Hun skal lede Forsvarets kamp mot mobbing og trakassering

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen innrømmer at arbeidet mot trakassering ikke har vært godt nok. Nå oppretter Forsvaret en egen generalstilling mot mobbing og seksuelle overgrep.

Heimevernssjef Elisabeth Gifstad Michelsen (t.h.) går inn i en generalstilling mot mobbing og trakassering. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mobiliserer en egen enhet for å endre ukulturen i Forsvaret.

Forsvaret står midt i en krise. En varslingskrise.

Den siste måneden er det jobbet intenst med en ny handlingsplan. Kristoffersen presenterer status for dette arbeidet mandag.

– Forsvaret har hatt flere planer for dette siden 2017. Det har ikke vært bra nok, konstaterte Kristoffersen.

Han opplyser at Forsvaret har hentet inn hjelp og råd fra både det canadiske og nederlandske militæret til å håndtere varslingssaker og lage en handlingsplan mot mobbing og trakassering. Dette arbeidet er ikke ferdig.

Aftenposten skrev torsdag om mange av tiltakene som nå vurderes av forsvarsledelsen:

  • Vurdere alkoholserveringen i militære leirer.
  • Kontroll og rapportering fra alle leirer for å sikre at ingen er eneste kvinne eller mann på rommet.
  • Konsekvenser for ledere som ikke tar tak i varsler.
  • Innføre samtykkelov etter mal fra Sverige.
  • Det skal reageres og få konsekvenser hver gang en enkeltperson oppfører seg uakseptabelt.
  • En felles prosedyre for all varsling i Forsvaret.
  • Identifisere og fjerne «uønskede kulturelle elementer fra ungdomslivet» i overgangsritualene til rekrutter og kadetter.
  • En ny inspektør skal utnevnes på generalnivå. Målet er å jobbe med intern kultur, verdier og forebygging.
  • Alle avdelinger skal ha en egen risikovurdering av mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Alle vernepliktige og ansatte skal utstyres med et eget soldatkort. Kortet skal sikre at alle er kjent med hvordan varsling skal gjøres.

Det skal også opprettes en ny, sentral varslingsenhet.

Planen var først at enheten skulle være klar 1. april.

Men det er flere av fagforeningene i Forsvaret skeptiske til.

I det siste utkastet heter det at enheten skal være på plass 1. august.

I flere år har Forsvaret fått kritikk for manglende håndtering av varsler om mobbing, trakassering og seksuelle overgrep. Mandag presenterte Eirik Kristoffersen status for arbeidet med en handlingsplan mot problemene.

Vil ikke ha kjønnsdelte rom

Kristoffersen kunngjorde mandag at Forsvaret ikke vil avvikle ordningen med felles soverom.

– De tillitsvalgte ønsker at de som tjenestegjør sammen, også bor sammen, uansett kjønn. Men det skal tilrettelegges slik at det alltid er minst to av samme kjønn, sa forsvarssjefen.

Kristoffersen sa i NRK Debatten 21. februar at handlingsplanen allerede var klar. Men det var feil.

Søndag meldte Aftenposten at nestsjefen i Forsvaret, Elisabeth Natvig, beskyldes for å ha en lederstil som skader arbeidsmiljøet. Aftenposten er kjent med at det er minst sju varsler mot Natvig. Seks handler om at hun har en negativ påvirkning på arbeidsmiljøet.

I en tidligere versjon av artikkelen sto det at Forsvaret hadde bedt om britisk hjelp. Det korrekte er forsvaret i Canada. (Endret 20.03.23, kl. 15.43)