Flere personer savnet etter stort skred i Gjerdrum. Ingen ble varslet i forkant.

Et kvikkleireskred har tatt med seg flere boliger i Gjerdrum i Viken. Slike skred varsles ikke.

330-skvadronens bilde viser flere hus som er tatt av raset.

Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred på Gjerdrum i Viken. Rasområdet ligger i en sone med kvikkleire. Den er definert til å ha lav fare for større kvikkleireskred. Risikoen blir derimot vurdert som høy. Det betyr at skadeomfanget av et skred er så store i dette området, ifølge NVE.

Politiet melder at flere personer er savnet etter raset. Rundt 500 personer er evakuert fra området som er rammet.

Skredet pågår fortsatt. Det er ikke kontroll.

Ingen ble varslet om faren i forkant. Og slik er faktisk rutinene.

– Det er svært vanskelig å si noe om når slike skred går. Derfor inngår det ikke i jordskredvarslingen til NVE, sier vakthavende Martine Frekhaug ved Jordskredvarslingen. Den drives av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen.

Hun påpeker at slike skred blir utløst etter langvarige prosesser.

– Hvilke prosesser snakker vi om?

– Det er vanskelig å si noe om det nå. Vi har nå folk ute for å prøve å forstå hva som har utløst skredet, sier hun.

NVE har satt beredskap og bistår politiet og kommune med evakueringen.

Generelt er det to mulige årsaker til kvikkleireskred, ifølge NVE:

  • Langvarige prosesser som erosjon i en bekk som treffer en lomme med kvikkleire.
  • Menneskelig påvirkning som deponering av masser, graving og sprengning.

– Det er langvarige og spesielle prosesser som fører til kvikkleireskred som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til aktuell vær. Tidspunkt for kvikkleireskred kan derfor ikke varsles.

Rasområdet ligger i en sone som er definert til å ha lav fare for større kvikkleireskred, men høy risiko (klasse 4 av 5):

Ifølge NVE prioriteres kvikkeleiresoner i risikoklasse 4 og 5 og med høy faregrad for videre utredning, stabilitetsberegning og eventuelle sikringstiltak.

Dramatiske timer

Litt over 04.00 onsdag natt ble ordføreren i Gjerdrum revet ut av nattesøvnen. Alvoret gikk opp for ham umiddelbart.

Ved rasstedet ble redningsmannskapene møtt av dramatiske inntrykk. Bilder fra stedet viser at det ligger ødelagte hus i krateret etter skredet.

De evakuerte beboerne ble i morgentimene fraktet ut av området til Ask sentrum og videre til hoteller med buss. Også et sykehjem er evakuert. Ved 9.45-tiden kjørte politiet rundt i boligområdet Ingelstun med sirenene på og ba beboere om å evakuere.

Eksperter på kvikkleire er i Gjerdrum

Norges fremste eksperter har i flere timer jobbet med å få oversikt over leirskredet, omfanget og risiko i Gjerdrum.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har sendt ut skredeksperter på kvikkleire til rasstedet i Gjerdrum, og NVE bistår i arbeidet med å få oversikt.

Det har vært slike skred i området tidligere, men årsaken til det siste skredet er ikke kjent ennå.

Kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i NGI sier til NTB at de har sendt skredeksperter på kvikkleire til rasstedet på Romerike, som har mye kvikkleire.

– For å få en oversikt over situasjonen har NGI, i tillegg til ekspertene som er på stedet, eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene, sier Castberg.

Slik så det ut etter skredet.

Sendte geologer i natt

NVE sendte geologer til stedet natt til onsdag for å bistå politiet og få oversikt over omfanget av skredet, om det er trygt å ta seg inn i området og kartlegge eventuell fare for nye skred.

NVE har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver når det gjelder forebygging av flomskader og skredulykker.

Dette inkluderer blant annet jordskredvarselet, et viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuell skredfare og skredtype. Men jordskredvarslingen varsler altså ikke fare for kvikkleireskred og leirskred.