Her er regjeringens klimaplan

Årlige mål for utslipsskutt og en dobling av CO₂-avgiften for oljenæringen er sentrale elementer i regjeringens plan for hvordan Norge skal nå klimamålene frem til 2030.

Økonomisk vekst og verdiskapning er ikke et hinder for å nå de norske klimamålene, det er faktisk en forutsetning, sa statsministeren på en pressekonferanse fredag om den nye klimaplanen.

– Regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til å bli et lavutslippssamfunn, og få grønn og bærekraftig vekst. Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte regjeringens nye klimaplan for de neste ti årene.

Som del av planen vil regjeringen for første gang legge frem et eget utslippsbudsjett – for 2021–2030.

Regjeringen legger også opp til en kraftig innskjerping av klimakravene til oljenæringen. Ifølge E24 legges det i planen opp til å mer enn doble prisen på klimagassutslipp frem til 2030.

Her er noen av hovedgrepene i klimaplanen:

* CO₂-avgiften trappes opp gradvis fra rundt 590 kroner i dag til 2000 kroner per tonn mot 2030.

* Krav om at personbiler og lette varebiler som kjøpes inn offentlig må være nullutslippsbiler fra 2022. Fra 2025 gjelder tilsvarende for bybusser.

* Krav om lav- og nullutslipp for nye fergeanbud fra 2023 «der det ligger til rette for det» og noe senere for alle nye hurtigbåtanbud. Samme krav vil også gradvis innføres for servicefartøy i havbruksnæringen fra 2024.

* Erstatte fossilt drivstoff med mer bærekraftig biodrivstoff. Omsetningskravet for biodrivstoff vil øke fram mot 2030. Det siktes også på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022.

* Vurdere muligheten for nullutslippssoner i enkelte byer.

* Jordbruket har forpliktet seg til å redusere utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030.

* Utrede avgift på mineralgjødsel.

* Utfase fossilt brensel til energiproduksjon i industrien utenfor kvotesystemet.

* Fastsette klima- og miljøambisjoner for statlige bygg.

* Regjeringen vil støtte Fortum Oslo Varmes CO₂-fangstprosjekt, under forutsetning av at prosjektet får finansiering fra EU eller andre kilder.

* Legge til rette for økt CO2-opptak i skog og kutte utslipp fra nedbygging av grønne (karbonrike) områder. Restaurere myr og annen våtmark.

* Utrede avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv og vurdere forbud mot å åpne nye torvuttak.

* Styrke Enova for utvikling av ny teknologi.

Årlige utslippsbudsjett

Regjeringen vil også for første gang sette seg årlige mål for hvor mye utslipp som må kuttes for at målet frem til 2030 skal nås. Dette kommer i stand som følge av en avtale med EU. Det viser hvor mye Norge maksimalt kan slippe ut i ikke-kvotepliktig sektor år for år de neste ti årene.

Ikke-kvotepliktig sektor er utslipp som ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp. Kvotepliktig sektor omfatter industri og olje- og gassvirksomheten. Ikke-kvotepliktig sektor omfatter blant annet utslipp fra transport, landbruk og oppvarming av bygg.

Norge har avtalt med EU at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal kuttes med 40 prosent fra 2005-nivået innen 2030. Regjeringen har selv skrudd opp dette målet til 45 prosent.

Slik ser utslippsbudsjettet ut:

Planen kommer i form av en stortingsmelding som teknisk sett ikke krever flertall i Stortinget. Men tiltakene den beskriver, vil trenge det.

Frp er regjeringens støtteparti i Stortinget. Men allerede før planen ble lagt frem, signaliserte partiet at regjeringen ikke nødvendigvis kan regne med støtte hos dem for klimatiltakene de legger frem.

Ap: For lite offensivt

Arbeiderpartiet mener regjeringen er for lite offensiv i klimaplanen. – Denne planen stanser ikke de farlige klimaendringene, skriver partiet i en pressemelding.

– Ikke minst er det overraskende at Regjeringen ikke legger seg på samme ambisjonsnivå som EU nå har bestemt seg for, altså 55% for hele økonomien. Dette er i ferd med å bli standarden for moderne industriland, skriver Espen Barth Eide i en pressemelding.

Han viser til at regjeringen kun har satt seg mål om å kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor, mens EU altså har satt et mer ambisiøst mål, og for hele økonomien. sektor.

– Selve nådestøtet

– Dette er skuffende i forhold til alvoret og hastverket vi har for å hindre en eskalerende klimakrise som truer velferden, tryggheten og friheten til dagens unge. For meg er dette nådestøtet for regjeringens klimatroverdighet. Tiltakene er for få, ambisjonen for lav og planen kommer for seint og helt uten finansiering, sier MDG-leder Une Bastholm.

SV betegner den nye klimaplanen som «tam og treig».

– Regjeringen lar oljedirektørene slippe for billig unna og lemper ansvaret over på kommunene og vanlige folk. Utslippsverstingene må stilles til ansvar, og penger må på bordet for klimatiltak over hele landet, sier Audun Lysbakken.

Frp frykter utflagging

Frp-politiker Jon Georg Dale frykter utflagging av norske arbeidsplasser som følge av regjeringens nye klimaplan.

– Det virker som at regjeringen fremdeles ikke forstår at klimautfordringene er globale og ikke kun et lokalt problem i Norge, sier Dale til NTB.

– Virkemidler som å tredoble CO2-avgiften for norsk industri fram mot 2030 er en gavepakke til norske bedrifters konkurrenter i utlandet. Dette kan bety utflagging av norske arbeidsplasser og bedrifter som bare vil flytte utslippene og produksjonen til andre land, sier Dale.