Norge

- USAs ambassade drev ulovlig overvåkning av nordmenn

Grafikk: Eirik Wallem Fossan / Google Earth

Personer med bakgrunn fra Politiets sikkerhetstjeneste skal ha deltatt.

  • Lars Akerhaug

Har du tips om saken?

Kontakt Aftenposten på TLF: 02286 eller epost: 2286@aftenposten.no

TV2 Nyhetene avslørte onsdag kveld at den amerikanske ambassaden har drevet ulovlig overvåking av flere hundre nordmenn.

Saken dreier seg om at personer med tilknytning til den amerikanske ambassaden skal ha drevet overvåking av hundrevis av norske statsborgere. Personene som gjennomførte overvåkingen skal etter det Aftenposten.no får opplyst ha hatt tilknytning til Politiet og også Politiets sikkerhetstjeneste.

Svært detaljerte personopplysninger skal ha blitt registrert.

En navngitt politimann med lang fartstid i Politiets Sikkerhetstjeneste pekes ut som sentral i overvåkingen. En annen politimann med bakgrunn fra blant annet politiets beredskapstropp blir også pekt ut. Ingen av de to ønsket å kommentere saken overfor TV2.

Hemmelig gruppe

I dypeste hemmelighet skal USA ha bygget opp en etteretningsgruppe for å systematisk overvåke nordmenn. Gruppen bærer navnet Surveillance Detection unit (SDU).

Den skal ha blitt etablert våren 2000 og plassert i 6. etasje i den såkalte Handelsbygningen som ligger noen meter vest for den amerikanske ambassaden

Kjent

Norsk politi sier at de har vært kjent med deler av virksomheten, men at det de har kunnet registrere ikke har blitt rammet av norsk lov.

— Slik denne virksomheten har blitt oppfattet av oss og slik de har framstått, så rammes ikke det av norske lover, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt til TV2 Nyhetene .

Kun norske myndigheter

Politiets Sikkerhetstjeneste avklarer overfor Aftenposten at det kun er politiet og norske myndigheter som skal kunne sette i gang overvåking i Norge.

— Politioperative tiltak er det kun norske myndigheter som skal utføre, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten.no.

Justisdepartementet varsler overfor Aftenposten.no at justisminister Knut Storberget vil kommentere saken senere onsdag kveld.

Den amerikanske ambassaden ønsker ikke å kommentere saken overfor TV2.

Innkaller til møte

Utenriksdepartementet sier til TV2 at hvis kanalens informasjon er riktig, vil de ta opp saken med amerikanske myndigheter.

Justisdepartementet Knut Storberget sier til Tv2 at han tar saken på alvor.

— Jeg har bedt politidirektøren og sjefen for PST om å gi en redegjørelse så fort som mulig til departementet om de har vært kjent med dette, sier Knut Storberget til Aftenposten.

Amerikanske myndigheter sier til TV2 at de ikke har brutt norsk lovgivning.