Fire branner på ett år – KLP økte premien ganger fem

Den kommunale boligstiftelsen gir samfunnets svakeste tak over hodet, men straffes av forsikringsselskapet. – Useriøst og uten samfunnsansvar, raser styreleder.

Den kommunale leiegården i Ynglingeveien var overtent da brannvesenet kom frem i desember 2017. En person omkom 23 år etter den forrige dødsbrannen i den samme boligen.
  • Per Annar Holm

På drøyt ett år var det fire større branner i de 380 boligene eid av Horten kommunale boligstiftelse.

I den største brannen omkom Roger Madsen. Som de fleste andre som dør i brann, tilhørte han en risikogruppe. Etter dette varslet Horten kommune full gjennomgang av de kommunale eiendommene.

Da de sjekket viste det seg at røykvarslerne enten var fjernet eller ikke virket i over halvparten av boligene.

I fjor høst kom det kontante svaret fra forsikringsselskapet KLP. Egenandelen ble økt 40 ganger, fra 25.000 kroner til én million kroner pr. skadetilfelle.

Samtidig ble premien skrudd opp mer enn fem ganger, fra 1,04 millioner kroner til 5,4 millioner kroner i året.

Horten-rådmann Ragnar Sundklakk (t.v.) og styreleder Jacob Børresen i Horten kommunale boligstiftelse.

Trues av konkurs

Nå har Horten kommune økt sin lånegaranti til stiftelsen slik at den kan gjøre større låneopptak i banken for å kunne betale årets premiesjokk:

– Dette er totalt useriøst og en ufin måte å si at de ikke lenger ønsket oss som kunde. Vår første tanke var å skifte til et annet selskap, men ingen ønsket å forsikre oss. KLP synes å være i en monopolsituasjon når det gjelder kommunale boligstiftelser, sier styreleder Jacob Børresen i Horten kommunale boligstiftelse, som kaller fire branner på drøyt ett år for «en statistisk opphopning».

– Hva er konsekvensen om ingen vil forsikre boligstiftelsens boliger?

– Da forfaller alle våre lån til betaling og vi ville ha gått konkurs. Jeg har tatt opp det usolidariske i sjokkøkningen i premiene med kommune og fylke som er medeiere i KLP og spurt om de er komfortable med måten KLP ivaretar sitt samfunnsansvar på i denne saken. De sier at de tar et samfunnsansvar, men jeg ser det ikke i praksis, sier Børresen.

Det var lokalavisen Gjengangeren som først omtalte saken.

Ville legge ned boligstiftelsen

Horten kommune ønsket i fjor å legge ned hele boligstiftelsen.

En juridisk betenkning fra jusprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo konkluderer med at det er nesten umulig siden lovverket er blitt adskillig strengere enn det var da stiftelsen ble opprettet.

– Nå er det nesten umulig å avvikle en stiftelse. Lovverket ble skjerpet fordi det var flere tilfeller der stiftelser ble brukt til å unndra skatter og avgifter, for så å legge dem ned, sier Børresen til Gjengangeren.

Horten kommune forbereder nå byggingen av 20 nye boliger som er bedre egnet for de tyngste brukerne med lav boevne.

– Boligstiftelsen og kommunen har for få boliger som er egnet til å ivareta de beboerne som sliter mest. Kommunen vil nå overta ansvaret for å finne egnet bolig til denne gruppen, sier rådmann Ragnar Sundklakk.

Den kommunale boligen Friggs vei 4 i Horten brant i oktober 2018. To menn ble observert løpende fra stedet.

– Skjønner kundens sjokk

KLP Skadeforsikring har 25 kommunale boligstiftelser over hele landet som kunder.

– Dette er et høyrisikoområde å forsikre, noe skadestatistikken også viser. Selv om vi taper penger velger vi fortsatt å forsikre dem, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Bjaanes i KLP.

KLP sier at de over en periode på ti år har vært i dialog med Horten kommunale boligstiftelse før de til slutt lot premien gå i taket:

– Vi skjønner at det er tøft for kunden å få økt premien. Men av hensyn til skadeselskapets soliditet og overfor andre kunder har vi ikke bare en rett, men også en plikt, til å sette i verk tiltak. Her er det snakk om en skadehistorikk over ti år og mange møter. Til slutt var det bare premiesettingen vi hadde igjen som virkemiddel, sier KLP-direktøren.

Overfor Aftenposten understreker Børresen at han følte stiftelsen var i en konstruktiv dialog med KLP, og han avviser at de ikke jobbet systematisk med forebygging av brann.

Etter å ha finregnet på tallene opplyser KLP at den årlige premien for Horten kommunale boligstiftelse totalt har økt med 595 prosent de siste fem årene.

I 2014 var premien stiftelsen betalte 771.000 kroner, mens den i år er på 5.358.424 kroner.