2654 asylsøkere til Norge i fjor – 900 færre enn året før

Antallet asylsøkere faller videre. Til sammen søkte 2654 personer om asyl i Norge i fjor, noe som er det laveste antallet siden midten av 90-tallet.

– Bortimot én av tre asylsøkere i fjor var fra Tyrkia, sier direktør Frode Forfang i UDI. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er tredje år på rad hvor antallet asylsøkere ligger omtrent på dette nivået. I 2016 kom det 3460 asylsøkere og i 2017 kom det 3560, men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1252 relokaliserte asylsøkere som Norge hentet i Hellas og Italia, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Det kan se ut som asylankomstene har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn årene før 2015. Da kom det mellom 9000 og 12.000 asylsøkere per år, sier UDI-direktør Frode Forfang.

En av tre fra Tyrkia

Av de asylsøkerne som kom i fjor, var 29 prosent fra Tyrkia (765 personer), 419 fra Syria og 241 fra Eritrea.

– Antallet asylsøkere fra Tyrkia har steget etter kuppforsøket sommeren 2016. Det har vært varierende fra måned til måned, men det var en markert økning fra sommeren i fjor og ut året, sier Forfang.

Enslige mindreårige

Det kom 159 enslige mindreårige i fjor, noe som utgjør 6 prosent av alle asylsøkere. I denne søkergruppen kom til sammen sju av ti fra Syria, Afghanistan og Eritrea.

I tillegg til de 2654 ordinære asylsøkerne, fikk UDI inn søknader fra 399 personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige, om fornyet behandling etter midlertidige bestemmelser.

Rundt 100 av disse, alle unge menn fra Afghanistan, har fått positivt svar på sin søknad.

Færre på mottak

Ved årsskiftet bodde det 3.619 personer på asylmottakene rundt i landet, 1.500 færre enn til samme tid i fjor.

Nesten en tredel av beboerne har fått endelig avslag på søknaden om asyl og har utreiseplikt. 44 prosent har søknad eller klage på avslag inne til behandling.

Færre fikk ja

Totalt behandlet UDI i fjor 2.673 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 1.480 personer ja på sin søknad om beskyttelse i Norge. Det gir en innvilgelsesprosent på 72 for søknadene som er realitetsbehandlet og 54 prosent av totalen.

I 2017 var andelen positive vedtak 67 prosent av de realitetsbehandlede søknadene og 59 prosent av totalt antall søknader. Forklaringen på differansen er at flere hundre søkere trekker sine søknader, og mange sendes også tilbake til et annet land i Europa der de er registrert som asylsøkere fra før.

I tillegg til asylsøkerne er det kommet omkring 11.000 familieinnvandrere til Norge i 2018. De endelige tallene er ikke klare, men ved utgangen av november var antallet 10.200.