Norge

Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt på ny E18 enn det dagens planer legger opp til

Ap og De Grønne i Oslo sier et absolutt nei til å øke antall felt på E18 Vestkorridoren.

Slik kan en nedjustert E18 se ut. Oslopakke 3-forhandlingene starter om kort tid. Der vil E18 Vestkorridoren bli et hett tema.
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist
veier.pdf

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har lovet velgerne at de ikke aksepterer økning av veikapasiteten inn til Oslo. Det er et løfte byrådet akter å holde.

Om få dager setter samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) seg ned med fylkesordfører Anette Solli (H) for å reforhandle den såkalte Oslopakke 3, i et forsøk på å bli enige om en felles posisjon overfor staten senere i år.

Frykter at kollektivprosjekter ryker hvis E18 nedskaleres

Mange frykter utfallet av forhandlingene etter at det nye Oslo-byrådet i fjor høst erklærte krig mot den planlagte utbyggingen av E18, da byrådet presenterte sin politiske plattform.

 • Her er den nye plattformen: Dette blir de viktigste politiske endringene i Oslo
  E18-utbyggingen er del av Oslopakke 3, som omfatter alle store vei— og kollektivprosjekter i Oslo og Akershus fremover, f.eks. Fornebubanen, som skal gå fra Majorstuen, via Lysaker og ut mot Snarøya. Politikerne har allerede brukt over ett år på å finne ut hvem som skal bygge Fornebubanen.

Mange er redde for at den skjøre politiske enigheten om de andre prosjektene ryker hvis enigheten om E18 Vestkorridoren ryker.

Raymond Johansen lover tøffe forhandlinger:

— Oslo har stått med lua i hånda i forhandlingene om Oslopakke 3. Det må det bli en slutt på.

Vil være opp mot 10-12 felt enkelte steder

Dagens planer for ny E18 Vestkorridoren innebærer 8 gjennomgående felt, mot dagens 5–6 felt, inkludert 2 bussfelt, samt egen sykkelekspressvei. I tillegg kommer nye lokalveier samt av— og påkjørselsveier, slik at det noen steder vil bli opp mot 10–12 felt.

veier.pdf

E18-prosjektet er også et byutviklingsprosjekt som – med tunneler – skal fjerne forurensning og støy i bl.a. Asker og Sandvika.

Samtidig skal prosjektet være i tråd med klimaforliket i Stortinget, som sier at all vekst i persontrafikken i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og Oslos egen målsetning om halvering av utslipp innen 2020.

De fire partiene som i sin tid sto bak Oslopakke 3 (Ap, H, KrF og V) har senere krevd at biltrafikken inn til Oslo ikke skal øke som følge av en ny E18.

Forskere: E18 vil føre til økt biltrafikk

Denne forutsetningen ble slaktet av sentrale trafikkforskningsmiljøer i Norge i Aftenposten 10. januar. Professorene Petter Næss (NMBU), Tor Medalen (NTNU) og Aud Tennøy (TØI) var tydelig på at den planlagte E18-utbyggingen uvegerlig vil føre til en vesentlig økning av biltrafikken i Oslo.

Aftenposten møtte samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på byrådslederens kontor. Berg skal forhandle om Oslopakke 3 med fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus.

Kun svært høy trafikantbetaling (bompenger/veiprising) i hele veiens levetid vil hindre økt trafikk, på veien og inn til Oslo. Men det mener forskerne kun er en teoretisk mulighet.Byrådet har merket seg støtten fra forskerne i Aftenposten. Og signalene fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og leder i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), dagen etterpå. Begge åpnet for å justere E18-planene. Astrup sa bl. a. at det er aktuelt å snevre inn på antall felt på lokalveier i Asker og Bærum (fra 4 til 2 felt).

— Vanskelig å akseptere hvis klimamålene skal nås

— Diskusjonene går mer og mer i vår retning. Aftenposten har brakt forskerne på banen, og Solvik-Olsen og Astrup begynner å innse at det planlagte E18-prosjektet rent intellektuelt er vanskelig å akseptere hvis klimamålene skal nås. Vi er inne i et paradigmeskifte, sier Johansen.

Han og samferdselsbyråden er derfor klar på at dagens E18-planer må slankes, og dét mer enn Solvik-Olsen og Astrup har antydet. Både prislappen og klimagassutslippene skal ned.

Lan Marie Nguyem Berg mener Oslopakke 3 ble laget «i en annen tid», da kunnskapen om klimaendringene var mindre, og derfor må endres.

— I fjor høst fikk vi et mandat fra våre velgere som ønsker en klimavennlig by. Senere signerte verdens ledere i Paris en avtale om at temperaturen på jorden ikke må overstige 1,5 grader.

- Dagens E18-planer med 8 gjennomgående felt, og flere steder inntil 10–12 felt, ble laget «i en annen tid», mener dere. Det kan vel ikke bety annet at dere vil ha færre felt?

- Vi har vanskelig for å se for oss at det betyr noe annet enn det, ja, sier byrådslederen.

Vil fortsatt støtte byutviklingsprosjekter

Samtidig er det klart at Oslo-byrådet ikke vil motsette seg byutviklingsprosjekter i Sandvika og Asker som inkluderer tunneler og nye lokalveier for å fjerne støy og forurensning.

En ny E18 Vestkorridoren innebærer også at veien vil bli lagt i tunnel eller under lokk, som her ved vestre ende av Ramstadsletta. Dette støtter byrådet.

— Men forutsetningen er en miljøvennlig, knutepunktbasert utvikling der veikapasiteten ikke økes. Spørsmålet vi stiller er om Oslopakke 3 bidrar til å nå klima-, miljø- og trafikkmålene. Vi trenger et klart ja på det spørsmålet. Når forskerne sier det ikke er mulig, blir vi bekymret, sier Berg.

Videreføring av dagens veikapasitet

Etter det Aftenposten forstår mener Statens vegvesen at en nedskalering av dagens E18-plan, slik at den oppfyller Oslo-byrådets krav, vil innebære en løsning som gir 6 gjennomgående felt, inkludert 2 bussfelt. Også i dag er det egne kollektivfelt langs store deler av strekningen Oslo-Asker, men disse opphører i dag i enkelte strekk og ved nesten samtlige kryss.

Det betyr altså at kollektivtransporten ikke får 2 nye, eksklusive felt. Også i dag er det egne kollektivfelt langs store deler av strekningen Oslo-Asker, men disse opphører i dag ved nesten samtlige kryss og i et større strekk ved Lysaker.

Løsningen vil derfor i hovedsak bety en videreføring av dagens veikapasitet. I tillegg kommer en egen sykkelekspressvei, som allerede ligger inne i dagens planer.

Statens vegvesen er også av den klare oppfatning at tunneler på nye E18 med færre enn 6 felt vil utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Etter det Aftenposten får opplyst jobber Sekretariatet for Oslopakke 3 akkurat nå på spreng med å presentere et beslutningsunderlag for en slik løsning.

Vil trolig bli nedskalert

Det synes allerede gitt at E18-prosjektet vil bli nedskalert fra 4 til 2 felt (1+1) på lokalveiene oppå tunnelene. Det vil gi en besparelse.

Slik ser E18 ut ved Lysaker i dag.

Men det er først hvis man fjerner noen planlagte tunneler at de virkelige besparelsene kommer. Det er planlagt ytterligere to tunneler (Høvik, pluss én til i Asker), ved siden av tunnelene i Sandvika og Asker.Også på Lysaker er det planlagt et lokk.

Etter påtrykk fra Oslo har «Styringsgruppen for Oslo pakke 3» gitt sitt eget sekretariatet beskjed om legge frem andre andre tiltak som kan redusere kostnadsrammen, som av Statens vegvesen er anslått til 40 milliarder kroner. Ett av alternativene innebære at flere tunneler fjernes.

Johansen: — Paradoks

Johansen peker på det han mener er et paradoks: De politiske partiene som har inngått Oslopakke 3 har krevd at E18-utbyggingen ikke skal føre til mer biltrafikk inn til Oslo. Samtidig er forskerne klare på at det motsatte vil skje.

- Alle er altså enige om det ikke skal bli økt trafikk inn til Oslo. Samtidig foreslår opposisjonen og mange akershuspartier en løsning som ifølge forskerne innebærer nettopp det. Vi mener opposisjonen og Akershus sitter med bevisbyrden her. Vi er spente på hva de legger frem nå.

- Er det slik at Oslo-byrådet står og faller på at dere greier å gjennomføre bilfritt sentrum og en betydelig slankere E18-utbygging, Johansen?

— Dette skal vi levere på, sier byrådslederen.

- Å bli enig om E18 er peanuts

Solveig Schytz (V), leder for samferdselsutvalget i Akershus, «snakker ned» uenigheten med Oslo-byrådet

- Å bli enige om E18 er peanuts forhold til det som er den virkelig store utfordringen - å finne finansiering for de store kollektivinvesteringene og driften. Jeg tenker Fornebubane, Ahusbane og ny T-banetunnel, sier Schytz.

Hun reagerer på at forskerne ikke fester lit til at trafikantbetaling vil sørge for at trafikken inn til Oslo ikke vil øke med en ny E18.

— Det er synd om forskere ikke har tiltro til at politikere vil forvalte en bompengeløsning som begrenser trafikken. Oslopakkene har jo nettopp vist at vi har fått til det.

Også Schytz sier E18-prosjektet skal slankes, både i omfang og pris.

— Nå må vi få fremlagt en liste over mulige justeringer og konsekvensene. Så skal vi sette oss ned og finne løsninger. Jeg er trygg på at vi kommer til å bli enige.

Ny T-banetunnel øverst på ønskelisten

Fornebubanen, bedre sykkelveier og trikk langs Ring 2 er prosjektene Oslobyrådet prioriterer høyest - etter ny sentrumstunnel for T-banen.

 • Dette må få forrang i den totale planleggingen av de store, tunge prosjektene i Oslopakke 3. Det kan ikke bli skjøvet lenger frem i tid, sier Raymond Johansen.

En ny sentrumstunnel er trolig ikke klar før mellom 2025 og 2030, ifølge byrådslederen.

— I Oslopakke 3, slik den er i dag, er alle de store prosjektene underfinansiert. Vi er nødt til å prioritere prosjektene som kan gi de resultatene vi ønsker.

Staten har lovet at de skal ta halve regningen. Byrådet ønsker at staten skal betale 70 prosent.

- Er dere i dialog med staten om det?

— De står på 50 prosent. Det må et regjeringsskifte til om det skal bli mer, sier Johansen.

Les også

 1. «Byregjeringen» og regjeringen kranglet på gangen om hvem som må fikse byluften

 2. Her er luften dårligst i Oslo

 3. Åpner for færre bilfelt på E18

Les mer om

 1. Oslopakke 3
 2. Samferdsel