Ap vil skrote opptrappingsplan mot vold og sende den i retur til Regjeringen

Arbeiderpartiet synes Regjeringens Opptrappingsplan mot vold har så store mangler at den må «grunnleggende endres».

Leder i Justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap) mener Opptrappingsplanen har fundamentale mangler.

Arbeiderpartiets gruppe på Stortinget har bestemt seg for å sende Regjeringens Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) tilbake til Regjeringen.

– Vi har jobbet med planen i flere måneder i Justiskomiteen. Vårt utgangspunkt var at vi ønsket å gjøre planen bedre. Men vi har kommet til at den mangler så mye at det vanskelig lar seg gjøre å bidra til at den blir bedre fra Stortinget. Den må grunnleggende endres, sier leder i Justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap).

- Dette gjelder område etter område. Derfor vil vi sende den tilbake slik at Regjeringen kan komme opp med en ny plan som har ambisjoner og tiltak i samsvar med det Stortinget har bedt om.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) slår knallhardt tilbake. Hun sier at Ap har hatt fire måneder på å foreslå endringer i planen. Nå mer enn antyder hun at Ap vil sende planen tilbake fordi den er så ambisiøs at partiet vil slippe å selv måtte følge den opp, om de skulle vinne valget.

Det var i juni i 2015 at et enstemmig storting – etter forslag fra KrF – ba om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skulle redusere forekomsten av vold i nære relasjoner, samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep.

Opptrappingsplanen holder ikke mål hverken når det gjelder innhold og finansiering, mener Hadia Tajik (Ap).

– Ikke forpliktende nok

Tajik mener planen er for svak både når det gjelder både innhold og finansiering.

– Når det gjelder vold mot barn, beskriver den en rekke tiltak, men er ikke konkret og forpliktende nok. Det mener også fagmiljøene som arbeider med dette, påpeker hun.

Justiskomiteen hadde en åpen høring om planen i desember.

Tajik påpeker at flere voldsutsatte grupper ikke er nevnt i planen. – Vi savner tiltak for dem som bryter ut av voldelige parforhold, og mer fokus på vold mot sårbare personer som eldre, vold i rusmiljøer og mot psykisk utviklingshemmede, sier hun.

Slik beskriver Regjeringen selv det viktigste i sin opptrappingsplan:

Frykter ikke forsinkelser

Når det gjelder finansieringen, vil Arbeiderpartiet ha konkretisert hvem som skal ha ansvaret for de ulike tiltakene, og når de skal være gjennomført. Det vil automatisk innebære en budsjettforpliktelse.

– Frykter du at en retur av planen til Regjeringen vil føre til utsettelse av tiltak som haster for å bekjempe vold mot barn og i nære relasjoner?

– Nei. Det er ingen grunn til at Regjeringen ikke skal gjennomføre tiltak de signaliserer i denne planen, selv om de legger frem en ny, sier Tajik.

- Viktige tiltak kan bli satt på vent, advarer statsråd Solveig Horne.

– Handlingslammelse fra Ap

– Å ville sende planen tilbake viser en handlingslammelse fra et parti som har hatt saken til behandling i fire måneder, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

- Nå blir jeg oppriktig bekymret på vegne av voldsutsatte barn og unge. Viktige tiltak kan bli satt på vent, sier hun, og anklager Hadia Tajik for ikke å ha lest planen godt nok.

– Er det uvanlig at et parti ønsker å sende en tiltaksplan som dette tilbake til departementet?

– Det skjer ikke ofte. En kan mistenke Ap for ikke å ønske å få ansvar for en så offensiv opptrappingsplan, om de skulle få regjeringsansvar, sier Horne.

Horne: - Bevilgningene skal trappes opp

Hun viser til at Ap mener det settes av for lite ressurser, men peker på at det i årets budsjettforlik mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre er en styrking på en halv milliard kroner for å bekjempe vold og overgrep. I planen foreslås det å trappe opp bevilgningene ytterligere i planperioden.

Ap sier også at de savner tiltak for dem som bryter ut av voldelige parforhold.

– Faktum er at det skal opprettes egne «offeromsorgskontorer» i samtlige 12 politidistrikt, sier Horne.

Får støtte fra SV og Sp

SVs Bård Vegar Solhjell sier partiet støtter å sende planen tilbake, fordi den hverken er god nok eller konkret nok.

Jenny Klinge (Sp) i Justiskomiteen sier partiet støtter Aps forslag. – Planen er for tynn, for lite konkret og for lite håndfast. For å kalle det en opptrappingsplan må det mer til enn dette, sier hun.

Men uten støtte fra KrF og Venstre vil det ikke bli flertall på Stortinget for å sende planen tilbake.

Venstres justispolitiske talsperson, Iselin Nybø, sier er det er altfor tidlig å si hvor Venstre vil lande i denne saken – partiet er heller ikke representert i Justiskomiteen.

KrF: – Dette har vi ikke tid til

– Arbeiderpartiets forslag om å sende opptrappingsplanen tilbake til Regjeringen er dramatisk, sier saksordfører for planen, Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
Tidligere har også han uttalt at han var fristet til å sende hele planen tilbake.
-Frustrasjonen var sterk da planen kom fordi Stortingets intensjoner ikke ble fulgt opp. KrF har imidlertid kommet til at konsekvensene av å sende den i retur er for store.

Derfor støtter vi ikke Arbeiderpartiets forslag, sier Ropstad.

– Dette har vi ikke tid til, viktige beslutninger kan bli utsatt i over et år. Jeg håper ikke dette betyr at Ap ikke vil forplikte seg på konkrete tiltak. Det er mange voldsutsatte barn som lider der ute.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var fristet til å sende planen tilbake, men mener konsekvensene blir for store.

Kritisk til manglende øremerking

KrFs viktigste kritikk mot opptrappingsplanen er at den ikke har en økonomisk forpliktelse og øremerking for hele planperioden – som var det Stortinget ba om.

– Slik planen er lagt frem i dag er det bare økonomiske forpliktelser for året 2017, noe som gjør denne planen mer om til en handlingsplan enn en opptrappingsplan, påpeker Ropstad.

– Hvis man for eksempel ser på opptrappingsplanen for psykisk helse, innebar den økonomiske forpliktelser og øremerkinger for hele planperioden.

Ropstad foreslår at Stortinget ber Regjeringen utarbeide en rapport som skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden.

Sterk økning: Nesten 6000 barn ble avhørt om vold og overgrep i fjor