Norge

Professor: - Bør være et varsko til Kirken

At en prest ber om å bli løst fra ordinasjonen er sjelden. At lesbiske Hilde Raastad gjør det, bør være et varsko til Kirken om at det er en belastning å være homofil prest, mener professor i kirkehistorie.

 • Frode Sætran

Professor i kirkehistorie, Hallgeir Elstad, som også er prodekan ved Teologisk fakultet i Oslo, sier det er sjelden at prester ber om bli løst fra ordinasjonen.

- Det er historisk at en prest oppgir homofili som grunn for å bli løst fra ordinasjonsløftet. Så vidt jeg vet, har det aldri skjedd før, sier Elstad.

Varsko

- Dette bør være et varsko til Kirken om at det er en belastning å være homofil prest, sier han.

Også generalsekretær Christofer Solbakken i Bispemøtet forstår at homofile opplever det belastende å være prest i Den norske kirke.

- Jeg kan godt forstå at mange opplever det krevende all den tid det er en ganske dyptgripende diskusjon om dette spørsmålet i kirken — og har vært det i lang tid.

Trist

Dekan Trygve Wyller ved Teologisk fakultet i Oslo etterlyser en mindre restriktiv holdning til homofile prester i Den norske kirke.

- Det er trist for Den norske kirke at dyktige og dedikerte personer opplever at de ikke blir gitt tillit på grunn av denne situasjonen. Den norske kirke trenger de kreftene som melder seg til tjeneste, sier Wyller.

- Strammer seg til i Oslo

Han sier at den enkelte biskop formelt sett ikke har plikt til å innsette personer som lever i homofilt partnerskap, men at det reelt sett praktiseres ulikt i de ulike bispedømmene.

- I Oslos bispedømme har jeg inntrykk av at det strammer seg litt til, sier han.

Både Elstad og Wyller viser til at dette skjer samtidig som flertallet i samlivsutvalget, nedsatt av Bispemøtet, er positiv til vigsel av homofile.

- Det viser at det skjer noe med holdningene på dette feltet i kirken, sier Elstad.

Wyller konstaterer at saken ennå ikke er behandlet av bispemøtet eller kirkemøtet.

- Det er spesielt når en komité nedsatt av Bispemøtet er positiv til dette spørsmålet mens enkelte biskoper fortsetter med en stram linje. Det ville være klokt om biskopene i fellesskap praktiserer en ikke altfor restriktiv linje overfor homofile.

Kritisk

Wyller er kritisk til at det i utlyste prestestillinger opplyses om at «samlivsform kan bli vektlagt».

- Jeg oppfatter dette som et ganske provoserende utsagn om både homofilt samliv og heterofilt samboerskap.

Daværende biskop Rosemarie Köhn i Hamar bispedømme uttalte da hun i 1999 lot Siri Sunde, som levde i partnerskap, fortsette som prest: «Kirken har mye å be de homofile om unnskyldning for. Jeg håper ettertiden vil vise at dette var en god dag for Den norske kirke.»

Relevante artikler

 1. NORGE

  Biskop kalte presten illojal fordi hun fikk samboer

 2. KRONIKK

  Kirken bør møte samfunnets avkristning med mer motstand

 3. DEBATT

  Vi har en kirke som ikke tåler alvoret i Bibelens budskap

 4. DEBATT

  «Vi trenger et nytt opprør mot en kirke som dessverre har stivnet i sine tradisjoner og sin teologi»

 5. KRONIKK

  En biskop for mangfoldets Oslo | Harald Hegstad

 6. KRONIKK

  Tre utfordringer til Oslos nye biskop | Einar Gelius