Ny jernbanedirektør om tiden som Østfoldbanen-pendler: – Var det da jeg begynte å banne?

– Ja, jeg kjenner Østfoldbanen. Og ikke bare som noe positivt. Slik jeg husker det, satt vi ganske mye og ventet på å komme videre, sier Kirsti Slotsvik.

Kirsti Slotsvik er ny jernbanedirektør etter Elisabeth Enger. Hun tok over som sjef for Jernbanedirektoratet mandag.

Mandag hadde hun første dag på jobben som sjef for Jernbanedirektoratet. Det som skal sørge for samarbeid mellom Bane Nor, NSB, billettselskapet Entur, godstransport og togutleier Norske tog, og bestemme hvem som får kjøre tog på norske spor.

Torsdag morgen sto Kirsti Slotsvik (55) på talerstolen under Jernbaneforum 2018 i Folkets Hus og konstaterte at kostnader for å bygge jernbane pr. meter må ned.

Om Bane Nors ønske om å utsette ferdigstillelse av InterCity på Østlandet, sa hun at det må være mulig å tenke nytt, og at direktoratet rett over påske skal komme med sitt syn på byggetempoet for strekningene fra Oslo til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad.

Lærte seg tysk på den forsinkede Østfoldbanen

Kirsti Slotsvik (55) kommer fra stillingen som sjef for Kystdirektoratet. Hun er utdannet landskapsarkitekt, har vært distriktssjef og trafikksjef i Statens vegvesen og prosjektleder i det rådgivende ingeniørselskapet Asplan Viak.

Det er i et ferskt intervju med Jernbanemagasinet at hun gir en smakebit på sine opplevelser som pendler på Østfoldbanen.

– Jeg vet ikke om det var da jeg begynte å banne, sier Slotsvik i intervjuet.

– Så ja, jeg kjenner Østfoldbanen, og ikke bare som noe positivt. Slik jeg husker det, satt vi ganske mye og ventet på å komme videre, sier hun til Aftenposten under Jernbaneforum.

– Og mens du ventet om bord på Østfoldbanen lærte du deg tysk?

– Ja, man kan jo ikke bare sitte og vente og være sur. Det var om å gjøre å bruke tiden fornuftig. Da jeg praktiserte det i Tyskland året etter, viste det seg at jeg hadde blitt ganske flink, smiler Slotsvik.

Kirsti Slotsvik på talerstolen i Folkets Hus (Oslo Kongressenter) torsdag morgen.

– Vi må få samarbeidet innen jernbane til å fungere

– Du sier at samarbeidet mellom de ulike enhetene i den nye jernbaneorganisasjonen er avgjørende. Du begynte mandag. Sett fra utsiden, hvor godt opplever du at samarbeidet har vært?

– Jeg tenker at det er en vei å gå. Og som direktorat og overbygning må vi få dette samarbeidet til å fungere, sier Slotsvik.

– Da NSB oppdaget at de var blitt for få til å holde normal drift, innstilte de tog og kortet ned på andre. De gjorde det uten å varsle direktoratet eller Samferdselsdepartementet. På generelt grunnlag, burde de ha varslet?

– Å finne ut av hva vi skal få beskjed om, er en del av vår rolle, sier jernbanedirektøren.

Ketil Solvik-Olsen snakket om InterCity på talerstolen i Folkets Hus (Oslo Kongressenter) torsdag morgen.

Solvik-Olsen med ulike signaler om InterCity

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var førstemann på talerstolen under Jernbaneforum, der InterCity fikk størst plass.

På den ene siden sa han at prioriteringene fra departementet og Nasjonal transportplan står fast. Men han skapte usikkerhet om hvor sterkt han vil presse på for å gjennomført planlagt utbygging av dobbeltspor.

– Jeg tror at folk bryr seg katten om at det bygges dobbeltspor, om de likevel får flere avganger. Det er det som er målet vårt, og å sikre en enklere og tryggere reisehverdag, sa han.

– La oss ikke bli depressive fordi problemstillinger (som dem Bane Nor har reist, red.anm.) blir pekt på. Vi må ikke bygge nøyaktig det som er planlagt, men også, vi må bygge dobbeltspor, sa Solvik-Olsen.