Lærerstudenter jobber minst, men får best karakterer

Selv om lærerstudenter studerer færre timer i uken enn sykepleier-, barnehage- og ingeniørstudenter, får de bedre karakterer. – Det kan være indikasjon på at det er enklere å få gode karakterer her enn andre steder, sier rapportforfatter.

Grunnskolelærerstudentene Elisabeth Heltberg (f.v.), Anniken Jensen Scheich, Camilla Loftesnes og Jannecke Øinæs legger ned mellom 31 og 35 timer i uken på studiet. Aftenposten spurte ikke om hva slags karakterer de fikk.

Aftenposten skrev fredag at lærerstudenter for grunnskolen er blant de som bruker minst tid på studiene i Norge, 25,2 timer i uken, ifølge Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Onsdag la en ekspertgruppe som evaluerer den nye grunnskolelærerutdanningen som ble innført i 2010, frem sin fjerde rapport.

I rapporten har følgegruppen har sammenlignet karakterene til lærer-, sykepleier-, barnehage— og ingeniørstudenter.

Lærerstudentene fikk samlet sett best karakterer, selv om de ifølge Nokut-tallene jobber minst med studiene.

Ingeniørstudentene jobbet 33,1 timer, sykepleiestudentene 29,8 timer og barnehagelærerstudentene 25,3 timer.

Les også:

Les også

Hvilke studier går de på?

En av tre har hoppet av

– Det kan være indikasjon på at det er enklere å få gode karakterer her enn andre steder. I så fall må utdanningene se på kravene og forventningene til studentene, sier leder for følgegruppen Elaine Munthe.

For kullene 2010–2012 fikk for eksempel 13,1 prosent av lærerstudentene for 5.-10. trinn karakteren A. Det er nesten dobbelt så mange som blant sykepleierstudentene.

Rapporten fastslår også at en av tre grunnskolelærerstudenter har hoppet av etter to år, halvveis i utdanningen. Ifølge en tidligere studie finner mange etter første praksisperiode ut at læreryrket ikke er noe for dem.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

studieinnsats.jpg

– Situasjonen er veldig alvorligFølgegruppen skriver at de er veldig bekymret for rekrutteringen av nye lærere. På tross av dyre rekrutteringskampanjer, er økningen av nye søkere til lærerutdanningene lavere enn ellers i høyere utdanning.

– Situasjonen er veldig alvorlig for grunnskolene, det er de som ikke får kvalifiserte lærere. Samtidig går mange lærere av med pensjon, og vi vil få et underskudd på lærere, sier Munthe.

Det er også store variasjoner i karaktergiving mellom de ulike lærerutdanningene, og lærerutdanningene har uklare mål, ifølge forskerne.

— Skuffet

Leder for PedagogstudenteneArnt Gunnar Johansensier han er veldig skuffet over tallene som viser at lærerstudentene jobber lite, men at han ikke har noen god forklaring. Han peker blant annet på at det blant lærerstudentene er flere eldre studenter som også har andre forpliktelser.

— Lærerutdanningene er veldig ulikt lagt opp. Noen har arbeidskrav gjennom hele semesteret, andre har det ikke. Jeg lurer på om det kan ha sammenheng med kravene som stilles til lærerstudentene.

- Er de late?

- Nei, når du ser det arbeidet de fleste lærere legger ned når de kommer ut i arbeidslivet, kan de ikke være late.

Artikkelen fortsetter under videoen. Dette mener studentene om hverandres studievaner:

Vanlig arbeidsuke

Dekan Per Arne Michelsen ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen mener lærerstudenter bør studere tilsvarende en vanlig arbeidsuke, altså 37,5 timer.

— Jeg tror de må jobbe hardt og godt for å få gode karakterer, sier dekanen, men videre:

- Jeg tror tallene kan være en indikasjon på at vi gir ståkarakter for lett. Vi kan gå i oss selv å se om vi bør være strengere med vurderingen.