Norge

Aktor: Bertheussen har lav troverdighet

Aktor Marit Formo mener at Laila Anita Bertheussen har lav troverdighet fordi hun ikke ønsket å stille til avhør hos politiet.

Statsadvokat Marit Formo i sal 250 i Oslo tingrett. Hun er en av aktorene i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Onsdag startet sluttfasen i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.

Det var statsadvokat Marit Formo som tok ordet først og startet prosedyrene. Hun er en av tre aktorer i straffesaken.

Formo innledet med å fortelle at det var først etter bilbrannen 10. mars 2019 at PST fikk mistanke mot Laila Anita Bertheussen. Formo la også vekt på at det ikke har vært slike episoder etter pågripelsen 14. mars i fjor.

– Vi erkjenner at ikke alle hendelser i tiltalen står på egne ben som bevis, for eksempel hendelsen 17. januar 2019, dagen det begynte det å brenne i søppeldunken til paret, sa aktor.

Derimot er bilbrannen ifølge Formo bevis i seg selv.

Les også

Her er bevisene partene vil snakke om

Formo la også vekt på konklusjonene gjort av skriftgranskere og konvoluttene brukt. Hun mener at alle hendelsene er tilknyttet hverandre.

– Her må man vurdere bevisene samlet, sa hun.

Les også

«Tissebeviset var en tabbe fra aktoratet», skriver kommentator Andreas Slettholm

Mener troverdigheten er svekket

Formo vektla at Bertheussen på flere punkter har nektet å samarbeide. Formo mener dette er med på å svekke hennes troverdighet.

– For det første nektet hun å la seg avhøre av politiet, sa Formo og viste til at Bertheussen ikke ønsket å la seg avhøre etter 8. april 2019.

Politiet hadde avtalt et konfronterende avhør med henne 30. august 2019. Ifølge Formo krevde Bertheussen fullt innsyn i sakens dokumenter. Etter at hun fikk dokumentene, ville hun likevel ikke forklare seg.

– Hvis hun var uskyldig, hvorfor var det ikke en fordel at hennes forklaring på sentrale bevis lå på bordet før statsadvokat og riksadvokat tok stilling til tiltalte, spurte Formo retorisk.

Aktor Formo mener at Bertheussen har vært selektiv i hvilken informasjon hun har gitt politiet, og påpekte at hun i flere ganger i avhør ikke har husket så godt.

Samtidig har hun i andre deler av sin forklaring husket lang bedre, påpekte aktor. Hun har i retten forklart seg svært detaljert på flere punkter, blant annet om en printer. Den er sentral i saken.

Les også

«Laila Bertheussen ble avkledd av aktor», mener rettskommentator Inge D. Hanssen

Sa nei til flere sikkerhetstiltak

Når det gjaldt sikkerheten rundt familiens bolig, så takket Bertheussen nei til flere tiltak.

– Hun sa nei til voldsalarm, skallsikkerheten på boligen ble ikke brukt, hun sa nei til live-overføring, hun samtykket ikke til at de skjulte kameraene også dekket eiendommen og GPS-sporing av bilen, sa aktor.

Vi mener at dersom hun hadde takket ja til disse tiltakene, så ville man ha fanget opp gjerningspersonen, sa aktor videre.

John Christian Elden forsvarer Laila Anita Bertheussen. Han slipper til med sin sluttprosedyre senere i uken.

Bertheussen stoppet overføringen av video som skulle gis til politiet da hun ifølge aktor fikk vite at kameraene hadde lagret bilder fra en lengre periode enn det hun trodde.

Dermed fikk ikke politiet tilgang til bilder fra 24. januar 2019. Ifølge Formo var det den dagen Bertheussen kjøpte den omstridte printeren som aldri ble funnet.

Formo mener at Bertheussens skepsis mot sikkerhetstiltak kan tolkes dithen at hun hadde planer om nye hendelser som hun ville utføre uten kameraer.

Viser til gamle dommer

Når det gjelder Bertheussen reaksjoner på teaterstykket Ways of Seeing og personene bak det, er ikke Formo i tvil.

– Det er totalen og intensitet som påvirker. Det ble en besettelse for tiltalte. Hun fikk en uforholdsmessig kraftig reaksjon som førte til at hun svertet dem som var involvert i teaterstykket, sa Formo.

Til slutt var intensiteten så høy at eksstatsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) fikk mistanke om at det var Bertheussen selv som sto bak hendelsene.

Les også

Aktor har i all hast fått laget rapport om Bertheussens USA-tur

– Usannsynlig at det finnes noen andre

Etter pågripelsen av Bertheussen 14. mars i fjor ble det sendt fem forsendelser til forsvarer John Christian Elden.

Noen av disse inneholdt informasjon om hendelsene som selv ikke politiet var klar over, blant annet at det var hundeurin på brevene. Elden mottok også nøkkelen til Wara/Bertheussen i et av brevene.

Den eller de som sendte brevet, påtok seg samtidig ansvaret for hendelsene Bertheussen er tiltalt for.

Formo mener at det er usannsynlig at disse personene finnes. Aktoratet mener at Bertheussen selv som står bak forsendelsene.

– Samlet sett mener vi at forsendelsene er oppkonstruerte og at retten kan se bort ifra at det finnes en slik gruppe, sa Formo.

Forsendelsene ble ifølge Formo sendt for å legge skylden på noen andre.

– Istedenfor er de å regne som bevis mot henne. De er iscenesatt for å gi seg selv et alibi. Tiltaltes bruk av iscenesettelse er også gjort sannsynlig på bakgrunn av hennes falske Facebook-profil.

Les også

«Er det tilfeldig med så mange tilfeldigheter», spør rettskommentator Inge D. Hanssen

Tusj i bokhyllen

Et sentralt bevis er den røde tusjen som ble funnet bak en bokhylle i boligen på Røa. Kripos har konkludert med at det er stor sannsynlighet for at nettopp denne tusjen ble benyttet under hærverket i desember 2018.

Derfor var tusjen et av de første bevisene som ble omtalt av aktor onsdag.

Også skriftgranskernes forklaring i retten om at det er sannsynlighetsovervekt for at den tiltalte selv har skrevet tekstene de har gransket, ble trukket frem.

Statsadvokaten trakk også frem helse-appen på nytt. Bertheussens Iphone viser at hun var i bevegelse ved 02-tiden den natten det ble utført hærverk mot bilen og huset.

Mener forklaringer er endret

Aktor mener at Bertheussen har endret sin forklaring om skrittene og de aktuelle tidspunktene etter de første samtalene med politiet. Formo sa i retten onsdag at også Tor Mikkel Wara har endret på tidspunktene.

Wara har i retten sagt at han våknet av en lyd i kjelleren og gikk ned i kjelleren. Wara har sagt at Bertheussen da lå i sengen.

– Det fremstår som påfallende at både tiltalte og Wara i retten sier at Wara kan ha våknet så sent som kl. 04 på natten. Det er i strid med det de sa i tidsnære forklaringer. Det har ikke kommet noen forklaring på hvorfor de skulle huske det bedre i dag, over halvannet år senere, sa Formo.

Har gått igjennom omfattende videomateriale

11. februar i fjor ble det festet tøyremser med bensinflasker til bilen til Wara og Bertheussen. Ifølge tiltalen var det Bertheussen selv som sto bak dette.

Gjennomgang av omfattende videoovervåking fra kjøreturen fra Røa til Smestad og videre til Ullern viser at ingen var i nærheten av bilen. Det var heller ikke tøyremser på bilen, har kameraer vist. Det betyr at tøyremsene ble satt på i siste del av kjøreturen.

Her har Bertheussen brukt dobbelt så lang tid på den siste etappen mot huset enn det som er normal tidsbruk for turen.

Også helse-appen viser bevegelser på telefonen under kjøreturen. Siste bevegelse ble registrert cirka ett minutt før hun ankom boligen. Bertheussen kjørte da innom Lysejordet skole som ikke ligger langt unna boligen. Formos teori er at hun da festet tøyremsene.

Selv har 55-åringen forklart at hun nærmest står og kjører, noe som kan ha aktivert helse-appen under kjøringen. Aktor mener at denne forklaringen er tilpasset, og at den først kom dagen etter at dette beviset ble lagt frem i retten.

Les også

PST: Slik var de siste dagene før Bertheussen ble mistenkt

Har ikke nok bevis for søppelbrann

I januar i fjor brant det i et søppelspann. Formo legger ikke skjul på at de ikke har nok bevis mot Bertheussen når det gjelder akkurat dette punktet.

Formo mener likevel at i lys av de andre forholdene så er det Bertheussen som står bak brannen.

Tiltaltes datter satt i stuen med sin kjæreste og så på TV da det begynte å brenne. Bertheussen var på kjøkkenet. TV-en var motsatt vei i forhold til kjøkkenet. Bertheussens datter har i retten sagt at hun ville hørt hvis moren hadde beveget seg til søppelspannet.

Formo mener at det ikke holder som alibi da de ikke kunne se den tiltalte fra stuen.

– Det tar veldig kort tid å gå ut og tenne på ved hjelp av rødsprit.

Omfattende kontakt med mediene

Flere ganger under rettssaken har det kommet frem at Bertheussen delte bilder av hendelsene med journalister og andre personer. Formålet var å få medieomtale.

Blant annet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) fikk slike bilder. Selv har Tybring-Gjedde at hun ikke bistå Bertheussen med å tipse mediene.

Dette til tross for at Bertheussen offentlig ikke ønsket særlig kontakt med mediene, noe hun også sa i politiavhør.

– Det viser at hun har vært opptatt av å skape blest rundt teateret, mener Formo.

Frimerker med samme avvik

I rettssaken er det kommet frem at samboerparet hadde et frimerkehefte i boligen der det manglet fire frimerker. Aktor mener at de fire frimerkene ble brukt til å sende to av brevene. Dette på bakgrunn av registeravvik på frimerkene og hvordan de var kuttet.

Deretter gikk Formo over til den omstridte printeren. Formo mener at Bertheussen kjøpte en printer på Sandvika storsenter 24. januar i fjor. Denne printeren skal ha blitt koblet til den tiltaltes PC etter noen dager.

Deretter ble det skrevet ut avisartikler som aktor mener ble brukt i utformingen av trusselbrevet. Det ble printet fire ganger. Printeren ble aldri funnet av politiet.

– Det er ingen spor etter denne printeren før og etter denne perioden, sa Formo.

Selv har Bertheussen sagt at hun ikke husker noe printerkjøp den dagen. Formo mener at det er logiske brister i forklaringen. I avhør sa Bertheussen at paret ikke hadde kjøpt en ny printer på tre-fire år. I retten har hun sagt at det kan ha vært snakk om en ny printer som ble kjøpt av familien ved juletider i 2018.

Formo mener også at det er flere bevis som tilknytter den tiltalte til et brev som ble funnet i postkassen i januar i fjor.

Konvoluttene som ble brukt til å sende tre brev, var av samme type som Bertheussen selv hadde kjøpt i desember 2018.

– Tiltalte hadde tilgang til samme type, konvolutt og papir. Og det er sannsynlighetsovervekt for at tiltalte hadde skrevet på konvoluttene, mente Formo.

Les mer om

  1. Trusler mot tidligere justisminister