Nettbutikker driver ulovlig salg

Halvparten av nettbutikkene har ulovlige eller mangelfulle salgsbetingelser overfor kundene. Nå kommer Forbrukerombudet med nye, detaljerte spilleregler.

Klikk på grafikken for større bilde.

En gjennomgang av nettbutikker som selger elektronikk, klær, helsekost, CD-er, DVD-er og bøker, viste at rundt halvparten benytter mangelfulle og lovstridige salgsbetingelser overfor forbrukerne.

–Det er skuffende at så mange nettbutikker ikke gir forbrukerne de rettighetene de har krav på, men vi velger å tro at dette skyldes manglende kunnskap fra nettbutikkenes side og ikke et bevisst ønske om å bryte gjeldende rett, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

–Er netthandelen virkelig så fæl?

–Mange nettbutikker trenger hjelp til å følge reglene, forteller juridisk seniorrådgiver Lars Grøndal ved Forbrukerombudet.

Mange feil.

Svært mange av nettbutikkene oppga uriktig eller ingen informasjon om forbrukerens adgang til å angre kjøpet, adgangen til å få rettet feil ved varen eller om vilkårene for å benytte seg av disse rettighetene.

Noen butikker oppga ikke kontaktinformasjon, og i flere tilfeller var det vanskelig å skjønne at en lovnad om gratis bruk i en måned egentlig var inngåelse av en abonnementsavtale.

Elektronikk, film, bøker, musikk og klær er store bransjer innen netthandel. Derfor valgte Forbrukerombudet å ta stikkprøver her. Helsekostbutikkene på nett ble valgt ut i tillegg, fordi flere av dem har vært gjengangere i klagesaker.

–Vi ønsker ikke å henge ut spesifikke netthandelssteder i denne omgang, men det finnes mange verstinger, sier Grøndal.

Terskelen er lav for å starte nettbutikk, og mange gjør det. I hovedsak er dette bra for forbrukerne, mener Forbrukerombudet.

Folk får et større marked å velge i, og et stort antall butikker kan bidra til større konkurranse. På den annen side er det like lett for de useriøse å starte butikk, som for dem som jobber for å følge spillereglene.

Nytt verktøy.

Gjennomgangen av de rundt 40 nettbutikkene og mange henvendelser både fra nettbutikker og kunder, viser at behovet er stort. Derfor har Forbrukerombudet laget et helt nytt verktøy: Det detaljerte dokumentet – med tittelen Standard salgsbetingelser for e-hande» – er en guide gjennom rettigheter og forpliktelser både for tilbydere og kunder.

Betingelsene ligger tilgjengelig på Forbrukerombudets hjemmeside, og de følges av en veiledning for bruk.

–Målet er å gi bedriftene et verktøy, som gjør dem bedre i stand til å følge reglene, sier Grøndal.

Gjennom e-handelsdirektivet skal alle europeiske land ha et såkalt kontaktpunkt, som gir råd om hvilke rettigheter forbrukerne har når de handler på nett. Her hjemme er Forbrukerombudet utpekt som vårt nasjonale kontaktpunkt.


Les også

Totalt priskaos i mobilmarkedet

Spør om regler

Forbrukerombudet får mange henvendelser både fra nettkunder og fra nettbutikkene.Vanlige spørsmål er fra kunder som ikke har fått varen de bestilte og kanskje betalte for, og kunder som lurer på angrerett eller har vanskeligheter med å komme i kontakt med nettbutikken etter en handel.

Nettbutikkene spør gjerne om regler for avtalevilkår og regler for netthandel.

– Håpet er at de nye salgsbetingelsene skal føre til en ryddigere netthandel.

– Og nettbutikker som åpenbart ikke følger reglene?

– De får brev fra oss, hvor vi ber dem om å endre praksis. Dersom det ikke fører frem, kan vi bringe saken inn for Markedsrådet, sier Grøndal. Markedsrådet er en statlig myndighet og vedtakene er endelige. Vedtak kan bare settes til side av domstolene

Interessert i personlig økonomi? Abonner på vårt nyhetsbrev her.