Kreftrammede Rolf Iversen fikk millionerstatning i Tingretten. Nå anker staten.

Rolf Iversen ble i Stavanger tingrett tilkjent erstatning fra Pasientskadenemnda. Staten anker dommen.

Rolf Iversen er frisk fra sin kreftsykdom. Han er i full jobb og er blitt far til en liten jente.

Stavangermannen avbrøt behandlingen i Norge og reiste til den omstridte Medias Klinikum og betalte for behandling der. Han gikk til søksmål mot staten for at han måtte betale av egen lomme og fikk medhold i at han hadde krav på erstatning i Tingretten. Erstatningsbeløpet 650.000 kroner. I tillegg er staten dømt til å betale 358.000 kroner i saksomkostninger.

Staten har hele tiden ment at det ikke er påvist at behandlingen han fikk i Tyskland, er relevant. Nå anker staten dommen.

Staten: Ikke medisinsk relevant

– Pasientskadenemnda har valgt å anke dommen. Nemnda mener retten ikke gjør en korrekt juridisk vurdering når den kommer til at saksøker har krav på dekning av deler av utgiftene til behandling i Tyskland, sier avdelingsdirektør Anita Bergh Ankarstrand.

Pasientskadenemnda mener Tingretten ikke på korrekt måte har vurdert om behandlingsmetoden er medisinsk relevant innen erstatningsretten.

– Man har ikke studier som viser at behandlingen har effekt på hans type kreftsykdom med spredning, sier Ankarstrand.

Advokaten: Uforståelig at staten anker

Christian Thrane Asserson i Advokatfirma Bull Årstad, advokaten til Rolf Iversen, synes det er uforståelig at staten velger å anke saken.

– Tingrettens dom er i tråd med det som etter vårt syn er gjeldende norsk erstatningsrett. Rolf Iversen krever bare merkostnad for de ekstra behandlingene som han måtte betale for, grunnet at diagnosen kunne blitt stilt et år tidligere. Jeg synes det er uforståelig og urimelig at staten anker når Iversen selv har betalt for å bli frisk og dermed har spart samfunnet for kostnader han som syk og døende ville påført staten, sier Asserson.

– Som følge av behandlingen har Iversen kommet tilbake i fullt arbeid, noe som, i tillegg til sparte utgifter, gir staten betydelige skatteinntekter.

Rolf Iversen jobber nå 100 prosent og er nylig blitt far. Da Aftenposten intervjuet Iversen i fjor, mente han at han var blitt frisk takket være behandlingen på den omstridte kreftklinikken.

Rolf Iversen fikk denne uken beskjed om at staten anker. Iversen fikk medhold i at han hadde krav på erstatning i Tingretten, men staten mener det ikke er påvist at behandlingen han fikk i Tyskland er relevant.

Livsforlengende behandling i Norge

Iversen ble operert for kreft i magen i 2009. På en sykehuskontroll i 2011 ble det oppdaget en lesjon i leveren, men den ble ikke videre undersøkt.

En lesjon er en medisinsk betegnelse på lokaliserte skader på kroppen, enten det er ytre vold, svulst, infeksjon eller arrvev.

11 måneder senere ble han innlagt på sykehuset. Da ble det klart at svulsten nå var doblet i størrelse. Iversen fikk tilbud om livsforlengende behandling, med beskjed om at man ikke hadde behandling som kunne kurere ham i Norge.

Etter to cellegiftbehandlinger i Norge valgte han å reise til Medias Klinikum i Tyskland og betale for regional kjemoterapi der.

Kunne fått diagnosen ett år før

I dommen står det at det «må vektlegges at behandlingen, og da både den regionale kjemoterapien og behandlingen med CyberKnife, med overveiende grad av sannsynlighet har hatt effekt, alene eller i kombinasjon med den systemiske kjemoterapien Iversen mottok i Norge.»

Retten mener at Iversen har krav på erstatning, fordi han kunne fått diagnosen 11 måneder tidligere. Dermed ble regningen han betalte ved den private klinikken i Tyskland, større enn om han hadde reist dit 11 måneder tidligere.

«I stedet for én runde med regional kjemoterapi, måtte Iversen gjennomføre 5 behandlingsomganger», står det i dommen.

–Tøff beskjed

Christian Thrane Asserson sier at det er en tøff beskjed for klienten hans at staten anker.

– Nå må han leve med den økonomiske usikkerheten helt til saken kommer opp igjen, mest sannsynlig ikke før neste høst, sier Asserson.