Den store togplanen for Østlandet ble erstattet med et løfte om flere avganger til Halden, Lillehammer og Skien. Vi sjekket om løftet kan holdes.

Er det realistisk å kjøre to tog i timen til de ytterste delene av tognettet rundt Stor-Oslo?

I over 30 år har norske regjeringer ønsket å bygge et moderne jernbanenett mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien. Nå handler det om å redde stumpene av prosjektet nord for Hamar, sør for Fredrikstad og sør for Tønsberg.

I mars kom den brutale beskjeden:

  • Planen om å bygge moderne Intercity jernbane helt fra Oslo til Skien, Lillehammer og Halden skal legges bort.
  • Det blir heller ikke byutvikling med utgangspunkt i nye jernbanestasjoner i byer som Hamar, Tønsberg, Larvik, Sarpsborg eller Fredrikstad.

Dette er samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) og regjeringens egen dom over den storslagne Intercity-planen: Den er ikke realistisk.

Slik er ambisjonene for Intercity redusert:

Politikerne hadde likevel et plaster på såret da de nylig la frem forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP): De varslet to tog i timen til Skien, Lillehammer og Halden. Også uten moderne dobbeltsporet jernbane.

Målet skal ifølge regjeringen kunne nås med noen mindre strekninger med dobbeltspor og flere krysningsspor, altså møteplasser for tog.

Les også

10-minuttersruter på lokaltog i Oslo-området forsinket i inntil to år

Men hvor realistisk er dette? Og når kan det tidligst skje?

  • Vi har bedt Bane Nor legge frem all dokumentasjon på planlagte forbedringer av jernbane mot Skien, Lillehammer og Halden.
  • Vi har sett på jernbaneplaner fra de siste årene.
  • Vi har bedt om en tidsplan.

I forslaget til NTP står det at planene for å modernisere toglinjer til Lillehammer, Skien og Halden «skyves til perioden 2028–2033». Det er «nødvendig med mer arbeid for å finne gode løsninger for å øke antall avganger og redusere reisetid.»

Begreper som går igjen er: «Jobber videre med å vurdere mulige investeringer.» «Skyves på.» «Ligger lenger frem i tid.»

I praksis blir det nye regjeringer som avgjør om løftet blir noe av, med utgangspunkt i stortingsvalgene i 2025 og 2029.

Tog av typen «Flirt», som allerede dominerer og som i mange år vil dominere trafikken på Intercity-linjene fra Oslo.

Dette er mulighetene i retning Skien:

Det er Vestfoldbanen som ligger best an.

To spor mellom Stokke og Sandefjord kan gi to tog i timen til Skien for en tredjedel av prisen for fullt dobbeltspor, heter det i dokumentene.

I beste fall kommer byggingen av dette i gang før 2027.

Men i Larvik er man skeptisk. Vestfoldbanen går gjennom byen på en svingete, enkeltsporet bane fra 1881. Kommunen spør om det er teknisk mulig å doble dagens trafikk.

Dette er mulighetene i retning Lillehammer:

I forslaget til NTP står det:

«Det jobbes videre med å vurdere mulige investeringer som gir økt frekvens og ytterligere reisetidsforbedringer langs ytre del av Intercity på Dovrebanen mot Lillehammer.»

Ifølge Bane Nor vil to tog i timen til Lillehammer kreve delvis dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Noe som ifølge NTP «ligger lenger frem i tid».

I dag finnes med andre ord ikke konkrete planer for vesentlige forbedringer av banen nord for Hamar.

Les også

Bystyret i Oslo støtter Bane Nor, sier ja til å rive verneverdig boligområde nå

Dette er mulighetene i retning Halden

I 2014 ønsket NSB å kjøre to tog i timen til Halden i 2026.

Det blir det neppe noe av, for ifølge Bane Nor må byggingen som nå pågår rundt Moss være i mål før man beveger seg videre sørover.

Denne skulle etter planen være ferdig i 2025. Men nye oppdagelser av kvikkleire i Moss truer tidsplanen.

To tog i timen til Fredrikstad krever et stykke med to spor nord for byen.

Dokumentet Følgenotat ruteplanavhengige vurderinger og kostnadsoverslag fra september 2020 beskriver mulighetene. Men konstaterer at omfattende planlegging gjenstår.

  • En trafikkøkning forutsetter også full utbygging av det nye signalsystemet ERTMS helt til Halden. Noe som ifølge Bane Nors egen oversikt vil skje i 2034.
  • Det vil også være behov for flere store p-plasser for tog. Dette vil komme i konflikt med dyrket mark.

Det samme dokumentet beskriver også hvor mye større risikoen er for forsinkelser og andre trafikkproblemer dersom man øker trafikken på en enkeltsporet jernbane.

Den er ifølge dokumentet betydelig.

«Ut fra en samlet vurdering kommer alternativ med sammenhengende dobbeltspor frem til ny stasjon (i Fredrikstad) best ut», heter det i dokumentet.

Kan ikke si når tilbudet er klart

Bane Nor ønsker ikke å svare på om når tilbudet om flere avganger til Lillehammer, Halden og Skien tidligst kan være på plass.

– Er det riktig at ingenting av det som muliggjør dette, er prosjektert, finansiert eller har en dato for når det skal stå ferdig?

– Ja, svarer Simen Slette Sunde, senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

– Vi skal jobbe videre for å bedre togtilbudet for flest mulig reisende og sørge for mest mulig jernbane for pengene, sier han.

– I beste fall, når kan de nødvendige forbedringene være klare?

– Det avhenger først og fremst av Stortingets prioriteringer.

– Hva kan Bane Nor love Halden, Lillehammer og Skien?

– Vi kan love at vi følger opp Stortingets prioriteringer i Nasjonal transportplan, og statsbudsjettene, sier Sunde.