Forsvarer mener norsk politi dro ut på fisketur med materialet fra FBI

Advokat Knut-Erik Storlykken Søvik kritiserer fremgangsmåten til norsk politi etter gigantaksjonen mot brukere av appen ANom.

En australsk mistenkt er arrestert av politiet i Australia i forbindelse med

En omfattende politioperasjon mot organisert kriminalitet i mer enn 16 land har ført til pågripelser av over 800 personer. Ni er arrestert i Norge og store mengder narkotika skal være beslaglagt.

Onsdag ble aksjonen feiret av polititopper verden rundt, hvor de roste sine kolleger i inn- og utland. Men i Norge har en rekke advokater gitt uttrykk for at de ikke er like imponert over innsatsen til politiet.

– Det virker som at norsk politi har fått servert det omfattende FBI-materialet i fanget, og så dratt ut på fisketur i håp om å gjøre beslag hos mistenkte personer uten foregående etterforskningen, sier advokat Knut-Erik Storlykken Søvik.

Han er forsvarer for en 31-åring som onsdag ble fremstilt for fengsling i Vestfold tingrett, siktet for grove narkotikaforbrytelser.

Politiadvokat Odd Skei Kostveit i Sør-øst politidistrikt, svarer slik på kritikken fra forsvareren:

– Vi er på ingen måten noen fisketur, og mener å ha et omfattende materiale og et godt grunnlag for skjellig grunn til mistanke om at det i disse tilfellene har foregått grov narkotikakriminalitet.

Advokat Knut-Erik Storlykken Søvik forsvarer den ene av de ni norske siktede i sakene som er opprettet i kjølvannet av Anom-avsløringene.

Tingrett: Politiets metode er problematisk

Tingretten avviste å fengsle Søviks klient og en annen siktet i saken, og skriver i sin kjennelse at politiets bevisarbeid i saken er problematisk:

« Retten legger til grunn at norsk politi i Norge ikke ville hatt lovlig adgang til å foreta en slik overvåking uten konkrete mistanker. Etter det retten kjenner til, er imidlertid operasjonen basert på tillatelser fra amerikansk domstol. Retten legger følgelig til grunn at bevisene er fremskaffet på en lovlig måte i USA».

La ikke bevis frem for retten

Likevel falt Vestfold tingrett ned på å nekte å forholde seg til deler av bevisene som politiet ønsket å bruke i saken, men som de onsdag ikke ønsket å legge frem for retten.

«Grunnlaget for rapportene, selve kommunikasjonen, er ikke
tilgjengeliggjort. Aktor har opplyst at Kripos foreløpig ikke vil frigi dette etter avtale med FBI, og har følgelig kun gjort tilgjengelig rapporter som er oppsummeringer etter politiets egen gjennomgang av materialet», heter det i kjennelsen.

Dermed bestemte retten at siktede skal settes fri.

Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen, og løslatelsen av de to siktede er gitt oppsettende virkning. Dermed forblir de fengslet til lagmannsretten har behandlet saken. Politiadvokat Kostveit opplyser at det er Agder lagmannsrett som skal ta ny stilling til fengslingsspørsmålet. Det skjer på mandag.

Forsvarer Søvik er kritisk til at politiet gjør avtaler med FBI om å ikke legge beviser mot hans klient frem under fengslingsmøtet.

– Det er veldig spesielt. Særlig når du ser hvordan bevisene er hentet inn, svarer advokaten.

Politiadvokat Kostveit opplyser at råmaterialet Kripos fikk fra FBI var klausulert for bruk, men at denne begrensningen nå er opphevet.

– Forsvarerne vil få tilgang til dette materialet i løpet av få dager. Vi er usikre på om vi rekker å gjøre det frem til behandlingen av fengslingen i retten mandag, sier han.

Unntok kjennelse fra offentlighet

Kjennelsen Vestfold tingrett kom med var frem til torsdag formiddag underlagt totalt referatforbud, ut over selve slutningen.

Men tingretten har etter begjæringer fra Aftenposten og Rett24 opphevet referatforbudet for de delene av kjennelsen som omhandler bevisavskjæringen.

En mann fra Sør-Rogaland, som torsdag ble varetektsfengslet i forbindelse i den internasjonale politiaksjonen Trojan Shield, anker kjennelsen. Mannens forsvarer, Ørjan Eskeland opplyser til NRK at kjennelsen blir anket på grunn av saksbehandlingsfeil.

Flere norske jurister har gått ut med kritikk av politiets fremgangsmåte i forbindelse med avsløringen av den krypterte appen.

– Etisk betenkelig

Leder i forsvarergruppen, advokat Marius Dietrichson, sa onsdag til Aftenposten det er etisk svært betenkelig at politiet legger til rette for straffbar virksomhet.

– Politiet skal oppklare forbrytelser, ikke legge til rette for at de skjer, og ikke være med på å begå dem, sa Dietrichson.

Han ga uttrykk for at fremgangsmåten kan medføre problemer ved oppklaring av sakene og senere bevisfremleggelsen i rettssalen.

Han fikk støtte i dette synet fra advokat Jon Christian Elden.

Kriminelle grupperinger i ca. 90 land over hele verden skal ha tatt i bruk den krypterte appen, uten å vite at det var australsk og amerikansk politi som sto bak den – og at de kunne lese alt som ble skrevet der. Appen skal ha vært tatt i bruk på over 12.000 enheter. Over 27 millioner meldinger er blitt samlet inn.