Norge

Kartdata fra NVE: Skredområdet i Gjerdrum er over 200.000 kvadratmeter stort

Gir et nytt bilde av katastrofens omfang.

Bilde av skredområdet tatt fra luften av NVE. Bildet er tatt 31. desember og viser skredområdet sett fra sør.
 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
 • Fredrik Hager-Thoresen
  Redaksjonell utvikler

Leirskredet som gikk i Ask i Gjerdrum kommune 30. desember har enorme dimensjoner.

Syv personer er døde og tre er savnet. 14 bygninger med 31 boenheter er slukt av bakken. 1000 mennesker er evakuert, og kritisk infrastruktur som vann, avløp, strøm og veinett er ødelagt i kommunen med 7000 innbyggere.

Samtidig som søk etter de savnede fremdeles pågår, har Aftenposten fått data fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som viser størrelsen på katastrofeområdet.

Skredområdet sett fra nord mot sør:

 • Ifølge Aftenpostens beregninger er skredområdet rundt 203.000 kvadratmeter i areal, med en perimeter på 2890 meter.
 • Fra øverste raskant i boligfeltet Nystulia til området der fylkesvei 120 er dekket av leire, er det nærmere én kilometer.

Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum(Ap) beskriver fortsatt situasjonen etter skredet som uvirkelig. Samtidig er han opptatt av å få noe av hverdagen tilbake for Gjerdrumkommunes innbyggere.

– Vi er fremdeles veldig sorgfulle og fortvilte over utfallet som raset har hatt. Vi håper at de som fortsatt er savnet, kan bli funnet, sier han til NTB.

Les mer om

 1. Skredkatastrofen i Gjerdrum
 2. Gjerdrum
 3. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 4. Skred