Etikkdirektøren forsvant – da rykket Hochtief frem i køen hos Nye Veier

Dagen etter at det statlige veiselskapet Nye Veier brøt med sin etikkdirektør, startet selskapet en ny evaluering av entreprenører. Nå tar kontroll- og konstitusjonskomiteen Nye Veier-saken.

Lena Helene Dalen var direktør for HMSK i Nye Veier inntil hun plutselig skrev sluttavtale med selskapet.
Ingrid Dahl Hovland er administrerende direktør i Nye Veier.

Tyske Hochtief er bøtelagt for prissamarbeid i Sør-Afrika, mens datterselskapet Leighton er anklaget for korrupsjon i Australia.

Selskapet var ett av ti som meldte seg på i konkurransen om å få bygge milliardprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal.

I vår ble en hovedevaluering gjort for å plukke ut fire som skulle få legge inn anbud på kontrakten. En viktig del gikk på forretningsetikk, og ble ledet av etikkdirektør (HMSK), Lena Helene Dalen.

Ledelsen mente Hochtief fikk for dårlig score

Men den øverste ledelsen i Nye Veier var ikke fornøyd med evalueringen. De reagerte på at Hochtief hadde fått få poeng nettopp på forretningsetikk.

Aftenposten har fortalt at Dalen plutselig sluttet i Nye Veier under innspurten av utvelgelsesprosessen. Og at hun samtidig sendte brev til flere departementer med oppfordring til å ta antikorrupsjonsarbeid på alvor og verne om varslere.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland har kontant avvist at bruddet hadde med uenighet om krav til forretningsetikk å gjøre.

Dalen hevder det motsatte.

  • Har du tips om denne saken eller andre saker som gjelder samferdselssektoren? Ta kontakt med våre journalister eller bruk vår krypterte varslingstjeneste.
Øverste ledelse i Nye Veier AS, direktør for kontrakt og anskaffelser Bjørn Børseth og administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland

Nye Veier-saken har også tidligere vært oppe i Stortinget.

Skjedde dagen etter bruddet med etikkdirektøren

Nå kan Aftenposten fastslå at Nye Veier foretok en ekstrarunde med evaluering av to selskaper, Hochtief og norske Hæhre, og at denne startet 29. april, dagen etter at selskapet skrev sluttavtale med Dalen.

Den gikk over tre dager, ble gjennomført av Dalens medarbeidere og ledelsen, og førte til at Hochtief rykket frem blant entreprenørene.

Et Excel-ark Nye Veier har oversendt, viser hvordan det post for post kritiseres at Hochtief kom dårlig ut under hovedevalueringen, og konkluderer med:

«Det kan stilles spørsmål ved flere av delevalueringene gjort på Hochtief. Dersom de skulle hatt 10 eller 15 poeng mer enn det som er gitt vil de oppnå en poengsum som gjør at de blir nummer 3 totalt.»

Slik forsvarer Nye Veier handlemåten

Ekstrarunden ble avsluttet med at Nye Veier bestemte hvordan erfaring, HMSK og samfunnsansvar skulle veies eller vektes, mot hverandre.

Den resulterte i en endelig rangeringsliste, der AF-gruppen havnet øverst, Hochtief som nummer to, mens Hæhre ble nummer fem og ikke fikk legge inn anbud på Tvedestrand-Arendal.

Slik kommenterer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og anskaffelser, bakgrunnen for ekstrarunden og konklusjonen:

– På området HMSK skilte Hochtief seg ut med en vesentlig lavere poengsum enn de andre. Dette skapte mistanke om at denne evalueringen kunne inneholde feil og mangler, det var derfor vi gjennomførte en kvalitetssikring. Etter kvalitetsgjennomgangen ble poengsummen til både Hæhre og Hochtief løftet.

– Kvalitetsgjennomgangen på samfunnsansvar og HMSK var nødvendige for å sikre likebehandling av leverandørene, sier Børseth, som bekrefter at Hochtief rykket opp to plasser som følge av ekstrarunden. Han sier samtidig at Hochtief uansett lå an til å bli blant de fire som skulle kjempe om E18 Tvedestrand-Arendal.

Martin Kolberg (Ap), leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Kontrollkomiteen ber Nye Veier vurdere utsettelse

Tirsdag mottok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen brev fra leder Martin Kolberg (Ap) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det varsler at komiteen tar tak i saken på bakgrunn av Aftenpostens omtale, og ber Solvik-Olsen vurdere å utsette avgjørelsen om anbudet for E18 Tvedestrand-Arendal.

Ble ikke avvist bare på grunn av dokumenter på spansk

Aftenposten har omtalt at den spanske entreprenøren Acciona har en helt sentral rolle i den pågående byggingen av Follobanen, at selskapet var blant de ti entreprenørene som kjempet om E18 Tvedestrand-Arendal - og ble avvist.

I Aftenpostens første intervju med Nye veier om Acciona forklarte Bjørn Børseth at avvisningen ikke hadde noe å gjøre med at selskapet er siktet for korrupsjon for store summer. Men at det kun var fordi de leverte dokumenter på spansk, ikke engelsk.

Ut fra dokumenter Aftenposten har fått oversendt fra Nye Veier, har vi ikke fått dette til å stemme. Ifølge et dokument merket «Anskaffelsesprotokoll», og et annet merket «samlet poengsum», går det frem at Acciona ble vurdert, og etter en rekke forhold.

Nå svarer Børseth at Acciona tilfredsstilte kravene til erfaring, skatteattest og firmaattest, men at de ikke tilfredsstilte alle krav innen HMSK og samfunnsansvar. Altså forretningsetikk.

– Dette skyldtes både manglende dokumenter på enkelte krav, og at de hadde enkelte dokumenter på spansk, sier Børseth.

Han sier at det kun var aktuelt å ha med selskap i den avgjørende vurderingen for Tvedestrand-Arendal som hadde tilfredsstilt alle såkalte «skal-krav».