Norge

Russland: Forlenget amerikansk nærvær på Værnes kan øke spenningen

Den russiske ambassaden kritiserer regjeringens beslutning om å forlenge ordningen som gir amerikanske marinestyrker adgang til å øve og trene på Værnes.

I januar landet det første flyet med soldater fra USAs marinekorps på Værnes. Dette var første kontingent av Marines Rotational Force Europe (MRF-E) som er forlagt hos HV-12 i Værnes garnison.
  • NTB

Den svært kraftige kritikken mot regjeringens beslutning om å gi amerikanerne adgang til å trene og øve i Nord-Trøndelag fremkommer i en lengre uttalelse, som lørdag ble lagt ut på ambassadens Facebook-sider.

Det fremholdes det at den amerikanske tilstedeværelsen bryter med norsk basepolitikk, som slår fast at det ikke skal være permanente baser med fremmede styrker på norsk jord i fredstid.

  • Været i Norge ble et sjokk for amerikanske marinesoldater. En latterlig fiasko, mener russerne.

– Dette er ikke i tråd med tradisjonen med godt naboskap, og det gjør Norge til en mindre forutsigbar partner. Det kan også øke spenningen og føre til en destabilisering av nordområdene.

– Vi ser på dette som en del av de USA-ledede militære forberedelsene som har tiltatt i kjølvannet av antirussisk propaganda-hysteri, skriver ambassaden i en uttalelse til nyhetsbyrået Reuters som også er gjengitt av nyhetsbyrået AP.

Utvider med ett år

Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 amerikanske marineinfanterister kan drive rotasjonsbasert øving og trening på Værnes i Nord-Trøndelag i 2017.

Amerikanerne kom til Værnes i januar, under betydelig oppmerksomhet fra blant andre norsk presse.

Fra norsk hold har det hele tiden vært presisert at stasjoneringen ikke er permanent, men onsdag denne uken ble det klart at regjeringen forlenger avtalen til ut 2018. Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité ble orientert om avgjørelsen samme dag.

Etter det NTB erfarer, ønsket regjeringen opprinnelig å forlenge rotasjonsordningen med tre år, men under møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen ble det klart at den bare forlenges med ett år i denne om gang.

Avviser kritikken

Alliert øving og trening på norsk jord er en viktig del av de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk, og det er norske myndigheter som til enhver tid vurderer om utenlandsk militær aktivitet i Norge er innenfor basepolitikken.

Det understreker Forsvarsdepartementet overfor NTB.

– Den allierte tilstedeværelsen i Norge er en del av de lange linjer og derfor forutsigbar for Russland. Vi er åpne om dette, og det er ingen grunn til russiske reaksjoner på at allierte øver og trener i Norge, sier pressevakt Lars Gjemble.

I forbindelse med den amerikanske utplasseringen i januar gikk også statsminister Erna Solberg (H) i rette med den russiske kritikken.

– Dette er ikke brudd på basepolitikken. Vi har alltid ment at vi kan ha øvelser, trening og tilstedeværelse i Norge. Det er permanente baser vi ikke skal ha, sa hun til NTB.

Aggressiv retorikk

Den russiske ambassaden beskylder det militære og politiske lederskapet i Norge for å føre en "vedvarende aggressiv retorikk mot Russland", og fremholder at Norges økte oppmerksomhet om og bevilgninger til forsvarsformål vanskelig kan sies å utelukkende være defensive og ikke rettet mot Russland.

Ambassaden fremhever også den norske deltagelse i NATO-operasjonen Enhanced Forward Presence "langs våre grenser" i Litauen og den angivelige utviklingen av planer for å tilslutte seg NATOs rakettforsvar som bidrag til å påvirke forholdet mellom Norge og Russland.

– Ikke-eksistensen av en fullverdig dialog mellom våre militære tvinger oss til å ta nødvendige grep for å garantere beskyttelsen av vårt land, skriver ambassaden.

Les mer om

  1. Russland
  2. Norge
  3. USA