Vi stoler mer på privatsykehus

Sviktende tro på velferdsstaten er en viktig årsak til at Volvat og andre kommersielle sykehus vokser. Stadig flere forsikrer seg mot å måtte vente på behandling.

Volvat Medisinske Senter er pionèren fremfor noen innenfor moderne kommersiell sykehusdrift i Norge. De startet i hard ideologisk motvind for 20 år siden. I dag er Volvat del av et raskt voksende svensk milliardkonsern, notert på Stockholmsbørsen. Men det er først de siste to-tre årene privat sykehusdrift har eksplodert i Norge. Politikerne har finansiert privatsykehusenes voldsomme vekst ved å bestille store volumer med operasjoner. Men folk flest er også villig til å betale mer av egen lomme for å slippe raskt til på private klinikker.— Generelt er det en utrygghet blant nordmenn. De er ikke lenger så sikre på at velferdsstaten vil stille opp for dem med elementære ting som pensjoner og helsetjenester. Det er et paradoks at betalingsvilligheten øker blant folk flest, nå som helsekøene er kuttet kraftig, sier adm. direktør Lise Westly ved Volvat.

Etablert av ildsjel.

Sykehuset ble etablert som medlemsfinansiert privatklinikk av ildsjelen Jens Moe i 1985 og fikk godkjennelse som privatsykehus i 1987. Arbeiderpartiet strittet imot. Konsesjonen kom med Syse-regjeringen. Volvat er nå etablert fem steder i landet, sysselsetter 250 årsverk og omsetter i 2005 for 274 millioner. Sykehusdrift foregår foreløpig bare i Oslo.I 1997 ble Volvat oppkjøpt av det svenske investeringsselskapet Capio, som eier en rekke privatsykehus i Sverige, Danmark, England og Frankrike. Capio ble notert på børsen i Stockholm fra 2000, har i alt 10 000 ansatte og omsatte i 2003 for oppunder 9 milliarder svenske kroner. Da var omsetningen nesten tredoblet på tre år.Capio tjente oppunder en halv milliard svenske kroner på driften i fjor.

Kirurgi.

I 2003 var hele 87 prosent av kirurgien på Volvat i Oslo finansiert av offentlige avtaler. For stor andel, mener Westly, som nå jobber med å øke den privatfinansierte delen av virksomheten. Det er hun pent nødt til, for etter gullåret for privatsykehus i 2003, har det offentlige satt bremsene på. Totalomsetningen på Volvat falt med rundt 20 prosent i fjor, som følge av at staten halverte kjøpet av operasjoner derfra.- Vi ser stor vekst i forsikringsmarkedet, forteller Westly. En rekke norske forsikringsselskaper tilbyr nå helseforsikringer både for bedrifter og privatpersoner, de lover rask behandling på private sykehus for å få folk fort tilbake til arbeid og god helse.Volvat ser at dette markedet går langt ut over landets grenser. Eierselskapet Capio trekker veksler på alle sine sykehus når de inngår avtaler med forsikringsselskapene. Fort vekk kan Volvat bli en viktig brikke for å sikre helseforsikrede dansker og svensker rask behandling.- Foreløpig er dette markedet lite, men vi ser at det kommer. Et annet privatmarked som er i vekst, er mosjonistskader, sier Westly.

<b>Pasienter</b> omtales som kunder i det private. Volvat-sjef Lise Westly og sjeflege Christian W. Loennecken trives godt med sin børsnoterte svenske eier.