Norge

Fly med laser gjorde historisk funn i Larvik

Et ukjent felt med gravhauger som til nå har vært fullstendig skjult av tett skog, er oppdaget nord for tettstedet Kjose i Larvik kommune. Gravfeltet er det største som er funnet i Norge på mange år.

En av de større gravhaugene som er funnet nordvest for Larvik ved hjelp av laserskanning fra fly. Granskogen står tett over hele gravfeltet. Christer Tonning

 • Cato Guhnfeldt

Gravfeltet ble ikke oppdaget av lokale folk eller arkeologer, men av en datamaskin ved Norsk Regnesentral i Oslo. Den analyserte bilder fra laserskanning av terrenget utført fra fly.

Ved hjelp av en automatisk dataanalysemetode som i 2011 blant annet avslørte fangstgroper og jernvinneanlegg i Oppland, ble gravhaugene oppdaget tidligere i år.

I området er det registrert tilsammen 16 gravhauger med diameter fra rundt 10 meter ned til cirka fire meter.

15 av disse ligger innenfor et felt på rundt 40 x 200 meter, mens én gravhaug ligger et stykke fra de øvrige.

Trodde det var feil

- Til tross for at gravfeltet har vært godt skjult av tett granskog, klarte laserstrålene å fremskaffe en god terrenghøydemodell der gravhaugene var tydelige nok til at den automatiske dataanalysen fant dem, forteller seniorforsker Øivind Due Trier ved Norsk Regnesentral i Oslo.

- Vi trodde først det var snakk om feilregistreringer. Men da fylkesarkeolog Christer Tonning i Vestfold fylkeskommune oppsøkte området til fots i juni, kunne han konstatere at det dreide seg om gravhauger, sier han.

Les også

Fant over 1000 år gammel mynt

Fra jernalder

Funnstedet ligger nordvest for Larvik, på nordsiden av E18 og vest for Farrisvannet. En asfaltert bilvei passerer bare ti meter unna nærmeste gravhaug.

- Gravhaugene stammer fra eldre jernalder, trolig perioden fra år null til 500-tallet e.Kr., opplyser fylkesarkeolog Christer Tonning.

- Det var et overraskende funn ettersom Vestfold er nokså gjennomregistrert med hensyn til kulturminner. Men dette området, ved enden av en blindvei, med tett granskog som strekker seg inn i Telemark, hadde unngått vår oppmerksomhet. Den lokale bonden kjente til gravhaugene, men trodde de allerede var registrert. Før eller senere ville nok feltet blitt oppdaget av myndighetene, sier han.

Lite plyndret

Ifølge Tonning er gravhaugene overraskende lite plyndret. Bare på toppen av noen få kan man se spor etter at noen har forsøkt å trenge inn i haugen.

- Gravhaugene vil ikke bli gravd ut. Under denne perioden i norsk historie var branngraver det mest vanlige, opplyser Tonning.

Funnene vil i aller nærmeste fremtid bli lagt inn i Askeladden, en nasjonal database som brukes av blant andre Riksantikvaren og fylkeskommunene i forbindelse med utbygginger, planlegging, feltundersøkelser og kulturvern.

Sammen med Oppland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er Vestfold av Riksantikvaren plukket ut som prøvefylke i forbindelse med bruk av fjernmåling for registrering av arkeologiske kulturminner.

På sikt er målet at alle fylker skal ta i bruk den nye teknologien.

 1. Les også

  Slik opererte det norske Gestapo

 2. Les også

  Utvandrerne som bukket under

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VITEN

  Kunstig intelligens finner spor fra historien som ellers kunne forblitt uoppdaget.

 2. KULTUR

  Over tusen år gammelt skip funnet på Edøy i Smøla

 3. NORGE

  Snublet over arkeologisk sensasjon på reinjakt

 4. VITEN

  Klimaendringer tvinger døde hvalfangere opp av gravene på Svalbard

 5. BIL

  Bilferie i sommer? Her er Norges vakreste kjøreturer

 6. NORGE

  Ekstremfredag for historiebøkene: Aldri før har det vært varmere i fem fylker