Drapsforsker: - Politiet må sikres bedre tilgang til åstedet

Seksjonssjef for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt er enig. - Praksisen begrunnes i omsorg for foreldrene, men den går på bekostning av etterforskningen, sier Grete Lien Metlid.

Drapsforsker og kriminolog Vibeke Ottesen er bekymret for at det finnes flere saker der barn mishandles til døde av egne foreldre enn de som kommer frem i lyset.
  • Karen Tjernshaugen
  • Ingeborg Senneset

Drapsforsker og kriminolog Vibeke Ottesen sier hun kjenner tilfeller der svært unge barn er blitt utsatt for dødelig vold i Norge uten at saken er endt med etterforskning og dom.

— I Norge er vi kanskje mer naive enn man er i andre land. Vi har få drap generelt, og faggruppene har liten erfaring i å kjenne igjen tegn på at barn er utsatt for dødelig vold, sier kriminologen til Aftenposten.

Mandag deltok Ottesen på et møte med representanter for Oslo-politiet og Barneombudet om barn som utsettes for vold og drap.

Ottesen er spesielt bekymret for mørketall i saker der foreldre eller steforeldre utsetter barn for vold som ender med et dødelig utfall.

— Saker der barn er utsatt for dødelig vold skaper utfordringer vi ikke ser på samme måte hvis et barn for eksempel er skutt eller stukket med kniv. I voldssaker er formålet typisk ikke å drepe, men å disiplinere barnet. Foreldrene vil da kunne ta med seg ungen til sykehus og be om hjelp når de ser at det er gått for langt. Unnskyldningen er kanskje at barnet har falt ned fra en sofa eller lignende. Om barnet så dør etter noen dager kan det være for sent å sette i gang en drapsetterforskning og sikre spor, sier Ottesen.

Hun trekker paralleller til Christoffer Gjerstad Kihle-saken og den pågående saken i Oslo tingrett der en ettåring døde etter at moren skal ha holdt henne opp ned i en vannbøtte.

Politiet trenger tilgang

I en kronikk på Aftenposten.no torsdag advarer Ottesen mot mørketall når det gjelder denne typen voldssaker som ender med at barn dør etter å ha blitt mishandlet av egne foreldre:

« Etter samtaler med ansatte i helsevesenet, politiet og rettsmedisinere vet jeg (...) at svært unge barn har blitt utsatt for dødelig vold i Norge, uten at det har blitt noen drapsetterforskning eller at sakene er blitt henlagt. Det er med andre ord mørketall for disse barnedrapene i Norge » , skriver hun.

— Det skjer barnedrap som aldri når frem til rettssalen, enten fordi de ikke blir etterforsket, eller fordi politiet ikke greier å sikre nok bevis til å ta ut en tiltale. Helsepersonell melder om at terskelen for å melde fra om mistanke om at et barn er utsatt for vold er for høy, sier Ottesen.

Hun mener det er et stort problem at politiet ikke alltid har den nødvendige tilgangen til åstedet i tilfeller hvor barn kan ha vært utsatt for dødelig vold.

— Når små barn dør plutselig og uventet i Norge, er åstedsundersøkelse et tilbud foreldre kan takke nei til. Jo tidligere politiet kan komme til et åsted for vold eller drap, jo bedre blir etterforskningen, understreker Ottesen.

Etterlyser ny praksis

Seksjonssjef for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, bekrefter at det er et problem at politiet kommer for sent til åsted hvor barn er funnet omkomne. Selv om det ikke er aktuelt med livreddende tiltak, flyttes barnet til sykehus før politiet får gjort sine vurderinger.

Seksjonssjef Grete Lien Metlid ønsker endret praksis.

— Praksisen begrunnes i omsorg for foreldrene, men den går på bekostning av etterforskningen. Seksjonssjefen mener politiet selv har rom for forbedringer, men at forholdene for etterforskning må legges bedre til rette ved at politiet får komme tidligere til åstedet.

— Dersom rettssikkerheten skal ivaretas like godt for barn som voksne, må dagens praksis endres, avslutter Metlid.