Utsetter innføring av Helseplattformen på flere sykehus – vet ikke hva det vil koste

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å utsette den videre innføringen av journalsystemet med inntil ett år.

Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital i november. Men innføringen på Norges fjerde største sykehus har vært vn

Det omstridte datasystemet Helseplattformen har skapt store utfordringer etter at det ble innført ved St. Olavs hospital 12. november.

Dette har ført til store ekstrakostnader, brudd på arbeidsmiljøloven og over 60 bekymringsmeldinger til tilsynsmyndighetene.

Statens helsetilsyn skriver i et brev til Helse Midt-Norge at de ser på innføringen av Helseplattformen «med stigende bekymring».

Innføringen skjedde etter en rekke advarsler fra fagfolk og tillitsvalgte ved sykehuset.

Innføringen av Helseplattformen har vært preget av utsettelser og forsinkelser i flere år. Den siste planen var at datasystemet, som har kostet nærmere fire milliarder kroner, skulle innføres ved flere sykehus i Midt-Norge denne våren.

Men slik blir det ikke.

Torsdag ettermiddag vedtok styret i Helse Midt-Norge at den nye datoen for innføring for Helse nord-Trøndelag, som omfatter sykehusene Levanger og Namsos blir 4. november. Det er en utsettelse på ni måneder.

Ny dato for Helse Møre og Romsdal foreslås til 27. april 2024, en utsettelse på et år fra opprinnelig plan. Dette inkluderer sykehusene i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund.

– For å sikre kvalitet på løsningen gir vi nå sykehusene litt bedre tid, men vi har ikke tenkt å endre kurs, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF i en pressemelding.

Les også

Advarslene sto i kø. Nå kommer baksmellen. Hvorfor er norsk helsedigitalisering så vanskelig?

Helse Midt-Norge skriver i en pressemelding at de ikke vet hva utsettelsen vil koste. Aftenposten har tidligere beregnet at kostnadene kan bli over 800 millioner kroner, men anslagene er svært usikre.

– Vi må finne løsninger på økonomien innenfor de økonomiske rammene vi rår over. Det vil bli krevende, men det viktigste nå er å få oversikt for St. Olavs hospital. Derfor er det arbeidet som nå gjøres for å rydde og kvalitetssikre aktivitetstall av stor betydning, sier Mjøen.

I tillegg til St. Olavs hospital har også syv kommuner i Midt-Norge tatt i bruk Helseplattformen. Det er planlagt at ytterligere 12 kommuner innføre systemet i løpet av året.

Leverandøren bak Helseplattformen har levert lignende journalløsninger i Danmark og Finland. Der er det fremdeles store problemer, selv flere år etter innføring.