Skoghøy hevder dommere i Høyesterett reagerte på helsen hans allerede i juni i fjor

Endret personlighet, redusert balanse, sløvet tale og alt han glemte. I juni i fjor skal dommerkolleger i Høyesterett ha vært bekymret for helsen til Jens Edvin Skoghøy.

Jens Edvin Skoghøy er en av landets mest erfarne dommere og har vært dommer i Høyesterett i over 20 år.

Lille julaften i fjor ba høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie Tilsynsutvalget for dommere om å vurdere om kollega Jens Edvin Skoghøy oppfyller de etiske krav som stilles til yrkesgruppen. Altså om han er skikket til å være høyesterettsdommer.

Bakgrunnen var omfattende medieoppmerksomhet rundt Skoghøys anklage om at hans kone har forsøkt å forgifte ham. I svaret til utvalget, som ble sendt mandag kveld, gjentar Skoghøy beskyldningene om den påståtte forgiftningen. Han forteller også om en lengre sykdomshistorie han mener Øie skal ha kjent til siden juni i fjor.

Les hele saken med abonnement