Norge

Idretten sier nei til OL

<strong>GARDERMOEN (Aftenposten.no):</strong> Ni av medlemmene i Idrettsstyret stemte for å trekke søknaden om statsgaranti til OL i Tromsø.

Idrettspresident Tove Paule sa nei til OL i Tromsø. Foto: ERLEND AAS

  • Kurt Haugli

Les også:

Les også

  1. Rønningen: &ndash; Hele nasjonen har tapt

  2. Heiberg: &ndash; Leit at det ble nei

  3. - Lite aktuelt med 2022-søknad

Dermed var det et solid flertall for å si nei til den nordnorsk OL-drømmen. Tre stemte for et kompromissforslag hvor søknaden ble opprettholdt.

Etter å ha fått anbefalinger både fra idrettskretsene og særforbundene i forkant av sitt ekstraordinære møte i Idrettsstyret mandag morgen på Gardermoen, fattet styret sin beslutning. Idrettens øverste organ mellom idrettstingene, idrettsstyret, vil trekke søknaden. De vil ikke lenger ha OL i Tromsø i 2018.

— Vi har sett på kostnader og muligheten til å gjennomføre. Stigningen i pris for anleggene har vært diskutert. Vi har også vurdert konseptets robusthet. Det er mye bra, men mange utfordringer, sa idrettspresident Tove Paule før hun slapp katten ut av sekken.

- Ni stemte for å trekke søknaden, tre stemte for et kompromissforslag. De tre som stemte mot å trekke søknaden, stiller seg lojalt bak vedtaket, sa Paule.

Generalsekretær Inge Andersen hadde lagt frem et forslag til vedtak i Idrettsstyret. Dette forslaget var helt i tråd med anbefalingen fra særforbund og idrettskretsene.

Det ble under møtet i Idrettsstyret lagt frem et kompromissforslag av Geir Knutsen. Han ønsket å opprettholde søknaden under forutsetning av at det ikke ble brukt betydelig mer penger av idrettens midler enn tidligere antydet.

Det var dette forslaget som fikk tre stemmer under voteringen i Idrettsstyret.

Nord mot sør

I den siste tiden har frontene mellom tilhengere og motstandere av OL i Tromsø vært tilspisset. Det har også idrettspresidenten fått merke.

— Veldig, veldig leit. Jeg kan ikke se at dette har vært en nord-sør-konflikt i det hele tatt. Men dette har blitt veldig sårbart og det er trist. Vi i styret er klar over anleggssituasjonen i Nord-Norge og når vi får roet oss, skal vi se nærmere på den.

Hun synes denne perioden har vært vanskelig. Før hun gikk videre i pressekonferansen måtte hun ta en pause.

— Jeg har ingenting i mot saklig debatt og gjerne kampanjer for å fremme sin egen sak. Men når det går over i sjikane og trusler synes jeg det har gått for langt, sa Tove Paule uten å gå inn på hvilken type trusler det har vært snakk om.

— Jeg har samlet opp en mappe med denne typen henvendelser. Jeg har ikke tenkt å fortelle om innholdet her før jeg eventuelt skriver bok, sa Paule.

Nå er det på tide å kaste det OL-fiendtlige østlandsdominerte idrettsstyret på hodet ut"

For dyrt

Før vedtaket i hadde styret fått klare signaler fra grasrota i idretten.

— Dette blir for dyrt for idretten, sa talsmann for idrettskretsene etter at han hadde vært inne hos Tove Paule og kompani og fortalt at 14 av idrettskretsene ikke lenger ønsker seg OL-moro i Tromsø om knappe ti år.

Heller ikke særforbundene vil være med på å bruke penger etter at Det norske Veritas la frem sin rapport tirsdag i forrige uke. En rapport som viser at OL kommer til å bli dobbelt så dyrt som tidligere antatt.

Den samme undersøkelsen viser at idretten også er nødt til å punge ut med et høyere beløp til anlegg. Forutsetningene for bruk av spillemidler til anlegg har tidligere ligget på 650 millioner kroner.

Ikke nok

Rapporten antyder at idrettens andel blir på 877 millioner kroner.

— Selv ikke med 200 millioner kroner ekstra fra næringslivet i Nord-Norge løses ikke problemet med høyere anleggskostnader, sier Christian Anker-Rasch i Særforbundenes politiske arbeidsutvalg.

Også Anker-Rasch var inne hos idrettsstyret på begynnelsen av møtet. Han kunne da fortelle at særforbundene mener at søknaden bør trekkes. Med seg har han de fleste særfobund, minus syv. Fem av de syv forbundene som ikke vil være med på å trekke søknaden er vinteridrettsforbund.

Anker-Rasch legger vekt på at deres anbefaling om å trekke søknaden baserer seg på ønsket fra flertallet. De syv forbundene representerer 3,9 prosent av medlemsmassen. De 14 særforbundene som ikke har gitt tilbakemelding representerer 6,4 prosent av medlemmene i idrettsforbundet.

— Rådet om å trekke søknaden er trygt forankret i den aktive delen av norsk idrett, sier Anker-Rasch.