Norge

Barneombudet: Foreldre opplever å bli møtt av «pedagogisk arroganse»

– Det vanskelige samarbeidet som beskrives, er det samme som mange av våre elever og foreldre forteller om, sier barneombud Anne Lindboe.

Barneombudet gikk i forbindelse med sitt arbeid igjennom en rekke klagesaker, som viser at det er svært vanlig at ufaglærte og assistenter utfører spesialundervisningen.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Tidligere i år kom Barneombudets rapport «Uten mål og mening?». Den tar for seg spesialundervisningen i norsk skole gjennom intervjuer med barn og foreldre og klagesaker til Fylkesmannen.

– Vår rapport handlet om spesialundervisning generelt, og ikke ADHD spesielt, men de fleste av funnene i denne undersøkelsen stemmer med det vi fant, sier barneombud Anne Lindboe.

– Det vanskelige samarbeidet som beskrives, er det samme som mange av våre elever og foreldre forteller om. Elevene opplever ikke å bli hørt og når de først blir hørt så teller ikke det de mener. Foreldrene opplever også at skolen ikke tar deres kunnskap om barna på alvor, og at de blir møtt av «pedagogisk arroganse».

  • BAKGRUNN: Sliter med samarbeidet med skolen: «Som forelder til et barn som strever føler du deg mislykket nok fra før»

Utføres av ufaglærte og assistenter

Barneombudet gikk i forbindelse med sitt arbeid igjennom en rekke klagesaker, som viser at det er svært vanlig at ufaglærte og assistenter utfører spesialundervisningen. Ifølge barneombudet er det gjerne eleven eller foreldrene som får ansvaret for at ting ikke fungerer.

– Skolen ser ikke at elevens adferd er en konsekvens av mangelfulle eller feilslåtte tiltak fra skolens side.

– Vår gjennomgang av sakkyndige vurderinger viser også at PP-tjenesten i veldig stor grad plasserer årsaken til elevenes vansker inne i barnet selv. Det er svært sjelden vi finne gode analyser og vurderinger av situasjonen i klasserommet, på skolen eller av lærerens kompetanse, sier Lindboe.

Kan ikke si noe om omfanget

Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan ikke si noe om omfanget av funnene i studien.

– Det er nok en problemstilling for skolen å vurdere hva slags adferd som skyldes hva. Vi har ikke tall på omfanget av en slik problemstilling. Det er derfor vanskelig for oss å kommentere saken utover det.

– Barnevernet kan spille en rolle, men da må det være at barnevernstjenesten gir råd og veiledning i hjemmesituasjonen.

– Bør barnevernet gi tilbakemelding til skolene hvis de mener det er der skoen trykker?

– Barnevernstjenesten har en rolle hvor de skal samarbeide med andre aktører, men det er ikke barnevernstjenestens primæroppgave å veilede skolen på hvordan de håndterer spesialundervisningen.