Norge

Her er opposisjonens transportplan – grønne lover langt mindre veibygging

MDG vil stanse det aller meste av hovedveiutbygging. SV vil bruke bompenger til å bygge jernbane. Arbeiderpartiet vil likevel ikke ta avgjørelsen om bro eller tunnel over Oslofjorden nå.

MDG tapte kampen om E18-utbygging vest for Oslo. Men får partiet større makt etter valget, vil de ha omkamp her og stanse mye annen hovedveiutbygging.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Heller ikke Senterpartiet vil ha noen mening om det skal bli bro eller tunnel mellom Drøbak og Hurum nå. Men i likhet med Ap vil Sp bruke mer penger på transport enn Regjeringen i deres forslag til ny Nasjonal transportplan.

Sp vil også utsette E18 vest for Oslo, utsette Hordfast-forbindelsen, inkludert, på Vestlandet, og heller prioritere kollektivutbygging, E6 gjennom Gudbrandsdalen og E16 Voss-bergen.

Ap sier de kanskje vil bruke pengene på en annen måte.

Mandag formiddag kommer Transportkomiteen på Stortinget med sin innstilling til ny Nasjonal transportplan. Den skal Stortinget vedta før sommeren.

Dermed vil det i detalj komme frem hva de ulike opposisjonspartiene vil gjøre annerledes enn Regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF, når det gjelder utbygging av vei og jernbane.

Men flere partier, som Ap, SV og MDG, har de siste dagene presentert egne transportplaner. Der kommer det klart frem at mens Ap vil beholde mye av Regjeringens plan, vil SV og MDG kaste om på hele transportpolitikken.

Begge vil skrote svært mye av hovedveiutbyggingen og satse enda mye mer på jernbane.

Savner grunnlag - men har ikke lest utredning fra 2015

Eirik Sivertsen, Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann på Stortinget.

Arbeiderpartiet har tidligere uttalt til Aftenposten at det ville bestemme seg for bro eller tunnel over Oslofjorden når innstillingen skulle avgis.

Nå opplyser derimot partiets samferdselspolitiske talsmann og nestleder i Transportkomiteen, Eirik Sivertsen, at partiet vil vente på en ny utredning om alternativer til dagens Oslofjordtunnelen.

Når Aftenposten spør hva han mener er svakhetene ved den store rapporten fra Statens vegvesen i februar 2015 om alternativene bekrefter imidlertid Sivertsen at han ikke har lest denne.

Slik vil MDG snu opp ned på norsk transportutbygging

Miljøpartiet de Grønne vil legge ned Regjeringens veiselskap Nye Veier.

De vil stanse så mye motorveiutbygging som mulig.

De vil bygge jernbane der reisetidene blir slik:

Oslo-Bergen skal ta 4,5 timer, oppstart senest i 2021.

Oslo-Stavanger via sammensmelting med Vestfoldbanen.

Oslo-Trondheim på 5 timer og 38 minutter.

Fremskynde full InterCity til Halden, Lillehammer og Porsgrunn/Skien.

Utrede jernbane nord for Bodø.

Gi et ladestasjonsløft for hele landet.

Doble bysatsinger på kollektivprosjekter, med flere ekspressveier for sykler inn til de store byene.

Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne vil revolusjonere norsk transportutbygging.

SV vil finansiere massiv jernbaneutbygging med bompenger

– Vi vil fremskynde alle jernbanestrekningene som Regjeringen utsetter fordi de har brukt opp pengene på motorvei. Både Ringeriksbanen, Jærbanen, Inter-City-utbyggingen, og begge de nye Oslo-tunnelene, sier SVs samferdselspolitiske talsmann Heikki Eidsvoll Holmås.

– I tillegg får vi råd til utbedring og formening av flere av jernbanene i Osloområdet fordi vi tar bompenger fra vei til jernbane, og vi lover inntil 70 prosent finansiering av Ahusbanen, sier Holmås.

SV vil også:

Skrote Regjeringens «stormannsgale motorveiprosjekter», som undersjøiske tunneler og gigantiske fjordkrydsinger.

Prioritere bompenger til den største jernbanesatsingen i Norges historie, lyntogutbygging inkludert.

Stanse rullebaneutbygging og avskaffe Tax-free-ordningen.

Sjøtransport skal erstatte mye av godstransporten på vei.

Også Ap reiser tvil om planlagte veier blir bygget

I februar skrev Aftenposten at mye av den planlagte motorveiutbyggingen kunne bli unødvendig som følge av teknologisk utvikling med blant annet selvkjørende biler, ifølge samferdselstalsmann Eirik Sivertsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mente derimot at selvkjørende biler kan komme til å kreve mer utbygging, fordi de har andre krav til veistandard.

De to fortalte også hva de er uenige om rundt jernbaneutbygging og Nye Veier, og om sine visjoner for fremtidens transport.

Denne helgen gjentok Sivertsen sine tanker i VG, der han også varslet at Ap vil bygge mer vei enn Regjeringen.

Men, det kan bli en annen type utbygging enn den Regjeringen og støttepartiene har lagt opp til.

Legger til seks nye veiprosjekter

Ifølge Sivertsen vil ikke Arbeiderpartiet legge bort ett eneste av regjeringens 140 nye foreslåtte prosjekter. Sivertsen sier at stamveinettet, de viktige reiseveiene internt og mellom landsdelene, må forbedres, og legger regjeringens liste til grunn.

Til VG sier Sivertsen at Ap vil ha inn følgende ekstra veiprosjekter:

 • E8 fra Skibotn til riksgrensen.
 • Riksvei 4 Hagan-tunnelen i Nittedal.
 • Riksvei 15 Strynefjellet.
 • E16 Oppheim til Skulestadmo i Hordaland.
 • Riksvei 13 Vikafjellet.
 • E39 Eikefet til Romarheim bro i Hordaland.

Dette sier Ap nå om Oslofjordforbindelsen

Før helgen spurte Aftenposten Sivertsen om hva Ap vil lande på som alternativ til ekstra tunnelløp eller bro mellom Drøbak og Hurum.

Sivertsen svarer at Ap utsetter sin beslutning.

«Arbeiderpartiet forventer at regjeringen på ordinær måte gjør et konseptvalg og grunngir dette nærmere», skriver Sivertsen i en e-post.

Og:

«Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til endelig konseptvalg på Oslofjordtunnelen.»