Nå har de fleste aktivistene reist hjem for å sove. Men i morgen fortsetter aksjonen - med forsterkninger.

Ved 17.30-tiden begynte de fleste samiske aktivistene utenfor departementene å pakke sammen. – Vi sees igjen klokken 7 i morgen, sa aktivist og artist Ella Marie Hætta Isaksen.

De fleste aktivistene i Regjeringskvartalet begynte å pakke sammen ved 17.30-tiden.

Ved 17-tiden forlot den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg aksjonen utenfor Olje- og energidepartementet (OED). Som flesteparten av demonstrantene kommer hun tilbake tirsdag morgen.

Hun sluttet seg til demonstrasjonen mot vindturbinene på Fosen i regjeringskvartalet mandag morgen.

Kort tid før klokken 17 samlet aksjonistene seg utenfor inngangen til OED. Der holdt artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen en kort appell.

– Vi kommer til å fortsette til å holde stand. Det kommer til å være noen fra oss her hele tiden, men ikke like mange, fordi vi skal hjem og sove. Flere av oss har virkelig ikke sovet mye de siste døgnene, sa hun.

– Mange av oss har sovet på gulv og stoler. Men vi måtte komme ut og ta imot den varmen vi har fått, sa Hætta Isaksen.

– Vi sees igjen her klokken 7 i morgen, og vi skal stenge OED i morgen også, fortsatte hun til stor jubel fra aksjonistene.

Aktivistene sperret siden mandag morgen samtlige innganger i flere regjeringsbygg i sentrum.

Målet er å få regjeringen til å fjerne to omstridte vindmølleparker på Fosen i Trøndelag.

Ved 13-tiden bar politiet bort flere demonstranter. Det skjedde etter at demonstrantene hadde fått pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene i regjeringskvartalet. Demonstrantene lenket seg sammen utenfor inngangene til Olje- og energidepartementet.

– Det er besluttet å rydde Keysers gate mellom Akersgata og Munchs gate. Dette for å sørge for at ansatte får tilgang til arbeidsplassen sin, skrev politiet i Oslo på Twitter.

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sa til pressen før de bar bort demonstranter at de ikke hadde noen intensjoner om å pågripe demonstrantene.

Den svenske miljøaksjonisten Greta Thunberg var mandag morgen på plass sammen med demonstrantene utenfor departementets lokaler. Til venstre artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.

Men i kirken fikk de slippe inn

Trefoldighetskirken har vært åpen for aktivister i hele dag. 350 har vært innom. Her har de kunnet varme seg og søke litt ro innimellom slagene. Da Aftenposten kommer til kirken ved 19-tiden, står det kaffe og brødskiver fremme.

Men de fleste aktivistene har gått hjem for å sove. Kirken er tom bortsett fra tre fra fra Natur og Ungdom. De sitter og har planleggingsmøte. På galleriet øver et kor.

– Det er flott å bli møtt av slik hjertevarme i kirken, sier Tuva Mjelde Refsyum. Sammen med Gytis Blazevicius og Yme Korshavn kikker de på medieoppslag fra hele verden: - Det tar av når Greta Thunberg bestemmer seg for å komme, smiler de.

Tirsdag ankommer flere samer nordfra og slutter seg til aksjonen, forteller Blazeuicius.

– Hvorfor aksjon akkurat nå, ved 500 dager?

– Tidspunktet passet bra i samfunnsdebatten nå. Det er mye som gjør samenes kamp aktuell. Som kinofilmen La elva leve,om Alta-aksjonen for over 40 år siden, sier han.

Natur og ungdom har møte i Trefoldighetskirken og gleder seg over medieoppslag verden over. Fra venstre: Yme Korshavn, Tuva Mjelde Refsum og Gytis Blazevicius.

Thunberg: En internasjonal skam

Fem på syv mandag morgen kom svenske Greta Thunberg til Olje- og energidepartementet i Oslo. Det holder til i regjeringsbygget kjent som R5.

– Takk for at du kommer, sa Ella Marie Hætta Isaksen, artist, skuespiller og samisk aktivist.

– Du måtte opp i natt, spurte hun Thunberg.

– Ja, det måtte dere også, svarte den svenske klimaaktivisten.

Litt før klokken 2 natt til mandag kom nemlig politiet.

Aktivistene, som da var inne i bygningen, fikk beskjed om at de måtte dra. Hvis ikke ville de bli fjernet.

En halv time senere ble de båret ut. De ble kjørt til Politihuset, avhørt og sluppet fri. Litt før klokken 7 var de likevel tilbake igjen. Denne gang satte de seg utenfor hovedinngangen for å sperre tilgangen til regjeringsbygget.

Thunberg satt først innerst ved døren omsluttet av et tyvetall personer. I tillegg var fortauet fullt av aktivister.

– Dette er en internasjonal skam som ikke bare påvirker Norge. Det er en global kamp for urfolks rettigheter over hele verden. Dette er dessverre bare ett eksempel på det, sier Thunberg til Aftenposten.

– Du er kjent for klimakamp. Vindkraft er klimavennlig. Hvorfor er dette en sak for deg?

– Dette handler ikke om motstand mot vindkraft, men at menneskerettigheter brytes. Vi kan ikke ha klimaomstilling på bekostning av urfolks rettigheter, sier hun.

Isaksen: Protesten har vokst

Demonstrantenes mål: Å få departementet til å fatte vedtak om at vindturbiner på Fosen i Trøndelag skal rives. Høyesterett har gitt saksøkere medhold i at det var et brudd på samiske rettigheter å tillate vindkraft her. Domstolen sa ikke eksplisitt hva som skal skje med vindmøllene.

Isaksen mener departementet nå har brukt altfor lang tid på å behandle denne saken: 500 dager. Hun sier til Aftenposten at hun er sikker på at aksjonen vil føre frem.

– Jeg tror statsråden og andre håpet det hele skulle forbigås i stillhet, at vi skulle trekke oss ut i fred. I stedet har protesten bare vokst, sier Isaksen.

– Kommer dere tilbake hvis dere igjen blir fjernet av politiet?

– Det må være opp til enhver. Flere organisasjoner står bak, og noen er her som privatpersoner. Folk må ta risikoen ved de økonomiske konsekvensene selv. Så det må være opp til hver enkelt, sier hun.

– Hindres i å gjøre jobben

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat står Natur og Ungdom bak aksjonen.

I løpet av mandagen ble det klart at aksjonen var trappet opp. Akvistene satte seg også foran sideinnganger og vareleveringen til R5, og ved inngangen til nabobygget R6. Dette huser Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. DSS har mandag rådet ansatte i en rekke departementer om å jobbe hjemmefra.

DSS skrev i en pressemelding mandag formiddag at de ansatte i departementene ble hindret i å gjøre jobben sin.

«Demonstrantene har fått tydelig informasjon om at de er velkomne til å ytre seg, men at demonstrasjonen ikke kan gå på bekostning av departementenes arbeid eller sikkerheten i og rundt departementene».

Aktivistene ble båret ut av regjeringsbygget natt til mandag.

Strid om ulovlige vindturbiner

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen ikke er revet. Høyesterett slo i 2021 fast at de var ulovlig satt opp.

Det var reineierne på Fosen som vant sin sak mot staten. De fikk medhold i at utbyggingen på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Reineiere og aktivister krever at vindturbinene rives. Storheia vindpark er den største i Norge.

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW.

Staten arbeider derimot med en løsning der møllene kan få stå samtidig som reineiernes og samenes rettigheter ikke krenkes.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til NTB at han vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen.

Politiet bar samiske aksjonister ut av Olje- og energidepartementet natt til mandag. Ifølge en pressemelding fra politiet fikk aktivistene 30 minutter til å varsle pressen og organisere filming.
Innkjørselen til Regjeringskvartalets varemottak og VG og Aftenpostens garasjeanlegg var mandag morgen sperret av demonstranter, som også hadde satt opp en lavvo.
Aktivistene har også sperret sideinnganger til regjeringsbygg R5.

PS: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ikke få særlig trøbbel med blokaden. Mandag og tirsdag er han i Sverige på uformelt møte for EUs energiministre. Torsdag og fredag reiser han til De britiske øyer med kronprinsparet.

Ikke før torsdag ettermiddag har han et møte på dagsordenen i departementet. Da skal han møte sametingspresident Silje Karine Muotka. Tema: Oppfølging av Fosen-saken.