk statsborgerskap

Mahad Mahamud tapte ankesaken som han anla mot staten etter å ha blitt fratatt sitt norske statsborgerskap etter 16 år i Norge.

Mahad Mahamud tapte ankesaken for å få beholde sitt norske statsborgerskap. Nå må han betale Utlendingsnemndas saksomkostninger på 137 810 kroner.

Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk statsborger. Han ble innvilget midlertidig opphold og fikk i 2008 norsk statsborgerskap. Han utdannet seg til bioingeniør og fikk jobb ved Ullevål sykehus.

I 2013 fikk Utlendingsnemnda (UNE) et tips om at han hadde ført norske myndigheter bak lyset.

Gikk til sak

Politiet ble koblet inn og gransking ble iverksatt. Tre år senere konkluderte UNE med at den da 29 år gamle bioingeniøren ikke kommer fra Somalia og han mistet både sitt norske statsborgerskap og jobben.

Han gikk da til sak for å få omgjort vedtaket, men Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at Mahmuds somaliske fødselsattest var forfalsket, at han trolig var mellom 18 og 20 år da han ankom Norge, og at han og familien kommer fra Djibouti.

Denne dommen er nå stadfestet av Borgarting lagmannsrett.

«Ikke troverdig»

Lagmannsretten mener, i likhet med Oslo tingrett, at «Mahamud mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger om sin bakgrunn og identitet, herunder sin nasjonalitet, samt at dette har hatt vesentlig betydning for innvilgelsen av norsk statsborgerskap».

Endringer, motsigelser og troverdighetsbrister i forklaringene tilsa at påliteligheten av opplysningene var lav. Utvisningen er ikke uforholdsmessig, særlig i betraktning av at hele oppholdet her i landet var basert på feilaktig faktum, konkluderer lagmannsdommen.