Gjerdrum kommune i 2009: «Dette kan føre til undergraving og leirskred»

Flere bekker ved skredområdet i Gjerdrum kunne frakte bort jordmasser. I 2009 advarte kommunen om at det kunne utløse skred.

Massene fra raset i Nystulia i Gjerdrum har i stor grad fulgt bekker som ligger i nærheten. NVE, Fylkesmannen og Gjerdrum kommune selv har hatt et stort fokus på nettopp disse bekkene da boligfeltene i Nystulia ble planlagt rundt 2007 og 2012.

Bekkene går nedenfor boligfeltet Nystulia, som ble rammet av raskatastrofen på Romerike onsdag 30. desember. Helt fra byggingen av første del av boligfeltet på 2000-tallet har NVE og annen ekspertise vært spesielt opptatt av dem.

Frykten har hele tiden vært at bekkene kunne rive med seg jordmasse og forårsake skred.

Les hele saken med abonnement