Norge

Hvem skal få koronavaksinen først? Det er avhengig av effekten.

Vaksine er det store håpet i kampen mot koronaviruset. Men ikke alle kan få med en gang. Da må noen velges foran andre.

Fremdeles vet ingen hvilken vaksine vi kan få mot korona. Først må man vite hvordan de virker.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Geir Bukholm leder arbeidet med vaksine mot korona ved Folkehelseinstituttet (FHI). Det betyr også prioriteringene av hvem som skal få vaksine først.

Det er i tillegg satt ned en etikkomité. Den skal legge frem forslag om verdier og etiske prinsipper for prioritering. Det skal skje i god tid før vaksinene er tilgjengelige i Norge.

Jobber på spreng

Flere store legemiddelfirmaer jobber på spreng for å få klar en vaksine mot korona. Norge kommer trolig til å få tilgang til vaksinen gjennom samarbeid med EU.

Vaksinene må godkjennes av det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Det samarbeider igjen med Legemiddelverket.

Ikke nok til alle

Flere vaksineforsøk er nå i fase tre. Det betyr at de blir prøvd ut på mange tusen mennesker. Hvis vaksinen er effektiv og uten alvorlige bivirkninger, får den en betinget godkjenning av EMA. Vaksinene vil da også bli godkjent i Norge. Når dette skjer, er fremdeles uvisst.

Hele verden ønsker vaksiner. Det vil derfor ikke bli nok til at alle kan få den med en gang. Også i Norge vil det være nødvendig å prioritere i befolkningen.

Vaksinen blir gratis i Norge.

Geir Bukholm leder arbeidet med vaksinen mot korona ved FHI.

Professor Geir Bukholm opplyser at vaksinene vil ha ulike virkninger.

 • Noen virker slik at utsatte pasienter ikke blir så alvorlig syke at de risikerer respirator eller dør.
 • Noen vil i tillegg ha en betydelig effekt ved å redusere smitte.

– Når vi til slutt anbefaler hvem som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om vaksinens egenskaper, sier Bukholm.

John Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, har tidligere sagt at han håper at vaksinene kommer etter jul.

Vaksinens effekt avgjør hvem som får den først

Vaksiner som først og fremst reduserer risiko for at folk blir veldig syke, vil bli prioritert til dem som er i risikogruppene. Det kan være eldre, overvektige eller pasienter med andre sykdommer.

De risikerer å få et alvorlig sykdomsforløp. De risikerer også andre alvorlige bivirkninger.

Vaksiner som reduserer smitten i befolkningen, vil ha stor effekt på utbredelse av epidemien. Særlig hvis den tilbys grupper av befolkningen som i sterkere grad bidrar til smittespredning.

– Men dette er en av mange vurderinger som inngår i arbeidet med prioritering. Oppdraget med å lage anbefalinger og vurderinger omfatter også å vurdere dem som er særlig utsatt for å bli smittet, og som har kritiske samfunnsfunksjoner, sier Bukholm.

Dette kan være alt fra helsepersonell til politi og medlemmer av regjeringen.

Åpenhet er avgjørende

– Målet for vaksinen er å redusere risiko for alvorlig sykdom og risiko for død, sier han.

For medlemmene i etikkomiteen er arbeidet utfordrende og vanskelig. Bukholm presiserer at åpenhet om anbefalingene er avgjørende, slik at befolkningen forstår hva som ligger bak.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Helse
 3. Influensa
 4. Legemiddelverket
 5. Koronaviruset