Norge

Varsler større terrortrussel mot Norge

Russlands sterke interesser i nordområdene og militante ekstremister med trening fra Syria. Det er noen av sikkerhetsutfordringene Norge møter i 2014, ifølge Etterretningstjenesten.

Atomkrysseren «Pjotr Velikij» (Peter den store) er flaggskip i den russiske nordflåten og symboliserer russlands millitære potensial i området. Ifølge E-tjenesten strammer Russland sitt grep om Arktis. STRINGER/RUSSIA

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Mandag formiddag legger generalløytnant Kjell Grandhagen frem E-tjenestens ugraderte årsrapport om trusselbildet mot Norge.

Tre forhold står sentralt: Utviklingen i nordområdene, nordmenn som drar til Syria og får opplæring av Al Qaida-tilknyttede grupper, og de digitale angrepene mot Norge — som stadig øker.

Aftenposten har fått tilgang til deler av Grandhagens rapport, der Russlands mobilisering i Arktis beskrives i detalj.

Ifølge E-tjenesten pågår det ikke noe kappløp om ressursene i Arktis. Men Russland, som den ledende arktiske stormakten, «har som mål å forbli den viktigste premissleverandøren for fremtidig utvikling og aktivitet».

— Russerne legger stor vekt på å balansere nasjonal kontroll, sikring av egne ressurser og egen innflytelse i regionen med ønske om et internasjonalt samarbeid, sier Grandhagen.

Les også: Aftenpostens leder:

Les også

Et utfordrende trussel-bilde for Norge

Tenker på seg selv

Rapporten fastslår også at andre stormakter viser spesiell interesse for nordområdene.

— Det er også land utenfor den arktiske regionen som viser betydelig interesse i arktis. Kina er blant de landene, sier Grandhagen.

Les også:

Les også

Frykter for konsekvensene av et mer aggressivt norsk forsvar

Rapporten beskriver også at militærøvelser som ble gjennomført i høst dokumenterte den russiske militærmaktens potensial, og at de var et klart signal til NATO og Russlands nærmeste naboer.

— Vi ser også at Russlands militære aktivitet er økende. President Vladimir Putins posisjon er fortsatt sterk. Russlands opposisjon utgjør ikke noe alternativ til Putin, understreker generalløytnanten.

E-tjenesten konstaterer at russisk sivil, paramilitær og militær tilstedeværelse i Arktis øker. Forventningen om issmelting gjør at russerne ser nye behov for å overvåke og kontrollere tidligere utilgjengelige farvann.

Sivil seiling i Arktis øker ikke

Likevel går ikke utviklingen så fort i Arktis som mange har trodd.

I fjor gjorde vanskeligere isforhold i Nordvestpassasjen og Nordøstpassasjen at den kommersielle skipstrafikken ikke økte.

E-tjenesten mener derfor at det reelle «konfliktpotensialet» i Arktis inntil videre er begrenset, grunnet relativt lav aktivitet alt i alt.

«Ressursutnyttelse i det sentrale Polhavet...vil være svært lite kommersielt attraktivt i overskuelig fremtid, selv med en rekordrask nedsmelting av isen,» heter det.

Og:

«Tii tross for at flere land på beroper seg retten til fri passasje vil disse transportveienes folkerettslige status trolig ikke bil utfordret i nærmeste fremtid.»

Sporadisk norsk tilstedeværelse

Fra norsk side er Kystvakten på plass i Nord-områdene, med sin fiskeriinspeksjon. I tillegg skal marinens fregatter, Orion-flyene og til en viss grad jagerfly vise tilstedeværelse.

Norge er sporadisk til stede i Arktis. Her med KNM «Otto Sverdrup». Ole Magnus Rapp

Men som Aftenposten har omtalt sliter marinen med å ha fregatter tilgjengelig for jevnlig tilstedeværelse i Arktis. Overvåkingsflyene i Orion-flåten begynner å bli gamle, og plasseringen av de fleste av Norges nye kampfly på Ørland gjør det på sikt problematisk med lange opphold i Nord-områdene.

Syria største trussel mot Norge

I tillegg til Nord-områdene tar rapporten for seg internasjonal terrorisme, trusler i det digitale rom og de geografiske områdene Russland, Asia, Kina, Nord-Afrika og Midt-Østen.

Les også:

Les også

PST bistår UDI for å hindre at krigere kommer til Norge

Den største terrortrusselen mot Norge i dag befinner seg likevel i Midtøsten. En oppfatning E-tjenesten deler med PST:

«Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet vil øke i 2014. Dette skyldes primært utviklingen i Syria, hvor enkelte områder utgjør «fristeder» for militante islamister og benyttes som base for planlegging av angrep mot mål i Europa», heter det.

— 40 - 50 har vært i Syria

I likhet med PST konstaterer E-tjenesten at dette skyldes personer med tilknytning til Norge, som reiser til Syria og oppsøker militante, islamistiske grupper. I disse gruppene, som deler Al Qaidas tankegang, får de militær utdanning, de radikaliseres, og erfaringene tar de med seg hjem til Norge.

22-åringen fra Norge skal i fjor høst ha deltatt i militære aksjoner i Syria sammen med de ytterliggående islamistiske organisasjonene Al-Nusra-fronten og ISIL, Begge er oppført på FNs liste over terrororganisasjoner. KHALIL ASHAWI

— Det vi er mest bekymret for i øyeblikket er organisasjoner som opererer i Syria. Al-Nusra og ISIL, som begge har Al Qaida-relasjoner og ambisjoner om å føre jihad i Syria og videreføre kampen mot vesten for øvrig, sier Grandhagen.

- Disse organisasjonene har også den politikk at de søker å rekruttere mennesker fra Vesten, fra Europa og Amerika til sine operasjoner, nettopp med det formålet å kunne bruke dem mot Vesten senere.

Han forteller at det at er mellom 40 og 50 nordmenn som har vært i Syria som jihadister.

Også trusselen i det digitale rom forsterkes. Angrepene i cyberspace mot Norge øker i omfang, og dette vil det bare bli økt oppmerksomhet rundt i tiden som kommer, ifølge rapporten.

 1. Les også

  Naboer i nord

 2. Les også

  Kampen om Nordpolen

 3. Les også

  Milliardskip brukes som reservedeler

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  E-sjefen: Dette er de største truslene mot Norges sikkerhet

 2. NORGE

  E-tjenesten om Russland: – Det kan gå mot en «endret normalsituasjon» i nord

 3. NORGE

  E-tjenesten: Russerne er blitt en trussel mot norsk sivil luftfart

 4. NORGE

  Mens NATO øvet: Tett på Norge viste Russland frem noen av sine nyeste våpen

 5. NORGE

  Amerikansk forsvarsekspert: - Kina vil bli en like stor utfordring i nordområdene som Russland

 6. VERDEN

  Kina vil bli en arktisk stormakt. Rekordvarmen setter fart på planene om en «polar silkevei» i nord.