Vil forby niqab i alle norske skoler

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg for elever og ansatte i norske barnehager og skoler.

Niqab blir trolig forbudt i alle norske skoler.

Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter.
– Vi ønsker ikke ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler eller universiteter. Plaggene hindrer god kommunikasjon som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på en pressekonferanse mandag morgen.

Forbudet gjelder plagg som dekker ansiktet, som niqab, finlandshette og ansiktsmasker.

Alle barnehager og skoler

I dag er det mulig for den fylkeskommunene og den enkelte skoleeier å innføre et forbud mot ansiktsdekkende plagg. Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Østfold og alle videregående skoler i Akershus har innført lokale forbud.

Forslaget som regjeringen nå sender på høring gjelder hele utdanningsløpet – både private og offentlige utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høyere utdanning, introduksjonsprogram for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Forbudet vil gjelde både elever og ansatte.

– Lovforslaget sikrer like regler og likebehandling over hele landet, sier Røe Isaksen.

Bortvisning og oppsigelsesgrunn

Kunnskapsdepartementet tar i forslaget til orde for at brudd på forbudet møtes med dialog før det iverksettes reaksjoner. Hvis en elev eller ansatt ikke etterlever forbudet etter det, skal det gis pålegg om å fjerne ansiktsplagget.

Dersom eleven eller den ansatte ikke etterkommer pålegget, kan vedkommende bortvises. Gjentatte brudd på forbudet kan gi grunn til oppsigelse, men departementet mener at bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet ikke kan betraktes som et så alvorlig pliktbrudd at den ansatte kan gis avskjed eller øyeblikkelig fratreden.

Studentorganisasjonen: – Forbud hindrer lik rett til utdanning

Den nasjonale interesseorganisasjonen for studenter, Norsk studentorganisasjon (NSO) mener Regjeringens forbudsforslag er en dårlig og forhastet løsning. Forbud mot heldekkende religiøse ansiktsplagg er en utfordring som omfatter svært få, men får store konsekvenser for de det gjelder, mener NSO. Og frykter at forbud tvinger enkeltpersoner til å velge mellom egen overbevisning og den utdanningen de ønsker.

– Lik rett til utdanning skal gjelde for alle, også de som tar personlige valg politikerne synes det er vanskelig å forstå eller ikke liker, uttaler studentleder Marianne K. Andenæs. Hun mener det må ligge en faglig vurdering til grunn for å kunne nekte studenter å kle seg som de vil.

Studentleder Marianne K. Andenæs mener alle elever og studenter fritt kan få bære ulike klesplagg eller symboler, så lenge de ikke er til hinder for undervisning eller yrkespraksis.

– Aldri gått på skole med niqab-elever

Elevorganisasjonen er heller ikke glad for et landsomfattende forbud.

– Vi er veldig imot forslaget. Det er hårreisende å innskrenke enkeltelevers frihet på denne måten. Alle skal føle seg hjemme i skolen, og man skal stå fritt til å bruke alle typer plagg og symboler, så lenge det ikke virker støtende på andre. sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Rahman Chaudhry.

– Men det at noen dekker seg er vel det motsatte av en åpen og trygg skole?

– Jeg vet ikke hva politikernes motivasjon er her, men hvis det er å forebygge at noen blir påtvunget dette, så er dette feil arena. På skolen er det allerede for sent. Jeg tror dette blåses opp til å bli et stort problem, der man i svært få tilfeller vil finne gode løsninger mellom lærer, elev og familie uten et forbud.

– Har du gått på en skole der noen har brukt niqab?

– Nei, jeg har gått på skole i Oslo øst, vest og i sentrum – og aldri sett noen elever med niqab, svarer Chaudhry.

Klart flertall i Stortinget

Forslaget har trolig bred oppslutning på Stortinget. Tidligere har politikere fra Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og Venstre gått sammen om et forslag til et lignende nasjonalt forbud.

Fremskrittspartiet har lenge pushet på for forbud. De ønsker også å forby bruk av niqab og burka på offentlig sted.

Tidligere i år tok også Brochmann-utvalget 2s rapport om innvandringens konsekvenser også til orde for nasjonale retningslinjer som kan stoppe kulturelle eller religiøse praksiser fra å stå i veien for god integrering i Norge.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/020a3302%E2%80%9381b2%E2%80%933454-a42d-ea41f1970f1d