Norge

Miljødirektoratet: Biodrivstoff gir utslippsreduksjoner

Hva er konsekvensene av å trappe opp andelen biodrivstoff til 20 prosent i Norge innen 2020? Miljødirektoratet har regnet på effektene av stortingets omstridte biodrivstoff-vedtak.

  • Tron Strand
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
  • Hilde Øvrebekk Lewis

Klimautslipp reduseres med 140.000 tonn CO₂ globalt gjennom vedtaket om økt bruk av biodrivstoff, viser utredningen..

Direktoratets utkast til konsekvensutredning ble torsdag oversendt Klima- og miljødepartementet. Departementet skal nå vurdere utkastet, og senere sende den på høring.

Les hele saken med abonnement