14 av 22 sykepleiere ved OUS sier opp

  • 14 av 22 sykepleiere har sagt opp ved hjerte,- lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål (OUS). Det opplyser Vegard Andreas Jacobsen, som er tillitsvalgt ved avdelingen. Det var TV 2 som omtalte saken først.
  • Dette har de gjort fordi de er imot vedtaket om å slå sammen de to seksjonene for hjertekirurgi ved OUS og Rikshospitalet.
  • – Det har lenge vært uenighet om sammenslåingen. Sykepleierne mener det vil bli en fare for pasientsikkerheten, sier Jacobsen.