Omstridt datasystem tapper landets fjerde største sykehus for penger – rammer satsing på psykisk helse

Problemene med det omstridte journalsystemet Helseplattformen gir St. Olavs hospital i Trondheim ekstrakostnader på 15–25 millioner kroner i måneden. Nå må sykehuset utsette planer å bygge et senter for psykisk helse.

Senteret for psykisk helse har vært planlagt siden nye St. Olavs hospital i Trondheim ble bygget på 2000-tallet.
  • Hilde Skjesol

(Adresseavisen) En parkeringsplass bak Nevrosenteret har helt siden nye St. Olav ble planlagt, vært blinket ut som tomt for Senter for psykisk helse.

Nå blir det atter en gang foreslått å utsette etableringen av det etterlengtede senteret som skal huse fagmiljøer både ved St. Olav og NTNU.

Les hele saken med abonnement